‘Mas­ha­ba oor­tree die Grond­wet’

Beeld - - Nuus - Sel­lo­a­ne K­ha­la­ne

Her­man Mas­ha­ba, Jo­han­nes­burg se bur­ge­mees­ter, oor­tree die Grond­wet deur te wei­er om be­hui­sing aan bui­te­lan­ders te ver­skaf, sê die In­s­ti­tuut vir So­sio-e­ko­no­mie­se Reg­te van Suid-A­fri­ka (Se­ri).

Mas­ha­ba het na wat be­rig word ge­sê die stad sal net aan Suid-A­fri­ka­ners ver­blyf ver­skaf en dat bui­te­lan­ders, on­ge­ag of hul­le wet­tig of on­wet­tig in die land is, nie die stad se ver­ant­woor­de­lik­heid is nie om­dat die stad nie ’n na­si­o­na­le re­ge­ring is nie.

Na be­rig word, doen Mas­ha­ba ’n be­roep op men­se­reg­te- en in­ter­na­si­o­na­le or­ga­ni­sa­sies om geld te skenk as hul­le wil hê die stad moet be­hui­sing aan bui­te­lan­ders ver­skaf.

Mas­ha­ba het die laas­te paar we­ke saam met die po­li­sie en die de­par­te­ment van bin­ne- land­se sa­ke ge­werk om on­wet­ti­ge plak­kers wat ge­boue in die mid­de­stad be­set uit die ge­boue te sit.

Lin­do­kuhle M­da­be, pro­ku­reur van Se­ri, sê toe­gang tot be­hui­sing is ’n grond­wet­li­ke reg.

“Die re­ge­ring moet sy hulp­bron­ne so aan­wend dat hy sy grond­wet­li­ke ver­plig­tin­ge na­kom en dit sluit die voor­sie­ning van be­hui­sing selfs aan bui­te­lan­ders in.”

Se­ri ver­teen­woor­dig ver­skeie men­se wat die laas­te paar we­ke deur die mu­ni­si­pa­li­teit uit ge­boue ge­sit is. Hy het ’n hof­be­vel teen die stads­raad be­kom wat hom dwing om al­ter­na­tie­we be­hui­sing aan uit­ge­set­te men­se te voor­sien.

Mas­ha­ba het vroe­ër van­jaar im­mi­gran­te ont­stel toe hy ge­sê het die stad sal ’n muur om Jo­han­nes­burg bou om im­mi­gran­te uit te hou.

Beeld het na­vrae ge­rig aan Luy­an­da M­fe­ko, woord­voer­der van die stads­raad, maar het nog geen te­rug­voe­ring ont­vang nie.

Her­man Mas­ha­ba

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.