Klag­te van die week

Beeld - - Tot u Diens - S­mart Vil­la­ge

Hen­drik S­try­dom het ons ge­vra om hom te help om ’n klag­te oor op te los.

“S­mart Vil­la­ge ver­skaf te­le­foon­diens­te in ons kom­pleks. In Fe­bru­a­rie het ek hul­le in­ge­lig dat al­bei my te­le­foon­ly­ne bui­te wer­king is. Dit was die eer­ste keer dat ek ’n pro­bleem met my te­le­fo­ne on­der­vind het.

“’n Paar dae na­dat ek die pro­bleem by S­mart Vil­la­ge ge­rap­por­teer het, het hul teg­ni­kus kom on­der­soek in­stel en ge­vind weer­lig het die ly­ne on­her­stel­baar be­ska­dig. In die pro­ses was my te­le­fo­ne ook vol­gens hier­die teg­ni­kus be­ska­dig en hy het ge­sê ek kan hul­le maar weg­gooi. Ek het so ge­maak.”

S­try­dom het ’n kwo­ta­sie vir twee nu­we fo­ne be­kom.

“Ek was vir am­per drie we­ke nie tuis nie en het die kwo­ta­sie eers aan die ein­de van Maart aan­vaar. Twee dae la­ter het ’n S­mart Vil­la­ge­teg­ni­kus son­der ’n af­spraak hier op­ge­daag en toe ewe skie­lik ge­vind die ou fo­ne was nooit fou­tief nie, dit was bloot die ly­ne wat ver­vang moes word. ’n Der­de teg­ni­kus het tot die­self­de ge­volg­trek­king ge­kom.”

On­der bo­ge­noem­de om­stan­dig­he­de het S­try­dom S­mart Vil­la­ge ge­vra om die twee nu­we fo­ne gra­tis aan hom te ver­skaf.

“Ek het tel­ke­ma­le ver­geefs te­le­fo­nies met die diens­be­stuur­der pro­beer kon­tak maak. Ek het ’n aan­tal bood­skap­pe ge­los, maar ek het ook nie hier­op re­ak­sie ge­kry nie. Uit­ein­de­lik het C­har­les my te­rug­ge­ska­kel om te sê dat An­dré by hom as diens­be­stuur­der oor­ge­neem het.

“C­har­les het wel ge­noem dat S­mart Vil­la­ge my op een of an­der ma­nier te­ge­moet sou kom. Die saak het on­ge­luk­kig nog nie ver­der ge­vor­der nie. My op­roe­pe aan Si­pi­we en Ta­ban het op niks uit­ge­loop nie.”

Tot u Diens het S­mart Vil­la­ge ge­vra om kom­men­taar te le­wer. Hul­le het S­try­dom om ver­sko­ning ge­vra vir die frus­tra­sie wat hy be­leef het. S­mart Vil­la­ge sê hul­le kan nie in hier­die sta­di­um meer be­paal of S­try­dom se ou te­le­fo­ne wel deur die weer­lig on­bruik­baar ge­maak is nie. S­mart Vil­la­ge het S­try­dom nie­te­min ten vol­le vergoed vir die aan­koop van die twee nu­we te­le­fo­ne. S­try­dom het be­ves­tig hy het die te­rug­be­ta­ling reeds ont­vang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.