Ma­di­ba se arts dalk ver­kla

Ver­ko­pe nou ge­staak

Beeld - - Voorblad - Ü­gen Vos

Die ek­se­ku­teurs van Nel­son Mandela se boe­del gaan stap­pe doen teen sy per­soon­li­ke dok­ter, die skry­wer van die boek oor sy laas­te dae.

Pen­guin Rand­om Hou­se, uit­ge­wer van die boek, Mandela’s Last Ye­ars, het gis­ter ook be­kend ge­maak dat hy al­le ver­ko­pe daar­van on­mid­del­lik staak.

Die ek­se­ku­teurs sê hul­le gaan dr. Ve­jay Ram­la­kan, ’n voor­ma­li­ge ge­nees­heer-ge­ne­raal, by die weer­mag en die Raad vir Ge­sond­heids be­roe­pe (RGBSA) ver­kla.

Ver­le­de week het Graça Ma­chel, Mandela se we­du­wee, die uit­ge­wer en skry­wer ge­kri­ti­seer en aan­ge­dui dat sy dit oor­weeg om hul­le te dag­vaar om­dat de­le daar­van die oud­pre­si­dent se waar­dig­heid aan­tas.

Vol­gens Su­ri­ta Jou­bert, woord­voer­der van Pen­guin Rand­om Hou­se, het die skry­wer aan hul­le ge­sê die Mandela-fa­mi­lie het hom ge­vra om die boek te skryf.

Hul­le staak nou al­le ver­de­re ver­ko­pe en die ver­sprei­ding van die boek uit re­spek vir die fa­mi­lie.

“Die boek was ver­on­der­stel om Nel­son Mandela se moed en deur­set­tings­ver­moë aan die ein­de van sy le­we uit te beeld en die be­doe­ling was nooit om on­eer­bie­dig te wees nie,” sê Jou­bert.

Die ek­se­ku­teurs van die boe­del, oud­reg­ter Dik­gang Mo­se­ne­ke, reg­ter T­hem­ba Sang­o­ni en adv. Ge­or­ge Bi­zos, sê in ’n ver­kla­ring van die ont­hul­lings in die boek is on­wet­tig en ’n sken­ding van die ver­trou­ens­ver­hou­ding tus­sen dok­ter en pa­si­ënt.

Nóg Ram­la­kan nóg die uit­ge­wer het goed­keu­ring by hul­le of Ma­chel ge­vra om pri­va­te in­lig­ting oor Mandela se ge­sond­heid te pu­bli­seer, sê hul­le.

Vol­gens Mo­se­ne­ke oor­weeg die ek­se­ku­teurs reg­stap­pe en hul­le gaan ook amp­te­lik klag­te by die weer­mag en die RGBSA in­dien.

Die Nel­son Mandela-stig­ting ver­wel­kom die ont­trek­king van die boek.

“Die boek moes in die eer­ste plek nooit ge­pu­bli­seer ge­wees het nie. Ons is be­sig om deur die boek te gaan om fou­te te i­den­ti­fi­seer, maar daar is reeds twee wat dui­de­lik uit­staan.

“Die eer­ste is dat Ram­la­kan fou­tie­we­lik be­weer Graça Ma­chel het ten ty­de van Mandela se dood baie werk vir die stig­ting ge­doen en ge­volg­lik min tyd saam met hom deur­ge­bring. Dit is heel­te­mal ver­keerd.

“Die twee­de is dat Ram­la­kan ver­keer­de­lik be­weer die stig­ting het in 2010 baie druk op Nel­son Mandela ge­plaas om by die o­pe­ning van die Wê­reld­be­ker-sok­ker­toer­nooi te ver­skyn.

“Dit is ook on­waar en die stig­ting het des­tyds ge­sê hy moet met rus ge­laat word.”

Die Mandela-fa­mi­lie ver­wel­kom die boek se ont­trek­king ook. Hul­le sê “som­mi­ge din­ge tel meer as geld” en nou kan “die man wat as die va­der van ons na­sie be­kend staan, in vre­de rus”.

Dr. Ve­jay Ram­la­kan

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.