Só voel in­wo­ners

Pei­ling oor ste­de in Suid­A­fri­ka

Beeld - - Nuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Kaap­stad is weer die mu­ni­si­pa­li­teit wat die mees­te ver­troue in­boe­sem on­der sy in­wo­ners. En in Jo­han­nes­burg het die ver­troue toe­ge­neem.

Maar Suid-A­fri­ka­ners se ver­troue in hul mu­ni­si­pa­li­tei­te in die al­ge­meen is op ’n drie­jaar-laag­te­punt, toon die in­deks van ver­brui­ker­ste­vre­den­heid (Sa­csi) vir mu­ni­si­pa­li­tei­te.

Die re­sul­ta­te van dié jaar­lik­se pei­ling on­der ver­brui­kers is pas be­kend ge­maak.

Die ge­mid­del­de te­vre­den­heid oor mu­ni­si­pa­li­tei­te is op 59,3 in­deks­pun­te. Daar is eg­ter dui­de­li­ke ver­an­de­rings ná die mu­ni­si­pa­le ver­kie­sing ver­le­de jaar.

“Mu­ni­si­pa­li­tei­te wat be­dui­den­de ver­an­de­rings in lei­er­skap on­der­vind het, het hul al­ge­he­le tel­lings ver­hoog, met uit­son­de­ring van Tshwa­ne, wat moont­lik weens struk­tu­re­le uit­da­gings ge­daal het,” sê prof. A­dré S­chreu­der, uit­voe­ren­de hoof van Con­sul­ta, wat die pei­ling uit­ge­voer het.

Só het die agt me­tro­ra­de in die land – Kaap­stad, Buf­fa­lo Ci­ty (Oos-Lon­den), E­kur­hu­le­ni, eT­hek­wi­ni, Jo­han­nes­burg, Man­gaung, Nel­son Man­de­la­baai en Tshwa­ne – in die pei­ling ge­vaar:

■ Kaap­stad: Sy tel­ling van 68,5 pun­te plaas hom bo die ge­mid­del­de tel­ling, maar dit is la­er as in die voor­af­gaan­de twee jaar.

Dit is die mu­ni­si­pa­li­teit wat die mees­te ver­trou word en wat die groot­ste ver­brui­ker­ste­vre­den­heid met diens­le­we­ring het. Die on­der­af­de­ling van die pei­ling oor ver­troue het eg­ter aan­sien­lik ge­daal.

Wat be­tref die ver­wag­ting oor die ge­hal­te van diens­le­we­ring is net Kaap­stad se tel­ling bo die ge­mid­del­de.

Dit toon die ge­hal­te van diens­le­we­ring is bo die ver­wag­ting.

“Ter­wyl Kaap­stad die dui­de­li­ke lei­er bly, is daar ’n af­na­me in ver­troue on­der in­wo­ners. Dit kan ver­band hou met die hui­di­ge wa­ter­kri­sis, toe­ne­men­de mi­gra­sie na die pro­vin­sie en die in­stand­hou­ding van in­fra­struk­tuur.”

■ Jo­han­nes­burg: Dié mu­ni­si­pa­li­teit se tel­ling het ver­be­ter van 54,6 pun­te die vo­ri­ge jaar tot 57 pun­te.

Ver­troue in die stads­raad het ook toe­ge­neem tot 64,6 pun­te ver­ge­le­ke met 58 pun­te in die vo­ri­ge jaar. Dit is op een na die groot­ste sty­ging.

Die ver­wag­ting oor die ge­hal­te van diens­le­we­ring het aan­sien­lik toe­ge­neem. S­chreu­der sê dit wys hoe­veel in ’n kort tyd­jie deur die mu­ni­si­pa­li­teit ge­doen is om aan die ver­wag­tin­ge te vol­doen.

In­wo­ners meen ook hul­le word bil­li­ker be­han­del as voor­heen en dié tel­ling het aan­sien­lik ge­styg. S­chreu­der meen dit is dank­sy die be­trou­baar­heid van diens­te soos wa­ter en e­lek­tri­si­teit.

