‘SA moet op en­tre­pre­neurs fo­kus’

Beeld - - Bleed Sake - – Niel Jou­bert

Suid­A­fri­ka het om­vat­ten­de struk­tu­re­le her­vor­mings no­dig om die e­ko­no­mie op ’n nu­we groei­pad te plaas, werk te skep en in­klu­si­wi­teit te ver­be­ter.

Dit is vol­gens die Or­ga­ni­sa­sie vir E­ko­no­mie­se Sa­me­wer­king en Ont­wik­ke­ling (Oe­so), wat gis­ter sy e­ko­no­mie­se ver­slag oor Suid­A­fri­ka uit­ge­reik het.

Oes o is’ n in­ter re­ge­ring­son twik­ke­lings or­ga­ni­sa­sie met 35 lid­lan­de. Suid­A­fri­ka is nie ’n lid­land nie, maar word wel as ’n kern­ven­noot van Oe­so be­skou.

An­gel Gur­ría, Oe­so se se­kre­ta­ris­ge­ne­raal, en Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het die ver­slag in P­re­to­ria uit­ge­reik. Dit i­den­ti­fi­seer pri­o­ri­tei­te waar­op die land moet fo­kus, waar­on­der die hand­ha­wing van ma­kro­e­ko­no­mie­se sta­bi­li­teit, die ver­be­te­ring van die sa­ke­om­ge­wing en be­ter in­te­gra­sie met buur­lan­de.

“Suid­A­fri­ka het won­der­li­ke din­ge oor die af­ge­lo­pe twee de­ka­des heen ver­mag, maar om ster­ker en in­klu­sie­wer groei te kry, sal moe­di­ge op­tre­de van be­leid­ma­kers verg,” sê Gur­ría.

’n Be­ter toe­koms vir al­le Suid­A­fri­ka­ners ver­eis gro­ter toe­gang tot ho­ër op­voe­ding, ’n ster­ker en reg­ver­di­ger ar­beids­mark, die­per deel­na­me in streek­mark­te en ’n re­gu­la­to­rie­se raam­werk wat en­tre­pre­neur­skap aan­moe­dig en klein on­der­ne­mings toe­laat om te flo­reer, sê hy.

Die ver­slag moe­dig Suid­A­fri­ka aan om te­le­kom­mu­ni­ka­sie, e­ner­gie, ver­voer en diens­te oop te stel vir meer me­de­din­ging.

Vol­gens Oe­so is en­tre­pre­neur­skap laag in SuidA­fri­ka ver­ge­le­ke met an­der ont­lui­ken­de lan­de en bu­ro­kra­tie­se romp­slomp bly ’n groot strui­kel­blok vir en­tre­pre­neurs. Hulp aan en­tre­pre­neurs en klein on­der­ne­mings om te groei, kan van kri­tie­ke be­lang wees vir e­ko­no­mie­se her­stel en werk­skep­ping, lui die ver­slag.

An­gel Gur­ría, Oe­so se se­kre­ta­ris­ge­ne­raal

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.