Di­a­na) Die aak­li­ge trou­dag C­har­les en Ca­mil­la

In haar eie woor­de

Beeld - - Voorblad - The Te­le­graph.

Om­stre­de vi­deo-op­na­mes van be­ken­te­nis­se deur prin­ses Di­a­na gaan vir die eer­ste keer uit­ge­saai word, be­rig

Pe­ter Set­te­len, Di­a­na se eer­tyd­se ste­m­af­rig­ter, het die reg­te op sy op­na­mes ver­koop.

Die op­na­mes was se­dert die prin­ses se dood die on­der­werp van lang hof­ge­din­ge en be­skul­di­gings dat sy daar­deur ver­raai is.

Hoe­wel die vi­deo-op­na­mes o­ën­skyn­lik ge­maak is om haar ver­moë te ver­be­ter om in die o­pen­baar te praat, het die e­mo­si­o­ne­le prin­ses die ses­sies ge­bruik om o­pen­lik te praat oor haar ver­hou­ding met prins C­har­les, hul seks­le­we en sy ver­hou­ding met Ca­mil­la Par­ker Bo­w­les.

Sy be­skryf haar trou­dag as “die sleg­ste dag van my le­we” en praat oor die deur­lo­pen­de stryd om haar o­pen­ba­re beeld as “fe­ë­prin­ses” ge­stand te doen.

Uit­trek­sels uit die beeld­ma­te­ri­aal, wat in ver­skeie ses­sies in 1992 en 1993 in die Ken­sing­ton-pa­leis ge­maak is, is aan die A­me­ri­kaan­se TV-net­werk NBC ver­koop en in 2004 in A­me­ri­ka as deel van ’n do­ku­men­tê­re pro­gram in t­wee de­le uit­ge­saai.

Maar die op­na­mes is nog nooit in B­rit­tan­je ver­toon nie.

Die reg­te daar­voor is deur C­han­nel 4 ver­kry te mid­de van aan­na­mes dat prins Wil­li­am en prins Har­ry se be­sluit om o­pen­lik oor hul ma te praat dit meer aan­vaar­baar maak om die beeld­ma­te­ri­aal uit te saai.

Die reg­te om ’n paar mi­nu­te van die in­tie­me beeld­ma­te­ri­aal uit te saai is in 2007 deur die BBC vir ’n ge­raam­de £30 000 ge­koop en het die ba­sis ge­vorm van ’n do­ku­men­tê­re pro­gram ge­ti­teld Di­a­na, In Her Own Words, vir die tien­de her­den­king van haar dood.

Maar hier­die pro­jek is ge­staak om­dat daar ’n ge­voel was dat dit on­smaak­lik sou wees om so iets uit te saai.

Die te­le­vi­sie­re­gis­seur Ke­vin Sim, wat in be­heer van die BBC-dok­kie was, is deur C­han­nel 4 op­drag ge­gee om die nu­we pro­gram, ook ge­ti­teld Di­a­na: In Her Own Words, te ver­vaar­dig.

Die prin­ses sê daar­in dat sy en prins C­har­les net 13 keer ont­moet het voor­dat hul­le ge­trou het.

Oor haar seks­le­we ver­tel sy dat daar nooit ’n ver­eis­te daar­voor van die prins was nie.

“On­ge­veer een keer el­ke drie we­ke, en ek het deu­ren­tyd ge­dink dit volg ’n pa­troon. Hy het een keer el­ke drie we­ke sy vrien­din ge­sien voor­dat ons ge­troud is.”

Oor die tyd toe hul ver­hou­ding ’n kri­sis­punt be­reik het, het sy ge­sê: “As ek my eie draai­boek kon skryf, sou ek my man saam met sy vrien­din laat weg­gaan het en hom nooit laat te­rug­kom nie.”

’n Woord­voer­der van C­han­nel 4 sê hul­le het die Ken­sing­ton-pa­leis in ken­nis ge­stel dat hul­le be­plan om die uit­trek­sels uit die op­na­mes uit te saai “in ’n ge­kon­teks­tu­a­li­seer­de ge­skied­kun­di­ge raam­werk in die tyd wan­neer die land oor haar le­we en dood sal na­dink”.

‘‘

Sy be­skryf haar trou­dag as die sleg­ste dag van haar le­we.

S­kerm­gre­pe uit die op­na­mes wat Pe­ter Set­te­len, Di­a­na se eer­tyd­se ste­m­af­rig­ter, ge­maak het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.