Jan Taks is nog nie klaar met jóú weens fout

Beeld - - Voorblad - Niel Jou­bert

Jan Taks het sleg­te nuus vir som­mi­ge be­las­ting­be­ta­lers–hul be­las­ting is nie af­ge­han­del nie.

Be­lang­ri­ke do­ku­men­te van se­ke­re be­las­ting­be­ta­lers het in die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) se re­ke­naar­stel­sel ver­lo­re ge­raak, is gis­ter be­kend ge­maak. Men­se wat al hul op­ga­wes in­ge­dien het en ge­raak word, sal nou ek­stra vorms moet in­vul of stap­pe moet volg.

Dié wat dit nog nie in­ge­dien het nie, sal ek­stra ver­sig­tig moet wees by hul in­die­ning.

Vol­gens die SAID is die pro­bleem dat “die stel­sel se­ke­re da­ta weg­ge­laat het toe werk­ge­wers do­ku­men­te aan die SAID moes ver­skaf ”. Dit sluit die jaar­lik­se werk­ge­wer-re­kon­si­li­a­sie­ver­kla­ring( EMP 501) en werk­ne­mers se be­las­ting­ser­ti­fi­ka­te (IRP5 en IT3 (a)) in. Maat­skap­pye moet dit nou weer in­dien.

Dié her­in­die­ning raak net se­ke­re be­las­ting­be­ta­lers, sê die SAID. Be­las­ting­be­ta­lers met IRP5’e en IT3 (a)’s wat die vol­gen­de ko­des be­vat, word ge­raak: ■ 3701: Reis­toe­lae;

■ 3702: Ver­goe­den­de reis­toe­lae; ■ 3802: Reg van ge­bruik van mo­tor­voer­tuig; en

■ 3816: Reg van ge­bruik van mo­tor­voer­tuig deur’ n be­dryf s­bruik­huur­kon­trak.

Die SAID het werk­ge­wers wat ge­raak is, ver­wit­tig van die fout en vra dat hul­le die no­di­ge do­ku­men­te so gou moont­lik by die SAID in­dien om te ver­hoed dat werk­ne­mers hul op­ga­wes met die ver­keer­de in­lig­ting in­vul.

Werk­ge­wers sal werk­ne­mers wat ge­raak word, ver­wit­tig.

Die SAID het vroe­ër van­dees­maand nog ’n stel­sel­fout vir die 2017-be­las­ting­op­ga­we on­der­vind – toe is dié ge­raak wat in vo­ri­ge ja­re méér as die be­las­ting af­trek­ba­re be­drag in­hul pen­si­oen­fond­se n uit­tree an­nu­ï­tei­te( U A) be­lê het. Dié fout is reg­ge­stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.