■ Tshwa­ne: Sy tel­ling is 57,7 in­deks­pun­te en ver­troue het ef­fens ge­styg. Die me­ning oor die ge­hal­te van diens­le­we­ring is eg­ter la­er.

In­wo­ners meen ook hul­le word min­der bil­lik be­han­del en dié tel­ling het ef­fens ge­daal.

Die re­des hier­voor is ’n ge­brek aan ’n stel­sel waar in­wo­ners pro­ble­me kan aan­meld so­dat dit op­ge­los kan word en

om­dat in­wo­ners nie ge­skik­te raad oor spe­si­fie­ke kwes­sies kry nie.

“Tshwa­ne het ge­suk­kel met die oor­gang na ’n nu­we be­wind. Die nu­we ad­mi­nis­tra­sie fo­kus op die on­der­soek na kor­rup­sie deur die vo­ri­ge ad­mi­nis­tra­sie en ge­volg­lik het in­wo­ners nie ’n ver­be­te­ring ge­sien nie.”

■ E­kur­hu­le­ni: Sy tel­ling is op 59,8 pun­te teen­oor 58 ver­le­de jaar.

In­wo­ners se ver­troue in die stads­raad het ef­fens ver­be­ter.

Die waar­ge­no­me ge­hal­te van diens­le­we­ring het ge­styg tot die hoog­ste vlak die af­ge­lo­pe drie jaar dank­sy sy ver­moë om goeie wa­ter-, e­lek­tri­si­tei­ten sa­ni­ta­sie­diens­te te le­wer. In­wo­ners meen ook hul­le word nou bil­li­ker be­han­del.

■ eT­hek­wi­ni: Sy tel­ling is ook on­der die ge­mid­del­de op 57,8 pun­te. Ver­troue het ge­daal tot 63 pun­te van 65 af.

Sy tel­ling oor die ge­hal­te van diens­te het af­ge­neem on­danks die suk­ses om ba­sie­se diens­te soos wa­ter, e­lek­tri­si­teit en sa­ni­ta­sie doel­tref­fen­der te le­wer. In­wo­ners meen ook hul­le word min­der bil­lik be­han­del en dié tel­ling het s­kerp ge­daal.

“On­ge­luk­kig is die eT­hek­wi­ni-dis­trik ge­skaad deur po­li­tie­ke bin­ne­ge­veg­te en ge­weld,” sê S­chreu­der.

“In­wo­ners word goed be­dien ten op­sig­te van nood­saak­li­ke diens­te, maar die on­stui­mi­ge po­li­tiek ver­hoog die fo­kus op in­fra­struk­tuur en diens­te wat aan­dag no­dig het, soos paaie, storm­wa­ter­drei­ne­ring, die net­heid van par­ke en straat­lig­te.”

■ Man­gaung: Sy tel­ling is on­der die ge­mid­del­de op 51,3 pun­te. Ver­troue in die mu­ni­si­pa­li­teit het tot 56,4 ge­daal.

Die ge­hal­te van diens­le­we­ring wat waar­ge­neem is, het ge­daal.

■ Nel­son Man­de­la­baai: Hier­die mu­ni­si­pa­li­teit het ’n in­druk­wek­ken­de ver­be­te­ring in klien­te­te­vre­den­heid be­haal met ’n tel­ling van 59 pun­te ver­ge­le­ke met 53,8 die vo­ri­ge jaar.

■ Buf­fa­lo Ci­ty: Die Oos-Lon­den­se stads­raad het die laag­ste tel­ling – 47,2 – be­haal. Dit is ’n af­na­me teen­oor die vo­ri­ge jaar.

Die ver­troue on­der in­wo­ners het ook die laag­ste tel­ling, 51,4 pun­te, ge­kry.

Tshwa­ne: 57,7 in­deks­pun­te

Kaap­stad: 68,5 in­deks­pun­te

Jo­han­nes­burg: 57 in­deks­pun­te

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.