T­ril­li­an sê hy het be­wy­se dat werk wat hy vir E­s­kom ge­doen het gel­dig is

Beeld - - Sakenuus -

Die om­stre­de T­ril­li­an sê hy kan be­wys dat die werk wat hy saam met die kon­sul­tan­te­groep M­cKin­sey vir E­s­kom ge­doen het, gel­dig is en dat daar niks on­der­duims daar­aan is nie.

Dit kom na­dat E­s­kom ver­le­de week ge­sê het hy gaan on­der­soek in­stel na ’n be­ta­ling van R495 mil­joen aan T­ril­li­an, wat met die Gup­tas ver­bind word.

Die on­der­soek na T­ril­li­an hou ver­band met Te­ge­ta Ex­plo­ra­ti­on and Re­sour­ces, wat ge­deel­te­lik be­sit word deur maat­skap­pye wat aan die Gup­tas en pres. Ja­cob Zu­ma se seun Du­du­za­ne be­hoort, se aan­koop van die Op­ti­mum­steen­kool­myn van G­len­co­re.

Die kwes­sie kan ver­der on­der die loep kom wan­neer die par­le­ment in Au­gus­tus sy on­der­soek na E­s­kom doen en daar­na kyk of die be­ta­ling aan T­ril­li­an ge­doen is om die Gup­tas ek­stra kon­tant te gee om Op­ti­mum te koop.

Adv. T­hu­li Ma­don­se­la, voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, sê in haar ver­slag oor staat­skaping dat T­ril­li­an R235 mil­joen by­ge­dra het tot die koop­som van Op­ti­mum. T­ril­li­an ont­ken dié be­we­ring.

T­ril­li­an sê nou hy het be­wy­se dat die werk wat hy vir E­s­kom ge­doen het, gel­di­ge werk was. Hy be­weer selfs dat M­cKin­sey sy werk ge­loof het. “T­ril­li­an hou vol dat werk ge­doen is vir die fak­tu­re wat uit­ge­reik is. Do­ku­men­te be­wys dat M­cKin­sey daar­van be­wus was en T­ril­li­an se werk goed­ge­keur het reg­deur die in­wer­king­stel­ling van die hoof­diens­oor­een­koms waar­voor T­ril­li­an ’n re­ke­ning ge­stuur is.”

John­ny Dlad­la, E­s­kom se waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof, het Woens­dag aan die me­dia ge­sê die maat­skap­py gaan die kon­trak van R1,4 miljard aan M­cKin­sey on­der­soek.

M­cKin­sey is R900 mil­joen be­taal, ter­wyl T­ril­li­an die res – R495 mil­joen – ge­kry het.

E­s­kom het nog in Mei ont­ken dat hy geld aan T­ril­li­an be­taal het of dat hy ’n kon­trak met T­ril­li­an ge­had het.

Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, het dit ook in die par­le­ment ont­ken.

Vol­gens ’n ver­doe­men­de on­der­soek deur adv. Ge­off Bud­len­der wat in Ju­nie be­kend ge­maak is, het M­cKin­sey in Sep­tem­ber 2015 werk vir E­s­kom be­gin doen teen R1 miljard per jaar, waar­van 30% aan T­ril­li­an uit­ge­kon­trak­teer is.

Die sub­kon­trak­te­ring van die diens­te aan T­ril­li­an deur M­cKin­sey is glo ge­doen in­ge­vol­ge die so­ge­naam­de ont­wik­ke­lings­pro­gram vir ver­skaf­fers, wat van in­ter­na­si­o­na­le maat­skap­pye ver­eis om oor­een­koms­te aan te gaan met plaas­li­ke diens­ver­skaf­fers, wat op hul beurt er­va­ring en die no­di­ge vaar­dig­he­de op­bou.

T­ril­li­an het Vry­dag ge­sê dat twee M­cKin­sey­di­rek­teu­re, dr. A­lex­an­der Weiss en Vi­kas Sa­gar, in ge­sprek­ke was met E­ric Wood, uit­voe­ren­de hoof van T­ril­li­an, teen die ein­de van 2015 ra­ken­de ’n moont­li­ke ven­noot­skap met T­ril­li­an.

Sa­gar is in­tus­sen op ver­lof ge­plaas so­dat M­cKin­sey kan on­der­soek in­stel na die E­s­kom­kon­trak op ’n “oop en deur­sig­ti­ge ma­nier”, het die maat­skap­py op 9 Ju­lie ge­sê.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.