Skop Pra­vin en K­ho­za uit ANC

Beeld - - Kommentaar - Jo­hann Maar­man

Dit het tyd ge­word vir die ANC om op te hou om op ei­ers te loop en vir Pra­vin Gord­han en dr. Mak­ho­si K­ho­za in die pad te steek. Hul­le byt nou vir te lank die hand wat hul­le voed. Daar­om be­hoort die ANC ter­stond Pra­vin en K­ho­za se be­dan­kings­brie­fies in hul hand te stop.

Die vraag wat te­reg ge­vra kan word, is of Gord­han en K­ho­za nog ANC-le­de is, of le­de van ’n op­po­si­sie­par­ty? Die mak­lik­ste ding om te doen om po­li­tie­ke pop­kul­tuur-sta­tus te be­reik, is om pres. Ja­cob Zu­ma in die o­pen­baar as ’n walg­li­ke o­mie te teer en veer. Hier­die oe­fe­ning slaag Pra­vin en K­ho­za.

Dis nor­ma­le ar­beids­prak­tyk dat in­dien ’n werk­ne­mer sy werk­ge­wer in die o­pen­baar dis­kre­di­teer, so ’n per­soon dis­si­pli­nêr ver­hoor word. Daar is ver­skil­len­de re­me­dies vir sul­ke on­be­hoor­li­ke ge­drag. Óf die per­soon vra om ver­sko­ning en toon be­rou; óf in­dien nie, is die vol­gen­de lo­gie­se stap om die per­soon sy baad­jie te gee.

Ter­loops, die DA het dit on­langs met een van hul mees se­ni­or amps­dra­ers, He­len Zil­le, ge­doen oor haar twiets oor ko­lo­ni­a­lis­me. Sy moes in die o­pen­baar ver­sko­ning vra. Om ’n po­li­ti­kus dus te dis­si­pli­neer, is nie u­niek net aan die ANC nie. Wat maak Gord­han en K­ho­za dus so spe­si­aal dat daar nie teen hul­le mag op­ge­tree word nie?

Gord­han en K­ho­za is nie die eer­stes teen wie die ANC sal op­tree nie en ook nie die laas­tes nie. Ont­hou, Ban­tu Ho­lo­mi­sa en Ju­li­us Ma­le­ma is uit die ANC ge­skop en het hul eie par­tye ge­vorm. So, as Gord­han en K­ho­za ook wil deel word van die ko­a­li­sie van die ge­won­des, is hul­le wel­kom om die ANC te ver­laat en hul eie po­li­tie­ke par­ty te stig. Nie­mand hou hul­le ge­van­ge­ne nie.

Hoe is dit moont­lik dat ie­mand wat sy brood en bot­ter aan die ANC te dan­ke het, so dis­lo­jaal teen­oor sy werk­ge­wer kan wees? Die meer­der­heid kie­sers het nie vir Gord­han en K­ho­za ge­stem nie, maar vir die ANC. Hul­le is dus ont­plooi­des van die ANC, maar was nie die ge­sig van die ANC nie. Zu­ma was.

Gord­han en K­ho­za is twee uit­mun­ten­de po­li­ti­ci. Hul­le ken hul vak­ge­bied, maar die har­de werk­lik­heid is dat hul­le gro­ter wil wees as die ANC. En dit is on­aan­vaar­baar. Mis­kien moet hul­le weer gaan kyk na hul ANC-lid­maat­skap­vorm waar­in hul­le trou ge­sweer het dat hul­le lo­ja­le en ge­dis­si­pli­neer­de ka­ders sal wees.

T­re­vor Ma­nu­el sal ont­hou word as die langs die­nen­de fi­nans­mi­nis­ter ter wê­reld, maar ont­hou, hy het dit nie be­reik op sy eie nie, die ge­leent­heid is vir hom ge­bied deur die ANC. Ma­nu­el is nou een van die voor­bok­ke wat sy eie par­ty se pre­si­dent in die o­pen­baar ge­sel. Is sy ge­heue dan so kort?

Die­self­de geld die SA Kom­mu­nis­tie­se Par­ty (SAKP). Die SAKP het maar nog al­tyd hul ge­veg­te uit die ag­ter­hoe­de van die ANC ge­voer – groot­liks om hul Marx­is­tie­se e­le­men­te in ANC-be­leid in­ge­bou te kry. Dis on­der lei­ding van ver­al die in­tel­lek­tu­e­le van die SAKP soos Bla­de N­zi­man­de en Je­re­my Cro­nin. Hul­le was sel­de ge­ïm­po­neer met die ANC se e­ko­no­mie­se be­leid. Die SAKP was nog al­tyd klein – daar­om ver­kies hul­le om in die maag van die ANC te bly. As daar ooit men­se is wat die ou cli­ché van “rys­mier van bin­ne af” deeg­lik ver­staan, is dit hul­le.

Gord­han en K­ho­za het Zu­ma nou tot vy­and van hul­le ver­klaar. Die i­ro­nie is dat Zu­ma aan­ge­dui het hy sal loop as die meer­der­heid van die ANC so be­sluit. Die meer­der­heid le­de van die na­si­o­na­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee het eg­ter be­sluit om Zu­ma in sy pos te be­hou.

Die wat in of bui­te die ANC is, moet die de­mo­kra­tie­se sen­tra­lis­me van dié be­vry­dings­par­ty re­spek­teer en op­hou om vir die pa­vil­joen te speel.

■ Maar­man is eind­re­dak­teur van

Die Bur­ger, sus­ter­koe­rant van Beeld.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.