Tyd sal leer oor ATKV se i­ni­si­a­tief

Beeld - - Kommentaar - Jo­han Pie­ter­sen, Lin­den

Dis op­val­lend hoe­veel brief­skry­wers, ar­ti­kel­skry­wers en kom­men­ta­tors wat nie le­de van die ATKV is nie, hul me­ning oor die ATKV-i­ni­si­a­tief A­fri­kaans Plus lug.

E­nig­een wat na die jaar­ver­slae van die ATKV kyk, sal sien dat die ATKV, soos feit­lik al­le on­der­ne­mings, kul­tuur­in­stel­lings, sko­le en ker­ke, voor baie fi­nan­si­ë­le uit­da­gings in die e­ko­no­mie­se af­swaai staan.

Le­de­geld is ’n klein maar nie on­be­dui­den­de deel van sy jaar­lik­se in­kom­ste. Die groot­ste deel van sy in­kom­ste is af­koms­tig van die wins op sy oord- en sa­ke­be­dry­wig­he­de.

Min le­de het ’n pro­bleem met die doel­stel­lings van die ATKV, soos uit­ge­stip­pel in sy jaar­ver­slae, maar min­der as 8% van sy le­de was ak­tief by sy ak­sies be­trok­ke, vol­gens sy 2016-jaar­ver­slag.

Son­der na­vor­sing deur me­nings­pei­lings is dit on­dui­de­lik wat die hoof­re­de is om ’n be­ta­len­de lid te bly en waar­om nu­we le­de sou wou aan­sluit.

As daar eg­ter na die hoof­bron van in­kom­ste ge­kyk word, is dit dui­de­lik dat voor­keur­ta­rie­we vir oor­de ’n be­lang­ri­ke re­de is.

As lid het dit my eg­ter op­ge­val dat die voor­uit­be­spre­kings deur le­de weg­ge­val het en dat die kor­ting op ta­rie­we, ná le­de­geld, glad nie meer so­veel min­der is as wat pri­va­te ver­huur­ders bied nie. En ver­al nie in­dien ’n mens dit net een keer per jaar kan be­kos­tig om met va­kan­sie te gaan nie.

Al­le sterk­te aan die di­rek­sie en be­stuur van die ATKV met sy be­stuur en be­dry­wig­he­de. Die tyd sal leer of die nuut­ste i­ni­si­a­tief die reg­te een vir sy voort­be­staan sal wees.

Dei­d­re Le Ha­nie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.