ATKV se ak­sie wys wa­re kleu­re

Beeld - - Kommentaar - Max du P­reez

Dis ’n oom­blik van waar­heid in die klei­ne vir A­fri­kaans. Dis die oom­blik waar die op­regt­heid van die mooi­praat­jies oor in­klu­si­wi­teit, meer­ta­lig­heid, moe­der­taal­on­der­rig en A­fri­kaans as ’n ge­deel­de in­heem­se taal en brug­bou­er ge­toets word.

As jy reg­tig in dié ar­gu­men­te glo wat ge­reeld vir die be­vor­de­ring van A­fri­kaans by u­ni­ver­si­tei­te, sko­le, die staats­diens en o­pen­ba­re plek­ke ge­bruik word, gaan jy die ATKV se uit­reikak­sie na an­der taal­groe­pe, A­fri­kaans Plus, om­arm en in­spring om self daar­mee te help.

Maar as jy dit ver­dag maak, re­de­neer dat or­ga­ni­sa­sies soos die ATKV eint­lik net koes­te­ren­de hoe­kies vir wit A­fri­ka­ners be­hoort te skep en van ’n S­pur-soort boi­kot be­gin praat, dan moet jy eer­lik wees dat jy A­fri­kaans as wit ei­en­dom sien en nie be­lang stel om vrien­de vir die taal te maak nie.

Daar is ’n sterk po­li­tie­ke e­le­ment aan dié sa­ge, ’n soort skeids­lyn. As jy jou­self wit en een­kant wil hou en uit jou wit A­fri­ka­ner loop­graaf op an­der wil skreeu en ei­se stel, gaan jy nie van A­fri­kaans Plus hou nie. As jy glo ons A­fri­kaan­se men­se be­hoort ook oor taal­en kleur­gren­se heen uit te reik in ’n po­ging om die his­to­rie­se voor­oor­de­le teen ons en ons taal teen te werk en ons met die res van ons na­sie te help in­te­greer, gaan jy dit steun.

En so hier staan So­li­da­ri­teit en A­friForum ont­bloot vir wie hul­le reg­tig is en waar­voor hul­le reg­tig staan.

Ek praat nie nood­wen­dig van die skerp kom­men­taar, baie met ’n ras­sis­me-geur­tjie, wat deel­ne­mers aan ’n de­bat oor A­fri­kaans Plus op Ma­roe­la Me­dia, So­li­da­ri­teit se me­dia-arm, ge­le­wer het nie, hoe­wel die werk­li­ke ge­sig van So­li­da­ri­teit/A­friForum ge­woon­lik uit die hou­dings van hul on­der­steu­ners blyk, meer so as die glad­de uit­spra­ke van hul lei­ers.

Ek praat van F­lip Buys se kri­tiek op A­fri­kaans Plus. Kul­tuur­or­ga­ni­sa­sies moet eer­der “tuis­tes” vir A­fri­ka­ners skep “in ’n om­ge­wing waar baie men­se nie meer wel­kom voel nie”, skryf hy. Hy ig­no­reer al­les wat die ATKV oor sy nu­we i­ni­si­a­tief sê en maak as­of A­fri­kaans Plus “kul­tu­re­le self­moord” is om­dat dit A­fri­kaans en A­fri­ka­ners kwan­suis wil af­skeep. Die be­grip in­klu­si­wi­teit, skryf hy, “be­te­ken eer­der dat al­le ta­le se ver­e­ni­gings met me­kaar moet saam­werk om al die land se ta­le te be­vor­der”. O­ver­ge­set syn­de: As die Zoe­loes en die Tswa­nas die ATKV nie vir sa­me­wer­king nooi nie, moet die ATKV hul­le ook nie nooi nie.

Dalk ver­draai Buys die ATKV se woor­de doel­be­wus om­dat hy sy or­ga­ni­sa­sie se (aan­sien­li­ke) fi­nan­si­ë­le be­lan­ge wil be­skerm. So­li­da­ri­teit het im­mers die FAK in sy kraal met lid­maat­skap wat “min­stens” R50 per maand kos. Men­se be­hoort nie mak­lik aan die FAK én die ATKV nie. (Die FAK sê dit is ’n plek waar jy met trots jou “A­fri­ka­ne ri­den­ti­teit” kan uit­leef, so dit is nie in die eer­ste plek ’n taal- en kul­tuur or­ga­ni­sa­sie nie.)

As A­fri­kaans Plus reg­tig mo­men­tum kry, kan dit een van die heel bes­te in­spui­tings vir die taal se­dert 1994 wees en som­mer ook help om A­fri­kaan­se men­se ’n nu­we ver­hou­ding met hul land­ge­no­te wat an­der in­heem­se ta­le praat te laat ont­wik­kel.

Die ATKV bly on­be­skaamd A­fri­kaans. A­fri­kaans Plus is ’n uit­brei­ding van die ver­e­ni­ging se be­staan­de pro­gram­me om vrien­de vir A­fri­kaans te maak, na meer as net A­fri­kaan­se sko­le uit te reik en om meer­ta­lig­heid te be­vor­der. Dit is ’n be­ves­ti­ging van die ATKV se vi­sie en mis­sie, sê Dei­dré le Ha­nie, nu­we be­stu­ren­de di­rek­teur, “dat die A­fri­kaan­se taal, kul­tuur, ken­nis en kre­a­ti­wi­teit on­mis­baar deel is van na­sie­bou, ver­soe­ning en ’n suk­ses­vol­le Suid-A­fri­ka”.

Ek het pas ’n be­taal­de (R81 per maand) ATKV-lid ge­word.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.