Selfs straat­mu­si­kant het QR­ko­de so­dat ver­by­gan­gers per sel fooi­tjies kan gee

Beeld - - Boeke - A­dam Min­ter, Bloom­berg

Op ’n on­lang­se reis na S­jen­z­hen in die sui­de van C­hi­na het ek ’n straat­mu­si­kant raak­ge­loop met twee fooi­tjie­bok­se voor hom op die grond.

Die een was vir mun­te en no­te en op die an­der een was ’n klein QR-ko­de vas­ge­plak. Ver­by­gan­gers kon vir hom ’n fooi­tjie gee deur hul sel­fo­ne te ge­bruik.

Slim, het ek ge­re­ken. Per slot van re­ke­ning is e-be­ta­lings ter waar­de van so­wat $5,5 tril­joen ver­le­de jaar in C­hi­na ge­doen.

Maar die to­neel was ook ’n blik op die toe­koms.

’n QR-ko­de, daar­die blok­kie vol vlek­kies, wen ver­al in ont­wik­ke­len­de lan­de veld. Dit druk Ap­ple Pay en an­der ma­nie­re van be­taal stel­sel­ma­tig uit mark­te waar men­se al hoe meer kon­tant­loos koop.

Die QR-ko­de is in die 1990’s deur die Den­so-kor­po­ra­sie van Ja­pan ont­wik­kel om­dat ver­brui­kers iets wou hê wat meer in­lig­ting kan berg as die be­ken­de sta­fies­ko­de, wat steeds al­ge­meen ge­bruik word.

Den­so se blok­kie “berg” nie net meer in­lig­ting nie, maar skan­deer­ders kan dit ook tien keer vin­ni­ger lees. Dit is hoe­ka waar die naam QR van­daan kom: Dit staan vir Quick Re­spon­se.

Die nu­we teg­no­lo­gie het aan­vank­lik vas­trap­plek ge­kry in die Ja­pan­se mo­tor­be­dryf, waar Den­so op ver­skeie ter­rei­ne ’n groot rol speel. Dit is by­voor­beeld ge­bruik vir voor­raad­be­heer.

In die vroeë 2000’s is sel­foon­sag­te­wa­re ont­wik­kel wat die ko­des kon lees. Be­mar­kers het dit toe be­gin ge­bruik as ska­kels na web­wer­we en pro­duk­te.

Teen die tyd dat Ten­cent die so­si­a­le­me­dia-app WeC­hat in 2011 be­kend ge­stel het, was dit reeds dui­de­lik dat QR-ko­des groot po­ten­si­aal het.

WeC­hat bied ge­brui­kers per­soon­li­ke ko­des waar­mee kon­takin­lig­ting uit­ge­ruil kan word. Wan­neer dit met die app se in­ge­bou­de beur­sie ge­kom­bi­neer word, kan jy ook daar­mee be­taal.

Dié be­taal­mid­del is nou al deel van die C­hi­ne­se le­wens­wy­se. Vir die C­hi­ne­se Nu­we­jaar het WeC­hat-ge­brui­kers van­jaar 46 miljard kon­tant­ge­sken­ke e­lek­tro­nies aan me­kaar ge­stuur.

Dit dui daar­op dat be­ta­lings met ’n QR-ko­de i­de­aal kan wees vir ont­lui­ken­de mark­te. Dit is by­voor­beeld toe­gank­lik vir men­se wat nie ’n kre­diet­kaart het nie.

En men­se wat geld in dié mark­te moet ont­vang, soos re­stau­ran­te en klein­han­de­laars by straat­mark­te, hoef nie in duur e­lek­tro­nie­se toe­rus­ting te be­lê nie. Die ver­brui­ker het reeds die toe­rus­ting – sy slim­foon.

WeC­hat Pay stel e­nig­ie­mand met ’n bank­re­ke­ning en slim­foon in staat om e­lek­tro­nie­se be­ta­lings te doen.

Al wat ’n noe­del­win­kel in S­hanghai of ’n straat­mu­si­kant in S­jen­z­hen dees­dae no­dig het, is ’n gra­tis WeC­hat-re­ke­ning en ’n stuk pa­pier met sy u­nie­ke QR-ko­de daar­op.

Daar­om het C­hi­na reeds in ’n e­ko­no­mie ont­wik­kel wat op klein­han­del­vlak voor­keur gee aan QR-ko­des. Hul­le word langs feit­lik al­le kas­re­gis­ters aan­ge­tref.

WeC­hat se mark­aan­deel van die land se be­ta­lings per sel­foon het van 3,3 % in 2013 tot tot 40% van­dag ge­groei .

Die po­ten­si­aal is ook deur an­der maat­skap­pye raak­ge­sien.

Mas­terCard het ver­le­de jaar ’n QR-be­taal­stel­sel in A­fri­ka be­kend ge­stel en so­wat 100 000 Ni­ge­rie­se han­de­laars ge­bruik dit reeds.

Die In­die­se re­ge­ring het in Fe­bru­a­rie In­di­aQR be­kend ge­stel en T­hai­land on­der­soek die moont­lik­he­de tans.

Die mees am­bi­si­eu­se stap is eg­ter die plan­ne wat ver­le­de week deur ’n kon­sor­ti­um be­kend ge­maak is wat be­staan uit Mas­terCard, Vi­sa en C­hi­na U­ni­onPay. In­dien suk­ses­vol sal dit be­te­ken die C­hi­ne­se be­taal­mo­del word wê­reld­wyd uit­ge­brei. Dit sal ook ver­se­ker dat sul­ke oor­be­ta­lings naat­loos en vei­lig tus­sen ban­ke en kaart­maat­skap­pye kan plaas­vind.

Dit sal dié teg­no­lo­gie nog aan­trek­li­ker maak vir ver­brui­kers, han­de­laars en re­ge­rings en ons nog ’n stap na­der bring aan die kon­tant­lo­se sa­me­le­wing wat voor­spel word.

Fo­to: GETTY IMAGES

Be­soe­kers loop ver­by ’n Ten­cent­stal­le­tjie by die 16de C­hi­ne­se in­ter­net­kon­fe­ren­sie in Bei­jing. Ten­cent, wat WeC­hat be­sit, maak tans groot spron­ge met QR­ko­des.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.