Ap­pèl teen Di­a­mant­wet­be­pa­ling mis­luk

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Hoe meer on­ge­li­sen­si­eer­de men­se toe­ge­laat word om be­trok­ke te wees by die koop, ver­koop en uit­voer van on­ge­slyp­te di­a­man­te, hoe gro­ter is die ri­si­ko van on­wet­ti­ge tran­sak­sies wat on­ge­merk be­klink word.

So het die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof gis­ter in sy een­pa­ri­ge uit­spraak oor art. 20A van die Di­a­mant­wet ge­sê.

Hoe­wel die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria dié ar­ti­kel vroe­ër on­gel­dig ver­klaar het, het die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof dit nie gis­ter be­krag­tig nie.

Die mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne en die Suid-A­fri­kaan­se di­a­mant-en e­del­me­taal re­gu­leer­der se ap­pèl teen die hoog­ge­regs­hof be­vin­ding het in die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof ge­slaag.

Die Suid-A­fri­kaan­se Di­a­mant pro­du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie( S ad p o) het art .20 A be­twis.

Art. 20A be­paal dat ’n ge­li­sen­si­eer­de per­soon wat on­ge­slyp­te di­a­man­te be­kyk, koop of ver­koop nie by­ge­staan kan word deur ie­mand wat nié ’n li­sen­sie of per­mit krag­tens die Di­a­mant­wet het nie.

Die ver­bod geld e­ni­ge plek waar on­ge­slyp­te di­a­man­te te koop aan­ge­bied word, be­hal­we op di­a­mant­beur­se of in uit­voer­sen­trums.

Voor­dat art. 20A by die wet in­ge­voeg is, het ’n aan­tal ge­li­sen­si­eer­de han­de­laars ’n sa­ke­prak­tyk op hul per­se­le be­gin waar on­ge­slyp­te di­a­man­te op ’n a­no­nie­me ten­der­grond­slag aan­ge­bied is aan an­der han­de­laars wat in Suid-A­fri­ka ge­li­sen­si­eer is.

On­ge­li­sen­si­eer­de “des­kun­di­ges” wat na­mens voor­ne­men­de bui­te­land­se ko­pers op­ge­daag het, het die ge­li­sen­si­eer­de ko­pers wel dik­wels by­ge­staan.

Die hof het gis­ter in sy uit­spraak ge­sê die kun­di­ges was dik­wels men­se van die bui­te­land.

Art. 20A ver­bied dit dat on­ge­li­sen­si­eer­de men­se hulp ver­leen.

Die de­par­te­ment en die re­gu­leer­der het ge­sê die doel van die ver­bod op hulp van on­ge­li­sen­si­eer­de men­se op an­der plek­ke as die staat se uit­voer­sen­trums is twe­ër­lei: dit re­gu­leer di­a­mant­han­del in o­pen­ba­re be­lang en die be­we­ging van on­ge­slyp­te di­a­man­te word be­hoor­lik ge­mo­ni­teer en aan­ge­te­ken.

Die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof het ge­sê dít is dui­de­lik wet­ti­ge re­ge­rings doel­ein­des.

Dit sal mak­li­ker vir die staat wees om di­a­mant­han­del te be­heer en te mo­ni­teer as al­le men­se wat by die han­dels­pro­ses be­trok­ke is, ten min­ste aan die staat be­kend is deur ’n li­sen­si­ë­ring s­pro­ses, het die hof ge­sê.

Dus is art. 20A nié ir­ra­si­o­neel wat die re­gu­le­ring van han­del in di­a­man­te be­tref nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.