Hou taks­im­pli­ka­sies van uit­diens­stel­ling in ge­dag­te

Beeld - - Sakenuus -

In die hui­di­ge e­ko­no­mie­se kli­maat word uit­diens­stel­ling ’n re­a­li­teit vir baie Suid-A­fri­ka­ners.

Ma­ri­a­na S­tan­der, di­rek­teur van Ta x Con­sulting, sê werk­ge­wers moet ver­staan wat die be­las­ting kwes­sies is wat van toe­pas­sing i sop die uit­dien s stel­lings pak­ket­te wat hul­le aan werk­ne­mers bied, so­dat die uit­diens­ge­stel­de werk­ne­mers in die bes moont­li­ke fi­nan­si­ë­le po­si­sie ge­laat kan word.

Daar is spe­si­a­le be­las­ting­koer­se van toe­pas­sing op skei­dings­pak­ket­te. Om daar­voor te kwa­li­fi­seer, moes’ n werk­ge­wer’ n en­kel­be­drag aan die werk­ne­mer uit­be­taal het as hy sy werk ver­loor het weens die slui­ting van die on­der­ne­ming of as die on­der­ne­ming per­so­neel moes ver­min­der.

Werk­ne­mers oor 55, of werk­ne­mers wat hul werk ver­loor het

‘‘

Om vir die spe­si­a­le be­las­ting­koer­se te kwa­li­fi­seer, moet die werk­ge­wer ’n be­las­ting­aan­wy­sing aan die SAID s­tuur.

weens on­ge­skikt­heid of siek­te, kan ook vir die spe­si­a­le be­las­ting­koer­se van toe­pas­sing op skei­dings­pak­ket­te kwa­li­fi­seer.

Die eer­ste R500 000 van ’n skei­dings­pak­ket is van be­las­ting kwyt­ge­skeld as ’n een­ma­li­ge voor­deel. Dit be­te­ken as dit eers een keer be­nut is, sal daar­op­vol­gen­de en­kel­be­drae wel be­las­baar wees. E­ni­ge be­drag meer as die R500 000 sal teen die spe­si­a­le be­las­ting­koer­se van toe­pas­sing op skei­dings voor­de­le be­las word.

E­ni­ge pro ra­ta-bo­nus­se of ver­lof­geld wat uit­be­taal word wan­neer werk­ne­mers uit diens ge­stel word, sal eg­ter nie in ag ge­neem word as deel van skei­dings voor­de­le nie en sal dus aan nor­ma­le be­las­ting­koer­se on­der­he­wig wees.

Om vir die spe­si­a­le be­las­ting­koer­se te kwa­li­fi­seer, moet die werk­ge­wer’ n be­las­ting aan­wys in­gaan die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens( SAID) s­tuur. Die SAID sal die toe­pas­li­ke be­las­ting­koers be­re­ken ge­grond op die be­las­ting aan­wy­sing, en die werk­ge­wers al die net­to be­dra gaan die werk­ne­mer uit­be­taal. Die werk­ne­mer sal die skei­dings­pak­ket op sy be­las­ting­op­ga­we moet ver­klaar.

Uit­diens­ge­stel­de werk­ne­mers moet ont­hou dat ’n skei­dings­voor­deel nie in die werk­ge­wer se af­tree­fonds of in ’n be­wa­rings­fonds ge­hou kan word nie. As die werk­ge­wers y uit­dien s stel­lings pak­ket wil be­lê, kan hy dit na ’n uit­tree­an­nu­ï­teit oor­dra.

As die werk­ne­mer be­sluit om die skei­dings­pak­ket na ’n af­tree­of be­wa­rings­fonds oor te dra, sal dit nie me e­ras’ n skei­dings voor­deel vir be­las­ting­doel­ein­des kwa­li­fi­seer nie.

En as hul­le voor 55 aan die geld wil vat, sal hul­le ook die be­las­ting­vrye voor­deel ver­beur en teen nor­ma­le be­las­ting­koer­se be­las word.

Om se­ker te maak uit­diens­ge­stel­de per­so­neel kry die bes­te moont­li­ke be­las­ting­voor­de­le uit hul uit­dien s stel­lings pak­ket­te be­hoort werk­ge­wers met men­se hulp­bron -, ar­beid s ver­hou­din­ge spe­si­a­lis teen’ n be­las­ting spe­si­a­lis­te kon­sul­teer, sê S­tan­der.

Met die hui­di­ge e­ko­no­mie­se kli­maat wat uit­dien­stel­lings tot ge­volg het, word werk­ne­mers daar­op ge­wys dat hul­le die taks­im­pli­ka­sies hier­van in ge­dag­te moet hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.