Dis dalk nou die tyd om ’n nu­we mo­tor te koop

Beeld - - Sakenuus - Niel Jou­bert

As jy ’n nu­we voer­tuig wil koop, is dit dalk nou die tyd om dit te doen.

Nu­we voer­tuie se pry­se word bil­li­ker, vol­gens die Tran­sU­ni­on-voer­tuig­prys­in­deks vir die twee­de kwar­taal van 2017.

Men­se is eg­ter steeds be­kom­merd oor of hul­le hul skuld sal kan delg en daar­om sloer hul­le met die ver­van­ging van hul voer­tuie, sê De­rick de V­ries, uit­voe­ren­de hoof van mo­tor­in­lig­tings­diens­te van die kre­diet­bu­ro Tran­sU­ni­on.

Tran­sU­ni­on stel ’n voer­tuig­prys­in­deks saam uit ’n mand­jie van pas­sa­siers­voer­tuie, nuut en ge­bruik, van die 15 mo­tor­han­dels­na­me met die mees­te ver­ko­pe. Die in­deks wys hoe die pry­se van mo­tors op ’n jaar­grond­slag toe­neem.

Die sty­ging in die prys van nu­we pas­sa­siers­voer­tuie het vol­gens die in­deks van 8,4% in die twee­de kwar­taal van 2016 tot 5,4% in die twee­de kwar­taal van van­jaar ver­lang­saam.

Vir ge­bruik­te voer­tuie het prys­sty­gings van 2,7% tot 3,6% oor die­self­de tyd toe­ge­neem. Dit dui daar­op dat ge­bruik­te voer­tuie nie nood­wen­dig so be­kos­tig­baar is as wat dit ’n jaar ge­le­de was nie.

Die om­ge­keer­de is waar vir nu­we voer­tuie.

“Die toe­ne­men­de be­kos­tig­baar­heid van nu­we voer­tuie en die oor­een­stem­men­de sty­ging van pry­se van ge­bruik­te voer­tuie kan deels ver­dui­de­lik word deur die si­klie­se aard van die be­dryf,” sê De V­ries.

“Die be­skik­baar­heid van ge­bruik­te voer­tuie van goeie ge­hal­te wis­sel ge­reeld, en daar­mee saam ook hul pry­se. Wan­neer daar ’n groot vraag na ge­bruik­te voer­tuie is en daar ’n te­kort aan voor­raad is – soos dit wil voor­kom ons tans er­vaar – is ’n nu­we voer­tuig dik­wels ’n be­ter op­sie vir die ko­per.”

Men­se het in die af­ge­lo­pe ses kwar­ta­le ’n si­tu­a­sie er­vaar waar pry­se styg teen ’n koers wat heel­wat ho­ër is as in­fla­sie, maar die jong­ste in­deks wys dat die ten­dens tot ’n ein­de ge­kom het.

Ge­fi­nan­sier­de tran­sak­sies vir die aan­koop van nu­we voer­tuie was in die twee­de kwar­taal 12% min­der as in die eer­ste, vol­gens die in­deks. Oor die­self­de tyd­perk het ge­fi­nan­sier­de tran­sak­sies vir die aan­koop van ge­bruik­te voer­tuie met 15% af­ge­neem.

Die ver­hou­ding van ge­bruik­te­voer­tuig­ver­ko­pe teen­oor nu­we­voer­tuig­ver­ko­pe het van 2,49 in die eer­ste kwar­taal ef­fens ge­daal tot 2,41 in die twee­de kwar­taal.

De V­ries sê die vraag na ge­bruik­te voer­tuie van goeie ge­hal­te en van min­der as twee jaar oud is op die oom­blik baie groot.

Dié nuut­ge­von­de ge­wild­heid gaan ook daar­toe lei dat hul pry­se gaan styg, sê hy.

Die in­deks wys dat 44% van die ge­bruik­te voer­tuie wat ge­fi­nan­sier word, min­der as twee jaar oud is. Dit wys Suid-A­fri­ka­ners vind steeds be­ter waar­de in nu­wer ge­bruik­te voer­tuie wat goed op­ge­pas is.

“Han­de­laars en ver­vaar­di­gers ge­bruik al­le moont­li­ke be­mar­kings­i­ni­si­a­tie­we om ver­ko­pe ’n hup­stoot te gee in die hoop om hul kwes­ba­re ver­koops­po­si­sie te ver­be­ter,” sê De V­ries.

Hy sê ver­vaar­di­gers is ook on­der toe­ne­men­de druk om waar­de aan voor­ne­men­de ko­pers te bied.

“Dit plaas ko­pers in ’n sterk po­si­sie om ’n be­ter tran­sak­sie op nu­we voer­tuie te be­ding – en ons ver­wag ’n toe­na­me in die ver­ko­pe van nu­we voer­tuie in die ko­men­de maan­de, te­sa­me met ’n ef­fen­se da­ling in die ver­ko­pe van ge­bruik­te voer­tuie na­ma­te die ge­hal­te van die voor­raad ver­swak.”

Fo­to: ISTOCK

Die sty­ging in die prys van nu­we pas­sa­siers­voer­tuie het in die twee­de kwar­taal ver­lang­saam.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.