BMW sê hy het nie ge­kon­kel en saam­ge­span oor die­sel uit­laat­gas se

Beeld - - Sake nuus - – Bloom­berg

BMW ont­ken be­we­rings dat hy, nes Volks­wa­gen, ge­kon­kel het oor die­sel­uit laat­gas s een met an­der mo­tor­ver­vaar­di­ger s saam­ge­span het daar­oor.

Dié mo­tor­ver­vaar­di­ger sê hy het wel ge­sprek­ke met me­de­din­gers ge­voer, maar dit het ge­han­del oor die be­vor­de­ring van uit­laat teg­no­lo­gie in Eu­ro­pa.

Die maat­skap­py het Son­dag in ’n ver­kla­ring ge­sê hy vol­doen aan al­le wet­li­ke ver­eis­tes met be­trek­king tot uit­laat­gas­se

“en be­haal ook goeie uit­laa t­pres­ta­sie in werk­li­ke toe­stan­de”.

Die ver­kla­ring was in re­ak­sie op ’n be­rig in Der S­pie­gel dat BMW, Daim­ler (ver­vaar­di­ger van on­der meer Mer­ce­des­Benz) en Volks­wa­gen (in­slui­tend Au­di en Porsche) de­ka­des lank oor uit­laat teg­no­lo­gie saam­ge­span het.

O­wer­he­de in Duits­land en die Eu­ ro­pe­se U­nie is be­sig met ’n on­der­soek na sa­me­span­ning in die mo­tor­be­dryf.

Vol­gens Arndt El­ling­horst, ’n Lon­den­se ont­le­der van E­ver­co­re ISI, sê dit sal baie moei­lik wees om te be­paal hoe­veel ver­brui­kers méér op­ge­dok het as daar wel sa­me­span­ning was. “Daar is ook ’n groot grys ge­bied tus­sen wet­ti­ge en on­wet­ti­ge sa­me­wer­king.”

Der S­pie­gel sê lui­dens do­ku­men­te in sy be­sit het die sa­me­span­ning in die 1990’s be­gin.

Die Bun­des kar­tel­lamt, die Duit­se o­wer­heid wat sa­me­span­ning on­der­soek, het ver­le­de jaar in ’n on­der­soek na ’n moont­li­ke staal­kar­tel ’n klop­jag op mo­tor­ver­vaar­di­ger s uit­ge­voer. Die kan­toor wou nies ê of uit­laat­gas teg­no­lo­gie ook on­der­soek word nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.