Ka­mer wéér na hof oor Z­wa­ne se li­sen­sie­plan

‘Mi­nis­ter tree bui­te sy mag op’

Beeld - - Sakenuus - El­vi­ra Wood

Die Ka­mer van Myn­we­se het gis­ter weer ’n drin­gen­de aan­soek by die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria in­ge­dien in ’n po­ging om ’n stok­kie voor Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, se jong­ste plan te steek.

Z­wa­ne het op 19 Ju­lie ’n ken­nis­ge­wing in die S­taats­koe­rant ge­pu­bli­seer vir kom­men­taar oor die voorstel om’ n mo­ra­to­ri­um op die uit­rei­king van my­ne n pro­spek­teer li­sen­sie ste plaas. Die pu­bliek is t­wee we­ke tyd ge­gee om kom­men­taar te le­wer.

Dit het on­mid­del­lik die span­ning ver­er­ger tus­sen die mi­nis­ter en die ka­mer, wat toe reeds aan­ge­dui het hy gaan die be­plan­de mo­ra­to­ri­um in die hof be­veg.

Die ka­mer is reeds be­sig met ’n hof­saak teen die mi­nis­ter om die in­stel­ling van die om­stre­de Myn­bou­hand­ves te keer.

Die ka­mer het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê die aan­soek om ’n in­ter­dik om die mi­nis­ter te keer om e­ni­ge ver­de­re be­slui­te te neem of in­struk­sies te gee, word op 4 Au­gus­tus aan­ge­hoor.

Dit is die laas­te dag wat die pu­bliek kans het om kom­men­taar op die voorstel te le­wer.

“Die regs­ad­vies wat die ka­mer ont­vang het, is dat die ken­nis­ge­wing om ’n paar re­des on­wet­tig is,” sê die ka­mer.

Die t­wee re­des wat hy ver­strek, is:

Die ska­de wat die ken­nis­ge­wing self en die voor­ge­stel­de stap­pe daar­in aan die myn­bou­sek­tor sal aan­rig; en

Dat die mi­nis­ter ul­tra vi­res, of­te­wel bui­te sy mag, in­ge­vol­ge die Wet op die Ont­wik­ke­ling van Mi­ne­ra­le en Pe­tro­le­um­hulp­bron­ne en on­grond­wet­lik op­ge­tree het deur die ken­nis­ge­wing uit te reik.

Hy sê die be­dryf het geen an­der op­sie nie as om voort te gaan met ’n hof­ge­ding om te ver­se­ker die mi­nis­ter tree bin­ne die wet en in die bes­te be­lang van die sek­tor en die land op.

Pe­ter Le­on, ’n ven­noot by die regs­fir­ma Her­bert S­mith F­ree­hills, het voor­heen ge­sê Z­wa­ne se doel met die be­plan­de mo­ra­to­ri­um is om te wag met die uit­rei­king van mi­ne­raal­reg­te tot­dat dit dui­de­lik is wat­ter voor­waar­des in die nu­we Myn­bou­hand­ves toe­pas­lik sal wees.

Die ka­mer sê die be­plan­de mo­ra­to­ri­um sal ’n ne­ga­tie­we uit­wer­king op be­leg­gings in die myn­bou­sek­tor hê.

Lui­dens die ken­nis­ge­wing in die S­taats­koe­rant be­plan die mi­nis­ter op kort ter­myn ook ’n mo­ra­to­ri­um op art. 11-aan­soe­ke, wat goed­keu­ring van die de­par­te­ment be­hels vir e­ni­ge ver­an­de­ring aan die ei­e­naar­skap van myn­reg­te. Tot dus­ver was art .11- goed­keu­ring’ n stan­daar­dop­skort en­de voor­waar­de in die mees­te myn­bou tran­sak­sies, wat be­te­ken die tran­sak­sie kan nie daar­son­der deur­ge­voer word nie.

Fo­to: EL­VI­RA WOOD

Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.