Plaas­moor­de Dalk erg­ste in ja­re

246 voor­val­le, 47 men­se ver­moor, sê TLU SA

Beeld - - Voorblad - Ü­gen Vos

Al­le aan­dui­dings is dat 2017 een van die bloe­dig­ste ja­re tot nog toe is wat plaas­aan­val­le en -moor­de in SuidA­fri­ka be­tref.

Vol­gens TLU SA was daar van 1 Ja­nu­a­rie tot 26 Ju­lie 246 plaas­aan­val­le waar­in 47 men­se ver­moor is.

“Die moord­sy­fer is veel ho­ër as ver­le­de jaar dié tyd en die aan­val­sy­fer is ook be­sig om te styg,” sê Chris van Zyl, TLU SA se as­sis­tent­hoof­be­stuur­der van be­leidska­ke­ling.

TLU SA se da­ta word ook deur die In­s­ti­tuut vir Se­ker­heid­stu­dies (ISS) en an­der ge­bruik.

Se­dert 2011 is daar ’n deur­lo­pen­de sty­ging in die sy­fers, sê Hen­ry Geldenhuys, TLU SA se ad­junk­pre­si­dent en voor­sit­ter van die or­ga­ni­sa­sie se na­si­o­na­le vei­lig­heids­ko­mi­tee.

“As die sy­fers al in dié sta­di­um van die jaar so hoog is, is dit ui­ters kom­mer­wek­kend om te dink hoe die si­tu­a­sie teen die ein­de van die jaar gaan lyk.

“Ons wil graag hê die po­li­sie moet plaas­moor­de as ’n gro­ter pri­o­ri­teit be­gin be­skou, want dit is nie iets wat ons op die oom­blik op grond­vlak sien ge­beur nie.

“Die po­li­sie se lan­de­li­ke be­vei­li­gings­pro­gram werk na my on­der­vin­ding glad nie en dit is ge­woon­lik slag­of­fers se bu­re wat eer­ste re­a­geer.

“Po­li­sie­le­de ken dik­wels nie hul wyk nie en kom eers baie la­ter op die to­neel aan om­dat hul­le dit nie kon vind nie.”

Vol­gens Geldenhuys maak die or­ga­ni­sa­sie van 1990 af s­ta­tis­tie­ke oor plaas­aan­val­le by­me­kaar.

Teen De­sem­ber 2016 was daar vol­gens die TLU SA al 1 848 men­se op pla­se ver­moor. Dit sluit 1 187 boe­re, 490 fa­mi­lie­le­de, 147 plaas­wer­kers en 24 be­soe­kers in.

“Ons doen groot moei­te om el­ke saak op te volg, ons da­ta strek oor al­le kleur­gren­se heen en sluit ook aan­val­le op swart boe­re, plaas­wer­kers en hul fa­mi­lies in,” sê Geldenhuys.

“Ons hou in el­ke voor­val re­kord van die per­soon se naam, ou­der­dom en an­der be­son­der­he­de en ons was by die pu­bli­ka­sie van twee boe­ke oor plaas­aan­val­le (T­reur­grond) be­trok­ke.”

Vol­gens Geldenhuys is die ge­weld­da­dig­heid van som­mi­ge van die aan­val­le net so ’n groot kwel­punt.

“Hoe­kom die er­ge ge­weld? Waar­om ’n vrou met ’n steek­vlam of ’n e­lek­trie­se boor mar­tel?

“Dit is heel­te­mal on­sin­nig en die ge­paard­gaan­de on­se­ker­heid on­der boe­re het uit­ein­de­lik ook ’n im­pak op die land se voed­sel­se­ker­heid.”

Ian Ca­me­ron, A­friForum se hoof van ge­meen­skaps­vei­lig­heid, sê dié or­ga­ni­sa­sie ver­moed die ge­tal plaas­aan­val­le en -moor­de kan selfs ho­ër wees.

Vol­gens die or­ga­ni­sa­sie se sy­fers, wat deur hul sen­tra­le be­heer­sen­trum

na­ge­gaan en be­ves­tig word, was daar tot dus­ver van­jaar 177 plaas­aan­val­le en 63 plaas­moor­de.

Vol­gens hom was daar ’n baie skerp sty­ging se­dert Fe­bru­a­rie en het plaas­aan­val­le in ver­al Noord­wes en die Vry­staat dras­ties toe­ge­neem ná die ras­se­ge­weld in Co­li­gny.

“Din­ge lyk land­wyd maar duis­ter en po­li­ti­ci moet op hul uit­la­tings let om nie die si­tu­a­sie te ver­er­ger nie,” sê hy.

Genl. Ri­ah Piy­e­ga, voor­ma­li­ge na­si­o­na­le po­li­sie­kom­mis­sa­ris, het in Maart 2015 on­der skerp kri­tiek deur­ge­loop toe sy aan­ge­kon­dig het dat plaas­moor­de vol­gens die po­li­sie se amp­te­li­ke s­ta­tis­tie­ke se­dert A­pril 2010 met meer as 30% af­ge­neem het.

Van Zyl het des­tyds ge­sê hy ver­skil “lyn­reg” van die po­li­sie se po­si­sie dat hul­le be­sig is om dié stryd te wen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.