Li­be­ra­le vas­ge­vang in 1980’s­po­li­tiek

Beeld - - Kommentaar -

Ger­hard van der Mer­we, Pot­chef­stroom

Max du P­reez se “ont­le­ding” van die kom­mer oor die ATKV se nu­we rig­ting, soos ver­woord deur Pie­ter Mul­der (VF Plus), F­lip Buys en an­de­re, lig weer die di­lem­ma van die he­den­daag­se “li­be­ra­le” kom­men­ta­tors en a­ka­de­mi­ci uit.

Die ve­nyn en on­ver­draag­saam­heid waar­mee Du P­reez al­mal wat hul kom­mer deel, be­skryf as men­se wat “uit jou wit A­fri­ka­ner­loop­graaf wil skreeu en ei­se stel” son­der om e­nig­sins op die fei­te soos voor­ge­hou te re­a­geer, is ti­pies.

Die di­lem­ma van “li­be­ra­le” is dat hul­le vas­ge­vang is in die po­li­tiek van die 1980’s, met al hul dro­me en voor­oor­de­le van daar­die tyd. Dis as­of die af­ge­lo­pe 27 jaar by hul­le ver­by­ge­gaan het.

In die tyd­perk voor 1990 het li­be­ra­le leids­lie­de soos Van Zyl Slab­bert, He­len Suz­man en A­lex Bor­rai­ne ten min­ste met kon­kre­te voor­stel­le vo­ren­dag ge­kom om po­li­tie­ke en kul­tu­re­le uit­da­gings te han­teer. Daar is meest­al be­skaaf­de de­bat ge­voer en kon­struk­tief na o­plos­sings ge­soek. Se­dert­dien het die wit “li­be­ra­le” of link­se groe­pe­ring ge­stag­neer en ver­an­der in re­ak­si­o­nê­re “po­li­tie­ke ont­le­ders” son­der om met e­nig­iets nuuts of kon­struk­tiefs vo­ren­dag te kom. Hul­le word op loop ge­sit met in­houd­lo­se kon­sep­te, soos “de­ko­lo­ni­se­ring”, in ’n po­ging om hul “pro­gres­sie­we” sta­tus te be­hou.

Ver­der hou hul­le hul­self be­sig deur in­ter­na­si­o­na­le po­li­tie­ke ont­wik­ke­lings te ig­no­reer en e­nig­ie­mand wat hul i­den­ti­teit wil be­hou en ont­wik­kel, sum­mier as “regs” af te maak in ont­ken­ning van in­ter­na­si­o­naal er­ken­de min­der­heids­reg­te.

Waar­om het die Suid-A­fri­kaan­se (wit) li­be­ra­le be­sluit om blo­te po­li­tiek kor­rek­te na­pra­ters van on­toe­pas­li­ke A­me­ri­kaan­se po­li­tie­ke en maat­skap­li­ke kon­sep­te te word?

In­tus­sen sal A­fri­ka­ners soos ver­teen­woor­dig deur die

VF Plus, So­li­da­ri­teit, die FAK en an­der voort­gaan om met prak­tie­se stap­pe te werk aan die vreed­sa­me ont­wik­ke­ling van die land son­der om van ons reg­te af­stand te doen of ons i­den­ti­teit prys te gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.