Pit­kos wat jou warm sal speel

Beeld - - Kuns & Vermaak - Byklan­ke

Ko­bus Bur­ger Cold­play vier van­jaar sy mon­dig­wor­ding – maar he­laas nie met ’n splin­ter­nu­we al­bum nie.

Ka­lei­dosco­pe EP is wel on­langs di­gi­taal uit­ge­reik met die CD- en vi­niel­weer­ga­wes wat eers vroeg in Au­gus­tus volg.

Ka­lei­dosco­pe EP is ’n tong­s­kra­pe­r­uit­rei­king, iet­sie spe­si­aals wat so tus­sen­in ge­reg­te voor­ge­sit word.

Dié “ex­ten­ded play”-al­bum met sy vyf lied­jies kom so­wat 18 maan­de ná die al­bum A

He­ad Full of D­re­ams, waar­van al meer as 5 mil­joen ek­sem­pla­re ver­koop is.

Chris Mar­tin het op ’n keer na hul klank as “kalk­steen­rock” (in teen­stel­ling met “har­de” klip) ver­wys – ’n ei­e­soor­ti­ge meng­sel van dro­me­ri­ge pop en me­di­ta­tie­we rock.

En dit is meer hier­van wat aan­han­gers op Ka­lei­dosco­pe EP sal vind.

’n Vol­leng­te­al­bum is ge­woon­lik rond­om ’n te­ma, ge­moed­stem­ming of spe­si­fie­ke klank ge­bou of word deur ’n pro­duk­sie­lei­er saam­ge­bind. Die­self­de kan nie van Ka­lei­dosco­pe EP ge­sê word nie.

Dit be­vat by­voor­beeld ’n re­mix van ’n kon­sert­op­na­me in To­kio van “So­me­thing Just Li­ke T­his”, wat Cold­play saam met The C­hain­smo­kers ge­speel het.

Hier­die To­kio-re­mix is ’n heer­lik op­rui­en­de sta­di­on­guns­te­ling en die i­de­a­le keu­se vir so ’n mi­ni-al­bum.

Een van die al­bum se merk­waar­dig­ste snit­te is “Mi­ra­cles (So­me­o­ne S­pe­ci­al)”, waar­in Mar­tin hul­de bring aan groot gees­te soos Ma­hat­ma Gand­hi en Nel­son Man­de­la. Hy val weg met “my fat­her said ne­ver gi­ve up, son” en sing dan la­ter hoe hy pro­beer het om as lied­jie­skry­wer op sy ma­nier ’n brug­bou­er te wees.

Die lied­jie kan be­skryf word as ’n ge­sprek met hom­self; ’n soort re­flek­tie­we te­ra­pie­ses­sie. Dit is as­of Mar­tin hom­self ge­vra het: “Waar kom jy van­daan en waar­heen is jy op pad?”

Die rap­per Big Se­an skuif in ’n sta­di­um as gas ag­ter die mi­kro­foon in en bied ek­stra skop aan Mar­tin se kyk-in-die-spie­ël­li­rie­ke.

’n Heer­li­ke ver­ras­sing is “A­liens”, wat Cold­play saam met die le­gen­da­rie­se pro­duk­sie­lei­er B­ri­an Eno ge­skryf het.

Dit het ’n aan­steek­li­ke tro­men-bas-rit­me ver­weef met e­lek­tro­ni­ka en bor­re­len­de e­lek­trie­se ki­ta­re. Dit han­del oor Eu­ro­pa se mi­gran­te­kri­sis. Die op­brengs uit die ver­ko­pe van dié lied­jie word aan ’n wel­syns­or­ga­ni­sa­sie, Mi­grant Offs­ho­re Aid S­ta­ti­on, ge­skenk.

Die o­pe­ning­snit, “All I Can T­hink A­bout Is You”, het ’n slui­me­ren­de be­gin – ’n sa­me­spel tus­sen kla­vier en ki­taar. Dit wek die in­druk dat Cold­play vir ’n paar oom­blik­ke na hul wor­tels te­rug­ge­keer het. Mar­tin se dro­me­ri­ge sang is ver­ruk­lik roe­rend.

Die op­bou en gro­ter kla­vier­me­lo­die eg­go iets van des­tyds se “Clocks”.

Die Ka­lei­dosco­pe EP bied nie die nu­we, groot tref­fers of ra­di­o­vrien­de­li­ke lied­jies wat ’n vol­leng­te­al­bum sou hê nie. Dit is eer­der ’n ge­luks­pak­kie met ’n paar goue mo­men­te wat die groep B­rit­se mu­si­kan­te met hul aan­han­gers wou deel voor­dat hul­le ’n nu­we perd op­saal.

Soos daar­die sor­bet waar­aan ’n mens sta­dig proe tus­sen die voor- en hoof­ge­reg, is Ka­lei­dosco­pe EP ’n be­lof­te dat iets groots aan die kom is.

Mag die hoop nie be­skaam nie, want die ou­er, wy­ser en e­wig pein­sen­de Mar­tin dui hier aan dat hy steeds groot (in­dien nie gro­ter nie) droom.

Ka­lei­dosco­pe EP deur Cold­play

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.