Ver­brui­kers­fo­rum

Beeld - - Tot u Diens -

Ver­brui­kers kan hul klag­tes e­lek­tro­nies by Tot u Diens in­dien. S­tuur e­pos na to­tu­diens@beeld.com.

Klag­tes wat e­lek­tro­nies in­ge­dien word, kan spoe­di­ger af­ge­han­del word.

U kan ook ’n faks s­tuur na 086 693 5146. Ont­hou om die maat­skap­py se faks­nom­mer en be­son­der­he­de in te sluit. De­on van Rooy­en was moe­de­loos ge­suk­kel om ’n be­ta­ling by die Wer­k­loos­heids­ver­se­ke­rings­fonds (WVF) te kry.

“Ek is al se­dert Ja­nu­a­rie 2016 in ’n stryd met die WVF in Se­cun­da ge­wik­kel om hul­le so­ver te kry om ’n eis aan my uit te be­taal. Ek het vir baie ja­re tot die fonds by­ge­dra en nou dat ek wil eis, moet ek so suk­kel.

“Die per­so­neel van die WVF-kan­to­re op Se­cun­da is nie juis vrien­de­lik nie, maar ek ver­moed dis om­re­de hul­le toe­ge­gooi on­der die werk is. Hoe dit ook al sy dink ek nie dis reg­ver­dig dat ek meer as ’n jaar op ’n be­ta­ling moet wag nie. Ek het al per e-pos op­ge­volg, maar my ver­soe­ke vir ant­woor­de val tel­kens op do­we ore.”

Tot u Diens het die WVF ge­vra om on­der­soek in te stel. Van Rooy­en sê hy het nou sy geld ge­kry.

WVF ig­no­reer hom

Jen­ny Eras­mus meen Tel­kom se diens kan ver­be­ter.

“Ek het ’n pro­bleem met my land­lyn by Tel­kom aan­ge­meld. Soos hy nou is, het ek om­trent 50% van die tyd ge­bruik van my te­le­foon. Dis al drie we­ke se­dert ek Tel­kom oor die pro­bleem in­ge­lig het, maar ek is nog nie ge­help nie.”

Ons het Tel­kom op Eras­mus se klag­te be­dag ge­maak. Sy sê Tel­kom het haar pro­bleem nou op­ge­los.

Sy kan te­le­foon net soms ge­bruik

An­dries Lub­be het ook by Tel­kom vas­ge­haak.

“Ek het ’n kon­trak vir ’n ta­bletre­ke­naar met Tel­kom aan­ge­gaan. Hier­die kon­trak het ver­le­de Ok­to­ber ver­stryk. Ek het ’n kan­sel­la­sie­vorm by Tel­kom se kan­sel­la­sie­af­de­ling in­ge­dien om hul­le te ver­wit­tig dat ek nie met die kon­trak wil voort­gaan nie. Ek het hul­le ver­soek om die kon­trak fi­naal te be­ëin­dig.

“’n Maand la­ter het Tel­kom eg­ter steeds geld van my bank­re­ke­ning vir hier­die kon­trak ver­haal. Ek het hul­le hier­oor ge­kon­tak en ’n ver­wy­sings­nom­mer ge­kry.”

’n Paar maan­de het ver­loop voor Lub­be weer oor die saak na­vraag ge­doen het.

“Ek het die plaas­li­ke Tel­kom-win­kel be­soek om te hoor of die kon­trak al be­ëin­dig is. Die per­so­neel by die win­kel het na­mens my e-pos aan die kan­sel­la­sie­af­de­ling ge­stuur. Hier­in is ver­soek dat ’n te­rug­be­ta­ling van die geld wat ek te veel be­taal het aan my ge­maak word. Weer is ’n ver­wy­sings­nom­mer aan my ge­gee.

“Nog twee we­ke het ver­loop voor my vol­gen­de na­vraag. By hier­die ge­leent­heid het Ja­red ge­sê dit sal 21 werks­dae neem om my ver­soek uit te voer. Sy be­lof­te het ook tot niks ge­kom nie.”

Ons het ook Lub­be se klag­te vir Tel­kom ge­stuur. Hul­le het nie op ons ver­skeie ver­soe­ke vir te­rug­voe­ring ge­re­a­geer nie. Lub­be se pro­ble­me duur voort.

