E­s­kom dien self die land beurt­krag toe, ont­hul Ou­ta

Beeld - - Sake - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die beurt­krag wat Suid-A­fri­ka in 2008 en 2014 ge­had het, was “self toe­ge­dien” weens die kor­rup­te prak­ty­ke in E­s­kom.

Ted Blom, di­rek­teur vir e­ner­gie van die Or­ga­ni­sa­sie teen Be­las­ting mis­bruik( Ou­ta ), het gis­ter in die par­le­ment dié ont­hul­ling ge­maak.

Blom, wat se­dert 1998 self as e­ner­gie kon­sul­tant by E­s­kom be­trok­ke was, het ge­sê die kor­rup­sie, oor­ma­ti­ge prys­ver­ho­gings en in­ter­na­si­o­na­le le­nings by E­s­kom het die af­ge­lo­pe tien jaar jaar­liks e­ko­no­mie­se groei en werk­skep­ping van tus­sen 3% en 5% van Suid-A­fri­ka “ge­steel”.

“En wat ek vol­gen­de gaan sê, sal jul­le skok. Ek het be­wy­se dat die beurt­krag van 2008 en 2014 self toe­ge­dien is deur E­s­kom.

“Dit was deel van die kor­rup­te prak­ty­ke.”

Ou­ta het gis­ter saam met die Suid-A­fri­kaan­se Raad van Ker­ke( S ARK) voor die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor o­pen­ba­re on­der­ne­mings ver­skyn om voor­leg­gings te doen oor hul ver­slae oor staat­skaping. Die ver­slae is on­der­skei­de­lik ge­ti­teld “No Room to Hi­de: A Pre­si­dent Caug­ht in the Act” en “Un­bur­de­ning Pa­nel”.

Die ko­mi­tee het ook ’n voor­leg­ging aan­ge­hoor oor die ver­slag “Be­tra­y­al of the Pro­mi­se: How South A­fri­ca is Being S­to­len”, wat a­ka­de­mi­ci van die u­ni­ver­si­teit van Kaap­stad, S­tel­len­bosch, Jo­han­nes­burg en die Wit­wa­ters­rand (Wits) saam­ge­stel het.

Zu­kis­wa Rantho, voor­sit­ter van die por­te­feul­je­ko­mi­tee, het ge­sê die voor­leg­gings sal die ko­mi­tee help om die reg­te vrae te vra in sy amp­te­li­ke on­der­soek na staat­skaping in E­s­kom en B­ri­an Mo­le­fe se he­ra a ns tel­ling by die e­lek­tri­si­teit s ver­skaf­fer.

Die ko­mi­tee het gis­ter aan­ge­kon­dig dat staat­skaping by Trans­net en De­nel ook deel van sy on­der­soek sal vorm.

Blom het ge­sê hy sal vir die ko­mi­tee die vol­le be­son­der­he­de gee van hoe som­mi­ge steen­kool maat­skap­pye Es kom in 2008 as gy­se­laar aan­ge­hou het, ter­wyl meer as R10 mil­jard vir in­stand­hou­ding ty­dens die 2010- en die 2014beurt­krag­tyd­perk net spoor­loos ver­dwyn het en dit nooit on­der­soek is nie.

Vol­gens Blom sal hy dié be­son­der­he­de skrif­te­lik aan die ko­mi­tee gee.

Bis­kop Ma­lu­si M­pum­l­wa­na, hoof­se­kre­ta­ris van die SARK, het ge­sê dit het uit die raad se na­vor­sing dui­de­lik ge­word dat staat­skaping ’n “af­stoot­li­ke, ma­fia-ag­ti­ge” stel­sel is waar ’n mags­e­li­te, wat rond­om Zu­ma ge­sen­treer is, stel­sel­ma­tig die staat se ba­tes vir eie ge­win droog suig.

Die re­ge­rings om­ge­wing is daar­om so ver­rot dat dit vol­gens M­pum­l­wa­na moei­lik sal wees om dit om te keer.

Die SARK kwel hom daar­oor dat die par­le­ment die land in die steek laat weens sy her­haal­de­li­ke ver­de­di­ging van men­se wat by staat­skaping be­trek word.

Prof. I­vor C­hip­kin van Wits, wat die a­ka­de­mie­se ver­slag help op­stel het, het ge­sê E­s­kom is net deel van ’n doel­be­wus­te po­li­tie­ke pro­jek wat in die om­ge­wing ge­skep is waar on­wet­tig­heid, mis­da­dig­heid en nie vol­doen in­gaan re­ge­rings pro­ses­se en-re­gu­la­sies on­be­skaamd aan­vaar­baar en draag­lik ge­word het.

Vol­gens C­hip­kin ver­swak staat­skaping die staats­diens op al­le vlak­ke.

Die par­le­men­tê­re on­der­soek sou aan­vank­lik op 1 Au­gus­tus be­gin het, maar is tot mid­del Au­gus­tus uit­ge­stel om­dat die ko­mi­tee hom eers deeg­lik wil voor­be­rei.

Rantho het vroe­ër be­ves­tig dat die Gup­ta-broers en Du­du­za­ne Zu­ma, pres. Ja­cob Zu­ma se seun, al skrif­te­lik ver­wit­tig is dat hul­le voor die ko­mi­tee sal moet ge­tuig.

Floyd S­hi­vam­bu, EFF-hoof­sweep, het gis­ter die ko­mi­tee ver­soek om ook vir Zu­ma en al­le an­der mi­nis­ters wat by staat­skaping be­trek word, te roep om voor die ko­mi­tee te ge­tuig.

Rantho het ge­sê die ko­mi­tee sal la­ter be­sluit of e­ni­ge an­der re­le­van­te ge­tui­es ge­roep sal word.

Fo­to: COR­NEL VAN HEER­DEN

Bis­kop Ma­lu­si M­pum­l­wa­na

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.