Zu­ma­plan af­ge­lag

T­wee pro­vin­sies in JZ se kamp ver­werp dit

Beeld - - Nuus - News24.

Pres. Ja­cob Zu­ma se voorstel dat die par­ty t­wee adjunkpresidente moet hê, is deur sy tuis­pro­vin­sie en nog ’n pro­vin­sie in die Zu­ma-kamp af­ge­lag.

Sihle Zi­ka­la­la, voor­sit­ter van die ANC in K­waZu­lu-Na­tal, sê Zu­ma se voorstel dat die ver­loor­kan­di­daat in die wed­loop om die ANC-pre­si­dent­skap een van t­wee adjunkpresidente moet word, sal nie werk wan­neer die par­ty sy ver­kie­sings kon­fe­ren­sie in De­sem­ber hou nie.

Zu­ma tree op dié 54ste na­si­o­na­le ver­kie­sings kon­fe­ren­sie ui tas ANC pre­si­dent. Sy ad­junk, Cy­ril Ra­map­ho­sa, ens y eks vrou, dr. N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma, is die voor­lo­pers in die stryd om hom te ver­vang.

Na­dat die ANC se werk­ko­mi­tees van K­waZu­lu-Na­tal en M­pu­ma­lan­ga Maan­dag­aand in Boks­burg ver­ga­der het, het Zi­ka­la­la aan joer­na­lis­te ge­sê hy meen die par­ty sal Z u ma­se voorstel wel vir die daar­op­vol­gen­de ver­kie­sings kon­fe­ren­sie oor­weeg. M­pu­ma­lan­ga se af­vaar­di­ging is ge­lei deur Da­vid Ma­bu­za, voor­sit­ter van die ANC in M­pu­ma­lan­ga en ook pre­mier in daar­die pro­vin­sie.

“Ek glo nie dat pro­vin­sies en tak­ke dié (Zu­ma se) voorstel be­spreek en tot daar­die ge­volg­trek­king (om t­wee adjunkpresidente te hê) ge­kom het nie,” sê Zi­ka­la­la.

Zu­ma het die voorstel ge­doen in sy slot­op­mer­king sop die Ju­nie-be­leid s kon­fe­ren­sie as’ n ma­nier om fak­sies en lys­po­li­tiek, wat die par­ty teis­ter, te be­sweer.

Zi­ka­la­la sê sy pro­vin­sie stel voor dat daar ’n by­ko­men­de ad­junk­se­kre­ta­ris vir die par­ty moet wees, maar het nie voor­ge­stel dat daar nog ’n ad­junk­pre­si­dent moet wees nie, be­rig

In wat as nog ’n af­ran­se­ling vir Zu­ma be­skou word, is die pre­si­dent se ver­hou­ding met sy Gup­ta-vrien­de vol­gens eNCA vu­rig op die ver­ga­de­ring be­spreek en was die kon­sen­sus dat hul­le “moet gaan”.

Ma­bu­za sê die ver­ga­de­ring is ge­hou om stry­di­ge sie­nings uit die weg te ruim en om die par­ty te ver­e­nig voor die ver­kie­sings­kon­fe­ren­sie.

Maar, sê hy, dit is nie die e­nig­ste kwes­sie nie. Die Gup­tas is ’n bron van kom­mer.

Ma­bu­za sê die ANC wil hom dis­tan­si­eer van al die ne­ga­tie­we as­pek­te wat saam­hang met die ver­hou­ding tus­sen die pre­si­dent en die Gup­tas.

Hy sê dit is tyd dat die Gup­tas die ANC toe­laat om sy werk te doen en hul­le soos an­der sa­ke­lui te ge­dra son­der om die ANC op e­ni­ge ma­nier te pro­beer be­ïn­vloed.

Zi­ka­la­la, ’n stoe­re on­der­steu­ner van Zu­ma, het hom vir die eer­ste keer in die o­pen­baar uit­ge­laat teen die Gup­tas, be­rig eNCA voorts.

“Ons kom uit die ver­ga­de­ring met die dui­de­li­ke sie­ning dat die op­tre­de, soos wat dit in ver­skeie koe­ran­te en die me­dia in die al­ge­meen uit­een­ge­sit word, die sleg­ste ver­teen­woor­dig wat ons kan ver­wag. En as dit be­wys kan word, moet streng stap­pe ge­doen word,” sê Zi­ka­la­la.

Dit het wel ge­lyk of al­bei pre­miers Zu­ma van die Gup­tas se op­tre­de pro­beer dis­tan­si­eer. Hul­le sê die ge­reg­te­li­ke kom­mis­sie van on­der­soek na staat­skaping sal be­sluit oor sy skuld of on­skuld.

Sihle Zi­ka­la­la

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.