Ou­ta kla nog ’n mi­nis­ter by po­li­sie aan

Beeld - - Nuus - Niel Jou­bert

’n Klag van hoog­ver­raad is by die po­li­sie in­ge­dien teen Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, weens sy be­weer­de be­trok­ken­heid by s­taat­skaping en om­dat hy “reu­se- fi­nan­si­ë­le ver­lie­se” vir SuidA­fri­ka ver­oor­saak het.

Die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting­mis­bruik( Ou­ta) het gis­ter be­ves­tig dat hy die klag teen Z­wa­ne by die po­li­sie in Rand­burg in­ge­dien het.

Nog klag­te wat teen Z­wa­ne aan­han­gig ge­maak is, sluit in kor­rup­sie, uit­bui­ting, be­drog en dief­stal.

“Hy is ’n ma­ri­o­net wat deur staat s ka­pings toue be­heer word ,” sê Ben T­heron, be­dryfs­hoof van Ou­ta.

Dit is die twee­de klag van hoog­ver­raad wat die or­ga­ni­sa­sie in twee we­ke teen ’n mi­nis­ter in­dien.

Ou­ta het ver­le­de Maan­dag ook ’n klag van hoog­ver­raad teen Faith Mut­ham­bi, mi­nis­ter van staats­diens en ad­mi­nis­tra­sie, in­ge­dien weens haar be­weer­de be­trok­ken­heid by s­taat­skaping en weens die aan­stel­ling van Hlau­di Mot­soe­neng by die SAUK toe sy mi­nis­ter van kom­mu­ni­ka­sie was.

Pres. Ja­cob Zu­ma se aan­stel­ling van Z­wa­ne na­dat sy CV deur die Gup­tas goed­ge­keur is, wys dat Zu­ma sy pre­si­den­si­ë­le mag­te mis­bruik om die be­lan­ge van die Gup­tas en hul sa­ke­ven­no­te, on­der wie Zu­ma se seun Du­du­za­ne, te be­vor­der en te be­skerm, sê T­heron.

Vol­gens Ou­ta het Z­wa­ne sy des­tyd­se pos as LUR vir land­bou in die Vry­staat mis­bruik om die Vre­de-sui­wel­pro­jek te be­vor­der, wat die Gup­tas be­voor­deel het en die Vry­staat min­stens R184 mil­joen ge­kos het. Z­wa­ne het ook ’n kern­rol ge­speel om die on­wet­ti­ge lan­ding van ’n vlieg­tuig met Gup­ta-trou­gas­te op die Wa­ter­kloof-lug­mag­ba­sis te re­ël.

Ou­ta sê Z­wa­ne het die ver­koop van Op­ti­mum Co­al aan die Gup­tas ge­fa­si­li­teer. Hy het dit ook la­ter goed­ge­keur dat Op­ti­mums e re­ha­bi­li­ta­sie trust­fonds, wat R 1,8 mil­jard be­dra het, van ’n S­tan­dard Bank­re­ke­ning na die Bank van Ba­ro­da oor­ge­plaas word. Die geld het hier­na “ver­dwyn”.

Z­wa­ne is deur die Gup­tas be­loon met be­taal­de rei­se na Sun Ci­ty, In­dië en Du­bai, sê Ou­ta.

Vol­gens Ou­ta kom Z­wa­ne se op­tre­de op hoog­ver­raad neer om­dat “dit die be­staan, on­af­hank­lik­heid en se­ku­ri­teit van die Re­pu­bliek van SuidA­fri­ka ge­skend en in ge­vaar ge­stel het wat die ef­fek het of moont­lik die ef­fek ge­had het om die kon­sti­tu­si­o­ne­le struk­tuur van die land te ver­an­der”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.