Kom­pro­mis met nu­we di­rek­sie

5 vir Al­lan Gray, OBK kry 2, Ma­zi 1

Beeld - - Bleed Sake - El­vi­ra Wood Fo­to’s: EL­VI­RA WOOD

Be­leg­gers het gis­ter min ver­troue ge­toon in die “kom­pro­mis” tus­sen Group Five se groot­ste aan­deel­hou­ers wat mee­ge­bring het dat hy agt nu­we nie­uit­voe­ren­de di­rek­teu­re aan­ge­stel het.

Sy aan­deel­prys het van R19,81 voor die ver­kie­sing van die nu­we di­rek­sie tot R19,10 daar­na ge­daal. Met die 3,34%-da­ling het hy R80 mil­joen van sy mark­waar­de ver­loor.

Le­o­nard Kr­ü­ger, wat Al­lan Gray op die ver­ga­de­ring ver­teen­woor­dig het, sê die ver­kie­sing van die agt nu­we nie-uit­voe­ren­de di­rek­teu­re in die plek van die vyf wat be­dank het, is ’n goeie ein­de ná die twis wat in A­pril tus­sen die di­rek­sie en die ba­te­be­stuur­der ont­staan het. Al­lan Gray hou 25% na­mens sy kli­ën­te.

Group Five het kort voor die aan­vang van die bui­ten­ge­wo­ne aan­deel­hou­ers ver­ga­de­ring waar­op­dien uwe le­de aan­ge­wys is, in ’n ver­kla­ring ge­sê hy gaan vir die eer­ste keer in 11 jaar ’n vol­jaar­ver­lies ly. Dit is vir die boek­jaar tot ein­de Ju­nie.

Die maat­skap­py is on­der ge­wel­di­ge druk, sê Kr­ü­ger. “Ons het heel­tyd ge­voel die saak is erns­tig en moet drin­gend aan­dag kry. Ons is baie bly ’n nu­we span – wat nie ’n wolk oor hul­le het nie – kan nou in­kom en din­ge ver­der voer.”

Wil­lem Louw en Ka­laa M­pin­ga, twee van die di­rek­teu­re wat be­dank het, sê hul­le dink Group Five kan baat vind by die gro­ter di­rek­sie.

“Met net vyf di­rek­teu­re moes al­mal ba­sies al­tyd al die ver­ga­de­rings van al die ko­mi­tees by­woon. Met meer di­rek­teu­re sal daar ’n be­ter ver­sprei­ding van die werk­las wees,” sê M­pin­ga.

Kr­ü­ger sê Al­lan Gray se ge­voel was vyf nie-uit­voe­ren­de di­rek­teu­re is ge­noeg en het ook net vyf be­noem om­dat hul­le wou hê al vyf moet ver­vang word.

Hy sê hul­le het wel geen pro­bleem met e­ni­ge van die in­di­vi­due wat nou ver­kies is nie.

Die ver­gro­ting van die di­rek­sie be­te­ken die “Al­lan Gray-vyf” word in ’n ma­te ge­ba­lan­seer deur twee di­rek­teu­re wat die O­pen­ba­re Be­leg­gings kor­po­ra­sie (OBK) be­noem het en die een van Ma­zi Ca­pi­tal.

Mi­ke Up­ton, voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof, het die twee­de min­ste stem­me ge­kry.

Die groot vraag is hoe Group Five in die toe­koms sal lyk en of hy gaan ont­knoop of nie.

Kr­ü­ger hou voet by stuk dis “on­sin” dat Al­lan Gray bloot die di­rek­sie wou ver­vang ten ein­de Group Five te kan ont­knoop.

“Ons kan nie ver­staan hoe­kom die uit­tre­den­de di­rek­sie so daar­op ge­fo­kus het nie. Ons het uit die staan­spoor ge­sê ons dring aan op ’n nu­we di­rek­sie en hul­le kan oor die toe­koms van die maat­skap­py be­sluit, of dit nou op ’n ont­kno­ping uit­loop of nie.”

M­pin­ga en Louw het Al­lan Gray voor die ver­kie­sing pront­uit daar­van be­skul­dig dat hy op ’n nu­we di­rek­sie aan­ge­dring het juis om­dat ’n po­ging tot ont­kno­ping teen­stand ge­kry het.

Hul­le gee toe die maat­skap­py se af­de­ling vir in­ge­ni­eurs­we­se en kon­struk­sie trek baie swaar, maar meen dis juis hul an­der af­de­lings wat sal help om trans­for­ma­sie in dié af­de­ling te be­werk­stel­lig.

“Men­se moet ont­hou dit was juis die wins uit in­ge­ni­eurs­we­se en kon­struk­sie wat ons voor­heen in staat ge­stel het om die twee an­der baie wins­ge­wen­de af­de­lings te ont­wik­kel,” sê M­pin­ga.

Louw sê dit is nie net Group Five wat tans in dié sek­tor suk­kel nie en sê men­se moet ont­hou “die win­ter waar­in kon­struk­sie hom be­vind, is nog baie koud en lank nie oor nie”.

Al­bei meen baie werk en be­leg­ging sal no­dig wees om die suk­ke­len­de af­de­ling weer wins­ge­wend te maak. Hul­le is dit eens dat ’n po­si­tie­we toe­koms op Group Five wag, ver­al om­dat dit nie ’n sui­wer “Al­lan Gray-di­rek­sie” is nie.

Die voor­sit­ter van die nu­we di­rek­sie moet nog ver­kies word.

Group Five se hoof­kan­toor in Wa­ter­fall, Mid­rand, waar die nu­we di­rek­sie gis­ter ver­kies is.

Le­o­nard Kr­ü­ger, wat Al­lan Gray op die ver­ga­de­ring ver­teen­woor­dig het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.