SAL vra al in Maart in­spui­ting van R10 mil­jard by staat

Beeld - - Sake nuus - Fran­cois Wil­li­ams

Die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) se di­rek­sie het al in Maart ge­weet die lug­diens sal nie sy skuld aan ban­ke teen ein­de A­pril kon te­rug­be­taal nie en het’ n ka­pi­taal in­spui­ting van R10 mil­jard van die mi­nis­ter van fi­nan­sies ge­vra.

Maar die di­rek­sie het al se­dert Sep­tem­ber ver­le­de jaar ge­weet van die SAL se drei­gen­de kon­tant­kri­sis.

Dít blyk uit ’n ge­skre­we par­le­men­tê­re ant­woord van Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, aan Alf Lees, DA-woord­voer­der oor fi­nan­sies.

Pra­vin Gord­han was in daar­die sta­di­um nog die mi­nis­ter van fi­nan­sies, maar is ein­de Maart deur Gi­ga­ba ver­vang.

Dit kom te mid­de van die jong­ste her­rie oor die R2,2 mil­jard wat Gi­ga­ba ein­de Ju­nie uit die staats­kas ge­vat het om die SAL se skuld aan S­tan­dard C­har­te­red Bank te be­taal.

In Gi­ga­ba se ge­skre­we ant­woord aan Lees sê hy dat die SAL op 10 A­pril ’n brief van S­tan­dard C­har­te­red ont­vang het waar­in die bank sê hy is nie van plan om sy le­ning aan die lug­diens ná 30 A­pril te ver­leng nie. Ná in­ten­se on­der­han­de­lin­ge tus­sen die SAL, die te­sou­rie en die bank is die le­ning met twee maan­de ver­leng.

“Die di­rek­sie het ver­skeie ver­ga­de­rings ge­hou om ver­skil­len­de op­sies te oor­weeg om die li­ki­di­teit s ri­si­ko te ver­lig .”

Die SAL-di­rek­sie is wel al op’ n di­rek­sie ver­ga­de­ring op 30 Sep­tem­ber 2016 in­ge­lig oor die lug­diens se drin­gen­de kon­tant­vloei pro­ble­me e noor kort­ter­myn­le­nings van R 4,3 mil­jard by ban­ke wat bin­ne die vol­gen­de

‘‘

Die be­drag vir be­dryfs­ka­pi­taal wat die SAL ein­de Sep­tem­ber vir ses maan­de be­no­dig het, is op R2,5 mil­jard be­re­ken.

ses maan­de be­taal­baar sou word.

Die be­drag vir be­dryfs­ka­pi­taal wat die SAL tot ein­de Maart van­jaar be­no­dig het, is op R2,5 mil­jard be­re­ken.

Van die R4,3 mil­jard se kort­ter­myn­skuld was R4 mil­jard teen ein­de De­sem­ber be­taal­baar en R300 mil­joen in Ja­nu­a­rie van­jaar. Die SAL se fi­nan­si­ë­le ko­mi­tee en die be­stuur het toe met ban­kiers on­der­han­del oor ’n om­vat­ten­de pak­ket om die be­dryfs­ka­pi­taal van R2,5 mil­jard te voor­sien en om die kort­ter­myn­skuld se le­nings­ter­myn te ver­leng.

Die ban­ke het in­ge­stem om be­dryfs­ka­pi­taal van R2,5 mil­jard in af­son­der­li­ke paai­e­men­te te le­wer mits se­ke­re mik­pun­te voor el­ke paai­e­ment uit­be­ta­ling be­reik word.

Die ban­ke het in daar­die sta­di­um ook in­ge­stem om die he­le fi­nan­sie­ring s pak­ket vir die kort­ter­myn­skuld van R4,3 mil­jard, die be­dryfs­ka­pi­taal van R2,5 mil­jard en ’n le­nings­ge­rief van nog R830 mil­joen (vir ’n to­taal van R7,6 mil­jard) tot ein­de A­pril te ver­leng, on­der­he­wig aan die in­stel­ling van ’n nu­we om­draai- en sa­ke­plan.

Maar teen Maart was die om­draai­plan nog nie af­ge­han­del nie en was die be­stuur en die di­rek­sie be­wus daar­van dat die sper­tyd vir die skuld­be­ta­lings teen 30 A­pril nie ge­haal sou word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.