Koos du Toit was er­ger­lik ná ’n on­der­on­sie met Brooks & Luyt-pro­ku­reurs.

“Ek het ’n be­drag geld ge­skuld en ek was ’n ent­jie ag­ter met die be­taal daar­van. Ek het eg­ter die groot­ste deel van die uit­staan­de be­drag in Ja­nu­a­rie te­rug­be­taal na­dat Brooks & Luyt my oor die geld ge­kon­tak het.

“Kort hier­na het dié pro­ku­reurs my weer ge­kon­tak en ge­sê ek kwa­li­fi­seer vir 20%-af­slag op die geld wat ek nog skuld. Ek het die vol­le uit­staan­de be­drag in hier­die sta­di­um ver­ef­fen.”

Du Toit het ge­dink dis die ein­de van die saak.

“Ek het in Mei weer van die­self­de pro­ku­reurs ge­hoor en vol­gens hul­le het ek nog uit­staan­de skuld ge­had. Dit was ’n ver­ras­sing, aan­ge­sien ek mos al die uit­staan­de skuld be­taal het.

“Wat my nog ver­der ont­stel het, was dat ek vol­gens die pro­ku­reurs nou meer geld ge­skuld het as waar­mee ek be­gin het.

“Ek het die si­tu­a­sie aan die pro­ku­reurs ver­dui­de­lik, waar­na ek ge­vra is vir be­wy­se van die be­ta­lings wat ek ge­maak het. Ek het dit aan hul­le ver­skaf. ’n Dag la­ter het ie­mand an­ders van dié pro­ku­reurs my ge­kon­tak en ek moes al­les ook aan hier­die per­soon ver­dui­de­lik.

“Tog het die drei­ge­men­te nie op­ge­hou nie. Ek kry ge­reeld SMS’e om te sê ek moet my skuld be­taal en ek moes selfs al ’n of­fi­si­ë­le brief by die pos­kan­toor gaan haal met ’n soort­ge­ly­ke in­houd as die SMS’e. Ek weet nie meer wat­ter kant toe nie.”

Tot u Diens het Brooks & Luyt ge­vra om on­der­soek in te stel. Hul­le sê Du Toit se twee be­ta­lings het in­der­waar­heid nie die vol­le uit­staan­de skuld ge­delg nie.

Kom­mu­ni­ka­sie wat se­dert Fe­bru­a­rie aan Du Toit ge­rig is, het ten doel ge­had om hom so­ver te kry om die uit­staan­de be­drag te be­taal. ’n Kor­ting is wel aan hom ge­bied, waar­na Du Toit 97% van die skuld af­be­taal het.

Brooks & Luyt het as ge­baar van wel­wil­lend­heid be­sluit om die geld wat Du Toit nog ver­skul­dig is af te skryf. Hy het ’n brief van hul­le ont­vang wat bo­ge­noem­de be­ves­tig.

Du Toit stem nie 100% saam met Brooks & Luyt se weer­ga­we van ge­beu­re nie, maar het be­sluit om die saak daar te laat.

Hoe­veel skuld hy nou eint­lik?

Ger­da Ro­bert­son is glad nie ge­luk­kig met die diens van die ver­goe­dings­kom­mis­sa­ris nie.

“Ek het by die werk my rug seer­ge­maak en ’n dok­ters­ver­slag be­kom wat die erns van die be­se­ring be­skryf het. ’n Paar jaar la­ter het ek weer ska­de aan my rug ge­doen. Hier­na was ek al vir vier o­pe­ra­sies, maar die uit­ein­de van die saak is ek sal nie weer kan werk nie.

“Ek het ’n eis by die ver­goe­dings­kom­mis­sa­ris in­ge­dien. Ek het al drie ver­skil­len­de eis­nom­mers by die kom­mis­sa­ris ge­kry, maar my eis is steeds nie uit­be­taal nie. Ek weet nie meer wat­ter kant toe nie.”

Tot u Diens kon on­ge­luk­kig ook nie ant­woor­de by die ver­goe­dings­kom­mis­sa­ris kry nie. Ro­bert­son se pro­ble­me duur voort.

Ver­goe­dings­kom­mis­sa­ris help nie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.