Sta­dig met plan vir am­nes­tie; SA ver­by dié punt

Beeld - - Kommentaar -

Die i­dee dat pres. Ja­cob Zu­ma am­nes­tie moet kry en om vre­des­wil on­ge­straf toe­ge­laat moet word om af te tree, laat ’n wrang smaak.

Die moont­lik­heid is die laas­te paar jaar tel­kens ge­op­per, ook deur Suid-A­fri­ka­ners wat goed be­doel. Hul­le meen die land moet so gou moont­lik aan­be­weeg. ’n Ver­vol­gin gs­ak­sie teen die po­li­ti­ci en top­amp­te­na­re van die af­ge­lo­pe de­ka­de sal vol­gens hul­le net nog geld en e­ner­gie ver­spil wat vir diens­le­we­ring en goeie re­ge­ring no­dig is.

Daar is ook vre­se dat Zu­ma se te­rug­veg die land net nog on­be­re­ken­ba­re ska­de kan be­rok­ken.

Daar word ver­wys na die Hong­kong-mo­del, waar on­der­soe­ke na kor­rup­sie oor­ge­laat is aan ’n doel­tref­fen­de en heel on­af­hank­li­ke in­stan­sie. Maar die on­der­soe­ke is net ná ’n se­ke­re af­sny­da­tum be­gin en am­nes­tie is ook toe­ge­staan. Dit so­dat daar skoon be­gin kon word. Die mees­te ont­le­dings dui daar­op dat die mo­del wel ’n ver­skil ge­maak het.

Moont­lik sou daar nog so­wat drie of vier jaar ge­le­de ’n ma­te van ap­tyt vir so ’n voor­stel kon wees. Maar ná al­les wat tot dus­ver oor Zu­ma se bla­tan­te ver­gry­pe ont­hul is, is die ant­woord vir ve­le SuidA­fri­ka­ners ’n on­om­won­de nee.

Die ANC se jong­ste toe­tre­der tot die par­ty se lei­er­skap­stryd, Lin­di­we Si­su­lu, het die moont­lik­heid die af­ge­lo­pe na­week ge­op­per. Maar sy was min­stens eer­lik oor haar op­por­tu­nis­tie­se mo­tief: een­heid in die ANC.

Voorts is die be­gin­sel van e­ni­ge am­nes­tie dat skuld ver­klaar word of reeds be­vind is. Die i­dee dat Zu­ma tot so iets sal in­stem, is dag­dro­me­ry en daar­son­der is dit on­houd­baar. Ook is die staat skapings pro­jek met be­hulp van die Gup­tas so om­vang­ryk dat dit nie an­ders kan a som deur’ n on­af­hank­li­ke kom­mis­sie van on­der­soe­ke n uit­ein­de­lik deur die straf­reg­stel­sel daar­mee te han­del nie. Dit is ook no­dig dat hy eers te­reg­staan op die 783 aan­klag­te wat reeds teen hom in die straf­stel­sel is. Ná af­loop van die twee pro­ses­se sal ’n toe­koms­ti­ge re­ge­ring eers in ’n po­si­sie kan wees om te oor­deel of ’n vorm van be­ge­na­di­ging ge­reg­ver­dig is.

Die tyd sal ook leer of op­po­si­sie­par­tye wat nou teen am­nes­tie ge­kant is, dit uit be­gin­sel doen of om on­der­han­de­lings pun­te op te bou vir’ n moont­li­ke la­te­re re­ge­rings k o al i­sis e met die ANC.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.