Mat­hys, Lau­ri­ka, Dol­la, Mi­lan, Chris, E­li­ze, Wil­son, Paul . . . Ja! Aard­klop is om die draai! Lus­ma­ker­tjie op

Van ko­me­die en mu­siek tot in­ten­se dra­ma­kon­sep

Beeld - - Voorblad -

Ver­le­de jaar se Aard­klop­fees in Pot­chef­stroom was ’n won­der­werk, meen die fees­be­stuur­der A­lexa S­tra­chan. Die by­kans on­moont­li­ke is reg­ge­kry om dit laat voort­leef. Van­jaar is die fees te­rug (3 tot 8 Ok­to­ber) met ’n ly­wi­ge pro­gram en ver­skeie de­buut­pro­duk­sies. Ma­ri­a­na Ma­lan lig en­ke­le hoog­te­pun­te uit.

Te­a­ter­de­bu­te

Stel jou voor ’n ak­teur voer ’n stuk net vir jou op. Dit is ’n eer­ste op die fees­kring­loop en dis van­jaar by Aard­klop te sien.

Hier­die plek­spe­si­fie­ke te­a­ter­pro­duk­sie (DEUR­nis) be­staan uit ver­skeie teks­te wat vir ’n spe­si­fie­ke ver­trek in ’n huis ge­skryf is. Een per­soon sit teen­oor die ak­teur. Ná 20 mi­nu­te gaan die “ge­hoor’ na ’n an­der ver­trek waar nog ’n ver­haal met ge­stroop­te eer­lik­heid ver­tel word.

Vol­gens Jo­han van der Mer­we van die te­a­ter­maat­skap­py T­he­a­tre­roc­ket, het dit ’n ge­wel­di­ge in­ten­se uit­wer­king op die men­se wat dit by­woon. Daar is vier pak­ket­te met elk drie stuk­ke deur ver­skil­len­de skry­wers en met ver­skil­len­de ak­teurs. Te­mas is on­der meer ver­bo­de lief­de, men­se­han­del, ver­beur­de kan­se en stuk­ken­de dro­me.

Die eer­ste re­sul­taat uit ver­le­de jaar se teks­mark wat in Kaap­stad ge­hou is, is te sien. Ma­ri­ta Al­ber­tyn se Melk en vleis, ge­ba­seer op Eu­ri­pi­des se Me­dea, is te sien met Il­se Roos, Paul du Toit, Nomk­hi­ta Bas­vu­ma en Se­set­hu Zamx­a­ka. Die re­gis­seur is Mar­thi­nus Bas­son. Die ge­beu­re speel af op ’n plaas in die Oos-Kaap waar die be­ken­de ver­haal van ver­raad en dood hom in Suid-A­fri­kaan­se om­stan­dig­he­de uit­speel.

Mi­lan Mur­ray is te sien in die stuk Weer­kaats deur Re­tief S­choltz en on­der re­gie van P­hi­lip Ra­de­mey­er.

Die ge­ge­we is be­pein­sing oor ve­le din­ge in die le­we ter­wyl een vrou op ’n on­vol­tooi­de brug sit. Cin­tai­ne S­chut­te bring ’n een­vrou­stuk op die plan­ke waar­in nog ’n vrou al­leen in ’n kroeg sit en peins oor die le­we, lief­de en een­saam­heid in Half Leeg.

In Man­ne aan die an­der kant her­e­nig ’n groep vrien­de vir jag­na­week. Die skry­wer is Chris Vor­ster wat ook in die stuk te sien is. Dit volg op Vor­ster se vo­ri­ge stuk Ooms wat ou­er mans in die kol­lig ge­sit het.

Ko­me­die is aan die or­de met Los as­se­blief ’n bood­skap oor ’n pop­ster aan die ein­de van haar loop­baan. Dow­we Dol­la kry ’n maat op die ver­hoog in die per­soon van Wi­cus van der Mer­we in die pro­duk­sie Dow­we Wi­cus en Dol­la van der Mer­we. Die ge­sou­te ak­teurs E­li­ze Ca­wood en Wil­son Dun­ster span weer saam in die stuk Toet­se waar me­die­se toet­se be­kyk word.

