SAP kry tus­sen­tyd­se top­be­stuur tot na­dat on­der­soek vol­tooi is

Beeld - - Boeke - Mat­thew le Cor­deur – Fin24

Die teg­no­lo­gie­maat­skap­py SAP het ’n tus­sen­tyd­se ver­an­de­ring in sy top­be­stuur in A­fri­ka aan­ge­kon­dig na­dat vier top­be­stuurs­le­de ge­skors is.

Die vier top­be­stuurs­le­de is ge­skors han­gen­de die uit­slag van ’n fo­ren­sie­se on­der­soek na die be­we­rings dat SAP R100 mil­joen aan ’n front­maat­skap­py van die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie as om­koop­geld be­taal het om kon­trak­te van die staat te kry.

Die nu­we be­stuur­span be­staan uit:

Ash­ley Bo­ag as waar­ne­men­de be­dryfs­hoof;

Pe­ter Da­vid, fi­nan­si­ë­le hoof van SAP vir Eu­ro­pa, die Mid­deOos­te en A­fri­ka, sal nou ook waar­neem as fi­nan­si­ë­le hoof vir A­fri­ka;

Pie­ter Bou­wer, wat as ’n ve­te­raan in die plaas­li­ke IKT-be­dryf be­stem­pel word, as waar­ne­men­de be­stu­ren­de di­rek­teur vir SuidA­fri­ka; en

Claas Ku­eh­ne­mann as waar­ne­men­de be­stu­ren­de di­rek­teur vir SAP A­fri­ka;

SAP het nie die na­me be­kend ge­maak van die in­di­vi­due wat ge­skors is nie. Fin24 het ver­neem dit sluit in:

B­rett Par­ker, be­stu­ren­de di­rek­teur vir A­fri­ka;

La­wren­ce Kan­da­swami, be­stu­ren­de di­rek­teur vir Suid-A­fri­ka;

Deena Pil­lay, fi­nan­si­ë­le hoof vir Suid-A­fri­ka; en

Mehmood K­han, be­dryfs­hoof vir A­fri­ka.

Ku­eh­ne­mann sê die pri­o­ri­teit is nou om te ver­se­ker die on­der­ne­ming bly ge­fo­kus op in­kom­ste­groei en die groei van die plaas­li­ke be­dry­wig­he­de.

“Dit is be­lang­rik vir ons dat al­le SAP-werk­ne­mers, kli­ën­te en ven­no­te die on­der­steu­ning het wat hul­le be­no­dig en dat die sa­ke son­der on­der­bre­king kan voort­gaan,” het hy Vry­dag in ’n ver­kla­ring ge­sê. “Ons het ’n sterk be­stuur­span aan­ge­stel so­dat die stan­daar­de van diens­le­we­ring en stra­te­gie­se on­der­steu­ning ge­hand­haaf kan word.”

Die be­stuurs­le­de is ge­skors han­gen­de ’n on­der­soek na­dat die on­der­soe­ken­de joer­na­lis­te van a­maB­hun­ga­ne en S­cor­pio in hul #Gup­ta­le­aks-be­rig­te oor die uit­ge­lek­te e-pos­se van die Gup­tas die be­weer­de om­ko­pe­ry ont­hul het. Hul­le het ont­hul in Au­gus­tus 2015 het SAP ’n oor­een­koms vir “kom­mis­sie” met CAD Hou­se on­der­te­ken. Die maat­skap­py is be­skryf as ’n “klein Gup­ta-be­heer­de maat­skap­py wat in die ver­koop van 3D-druk­kers spe­si­a­li­seer”.

SAP het vroe­ër ge­sê hy het die mul­ti­na­si­o­na­le regs­fir­ma Ba­ker M­cKen­zie aan­ge­stel om die on­der­soek saam met die in­ter­na­si­o­na­le fo­ren­sie­se maat­skap­py FTI Con­sulting te lei.

Die IKT­maat­skap­py SAP het on­langs vier van sy top­be­stuurs­le­de ge­skors han­gen­de die uit­slag van ’n fo­ren­sie­se on­der­soek. ’n Nu­we tus­sen­tyd­se be­stuur­span is aan­ge­kon­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.