Trans­net, E­s­kom ver­or­ber mees­te van dié staats­geld

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Twee staat­sen­ti­tei­te (SOE’s) wat di­rek by die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie en staat­skaping be­trek word, was in 2016 Suid-A­fri­ka se twee groot­ste be­ste­ders van staats­geld aan in­fra­struk­tuur.

Dit is daar­om nie goed vir E­s­kom en Trans­net se beeld dat hul­le deur die so­ge­noem­de #Gup­taLe­aks-e-pos by be­weer­de wan­da­de met die Gup­tas be­trek word, sê dr. Pa­li Le­hohla, sta­tis­ti­kus-ge­ne­raal.

Le­hohla het S­ta­tis­tie­ke Suid-A­fri­ka (SSA) se jong­ste ver­slag oor ka­pi­taal­uit­ga­wes deur die o­pen­ba­re sek­tor vir die 2016-boek­jaar gis­ter in P­re­to­ria be­kend ge­stel.

Ka­pi­taal­uit­ga­wes ver­wys na uit­ga­wes wat aan­ge­gaan is vir die ver­kry­ging of ver­be­te­ring van grond, ge­boue, struk­tu­re en toe­rus­ting.

Le­hohla het ge­sê die staat se to­ta­le ka­pi­taal­uit­ga­wes het toe­ge­neem van R265 mil­jard in 2015 tot R284 mil­jard in 2016.

Die mees­te van die geld – so­wat R138 mil­jard, of 49% van die to­ta­le uit­ga­wes – is in 2016 deur die be­le­ër­de en suk­ke­len­de SOE’s be­stee.

Hier­van het E­s­kom R73 mil­jard en Trans­net R34 mil­jard be­stee.

Ek­s­kom het so­wat R70 mil­jard aan sy bou­pro­gram vir die nu­we Ku­si­le-, Me­du­pi- en In­gu­la-krag­sta­sie be­stee.

Trans­net het sy geld be­stee aan die uit­brei­ding van in­fra­struk­tuur en toe­rus­ting, so­wel as aan pro­jek­te in sy spoor­weg- en ha­we-af­de­lings.

Die Pas­sa­sier­spoor­a­gent­skap het so­wat R5,6 mil­jard be­stee aan op­gra­de­ring, in­stand­hou­ding en mo­der­ni­se­ring.

Die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Pa­da­gent­skap het so­wat R8,2 mil­jard be­stee aan in­fra­struk­tuur soos die ver­be­te­ring van paaie en snel­weg­mo­ni­te­rings­toe­rus­ting.

Mu­ni­si­pa­li­tei­te het R66 mil­jard aan ka­pi­taal­uit­ga­wes be­stee, pro­vin­si­a­le re­ge­rings (R36 mil­jard) en die na­si­o­na­le re­ge­ring R18 mil­jard. Ho­ëron­der­wys­in­stel­lings soos u­ni­ver­si­tei­te het so­wat R7 mil­jard aan ka­pi­taal­uit­ga­wes be­stee.

Fo­to: DAILY SUN

Dr. Pa­li Le­hohla

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.