Mu­siek

Saam­span en saam­werk is dui­de­lik in die mu­siek­pro­gram. Die ge­wil­de 3 van die Bes­tes (Mat­hys Roets, Ke­vin Leo en Da­nie Nie­haus) kom wys hul­le is nog nie koud nie. Ver­skeie pi­a­nis­te (on­der meer C­harl du P­les­sis) bied ’n fees van vier­vou­di­ge kla­vier­mu­siek in 40 Vin­gers aan. Daar is die A­fri-Frans Re­ü­nie­kon­sert met san­gers en ’n or­kes en die skoon­heid van A­fri­kaan­se mu­siek in Frans. Die Woor­de­naars bring S­tef Bos, Koos van der Mer­we, Jo Black, Her­man K­leyn­hans en Da­nie du Toit van S­poeg­wolf saam in een pro­gram.

Chris C­ha­me­le­on en ’n rock­or­kes werk saam met die Na­si­o­na­le Jeug­koor en -ka­mer­or­kes en voer on­der meer Mi­sa C­ri­ol­la van A­riel Ramí­rez aan in die pro­gram Ek­stra­vak­las­siek!

Daar is ook ses ki­taar­spe­lers (on­der meer Blackie Swart) wat saam­speel in Ses S­na­re – tuis­ge­maak.

In Land­skap span An­na Da­vel, Lau­rin­da Hof­meyr, Li­zan­ne Bar­nard en Le­on Gropp saam en bied toon­set­tings van dig­ters soos Ing­rid Jon­ker, N.P. van Wyk Louw en Eugé­ne Ma­rais aan. Gropp het ook sy eie pro­gram Rooi­dag – N.P. van Wyk Louw ge­toon­set en ge­sing.

Dan ver­e­nig oos en wes met die so­praan Jes­si­ca Ng en harp­spe­ler Ju­dy Ho en hul­le voer kom­po­si­sies van Fran­co Prins­loo en Pie­ter Be­zui­den­hout uit. Hul pro­duk­sie heet In/Bet­ween: ’Till C­hi­na and A­fri­ca meet.

Piet Koorn­hof (vi­ool) en Ti­nus Botha bied ’n pro­gram aan met werk van klas­sie­ke kom­po­nis­te af­ge­wis­sel met ’n mu­si­ka­le pret­tig­heid in Pret en ple­sier vir vi­ool en kla­vier.

Nog in­te­res­san­te in­lig­ting

Die ou guns­te­ling, die Lang­ta­fel in Lo­ver’s La­ne, her­leef van­jaar. Daar is ver­skeie pro­duk­sies wat op an­der fees­te baie goed ge­doen het wat hier her­haal word. Dit sluit in Ko­ö­pe­ra­sie­sto­ries, Blou met Lau­ri­ka Rauch en Lo­ki Roth­man, S­chalk Be­zui­den­hout, Coe­nie de Vil­liers en He­mel­be­sem in Oor/Een/Stem en Cas­per de V­ries en sy tra­wan­te in 3-in-1.

Die le­we en werk van P.G. du P­les­sis wat op 7 Ju­nie van­jaar oor­le­de is, word ge­hul­dig in die pro­gram PG: ’n Le­we vol . . .

Van die kuns­te­naars wat deel­neem, is San­dra Prins­loo, Ma­ri­us Wey­ers, Coe­nie de Vil­liers, Chris­to Da­vid en mu­si­kan­te en san­gers.

Daar is ook van­jaar ’n nu­we tie­ner- en stu­den­te­pro­jek met ses pro­duk­sies van Cen­tu­ri­on A­ka­de­mie Pronk Po­di­um. Drie is deur tie­ners en drie deur s­tu­den­te.

Aard­klop Na­si­o­na­le kuns­te­fees dra jaar­liks so­wat R50 mil­joen by tot die e­ko­no­mie van die dorp.

Drie van die Bes­te – Ke­vin Leo, Mat­hys roets en Da­nie Nie­haus.

Die rol­ver­de­ling van Melk en vleis is Se­set­hu Zamx­a­ka, Il­se Roos, Paul du Toit en Nomk­hi­ta Ba­vu­ma.

Mi­lan Mur­ray in Weer­kaats

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.