NW gaan R600 m. be­stee om hos­pi­ta­le, kli­nie­ke te ver­be­ter

Beeld - - Nuus -

Noord­wes se ge­sond­heids­de­par­te­ment gaan so­wat R600 mil­joen be­stee om staats­ge­sond­heids­org­ge­rie­we in dié pro­vin­sie te ver­be­ter.

Te­bo­go Lek­gethwa­ne, woord­voer­der van Noord­wes se ge­sond­heids­de­par­te­ment, sê in ’n me­di­a­ver­kla­ring die geld sal spe­si­fiek vir die ont­wik­ke­ling en in­stand­hou­ding van ge­rie­we aan­ge­wend word.

Dr. Ma­go­me Ma­si­ke, LUR vir ge­sond­heid in Noord­wes, sê so­wat R134 mil­joen sal be­stee word aan die drin­gen­de in­stand­hou­dings­werk van be­staan­de ge­rie­we en R510 mil­joen om be­staan­de in­fra­struk­tuur te ver­vang of nu­we in­fra­struk­tuur te bou.

Die vol­gen­de hos­pi­ta­le en ge­sond­heid­sen­trums sal aan­dag kry: psi­gi­a­trie­se hos­pi­ta­le in Pot­chef­stroom (Witrand) en Ma­hi­keng (Bop­he­long); pro­vin­si­a­le hos­pi­ta­le in Ma­hi­keng, Pot­chef­stroom, Vry­burg (Joe Moro­long), Le­hu­ruts­he (by Zeerust), Mo­ses Ko­ta­ne (by Rustenburg), K­lerks­dorp en Ge­luks­pan (na­by Ma­hi­keng); as­ook ge­meen­skaps­ge­sond­heid­sen­trums in on­der meer S­chwei­zer-Re­ne­ke en Jou­ber­ton by K­lerks­dorp.

Ma­si­ke sê dis nou ver­al be­lang­rik om die pro­vin­sie se ge­sond­heids­ge­rie­we op te knap in die lig van die na­si­o­na­le ge­sond­heids­org­ver­se­ke­ring (NGV) wat kom. “Ons wil ver­al in lan­de­li­ke ge­bie­de goeie ge­rie­we ves­tig en se­ker maak Noord­wes se men­se kan ten vol­le voor­deel trek uit die NGV so­dra dit in wer­king tree.”

Noord­wes se ge­sond­heids­de­par­te­ment on­der­han­del ook met die pri­va­te sek­tor, on­der meer die myn­be­dryf, om te help met die ver­be­te­ring van ge­sond­heids­or­gin­fra­struk­tuur.

“Ons het ook on­der­ne­mings no­dig wat kan help om goeie ge­rie­we te bou, want ons kan dit nie al­leen doen nie,” sê Ma­si­ke.

Die de­par­te­ment het ge­sond­heids­ge­rie­we in Noord­wes die af­ge­lo­pe ses maan­de be­soek en be­vind daar is ’n groot be­hoef­te aan in­stand­hou­ding.

Vol­gens die de­par­te­ment word daar al aan die ver­be­te­ring van ge­rie­we aan­dag ge­gee.

Vol­gens Ma­si­ke ge­bruik sy de­par­te­ment pri­va­te maat­skap­pye om te help met die ver­voer van pa­si­ën­te in die pro­vin­sie.

Die pro­vin­sie het meer as 400 me­die­se s­tu­den­te wat in Ku­ba stu­deer en ná hul te­rug­keer in ge­meen­skap­pe in Noord­wes sal werk.

– Su­san Cil­liers

Fo­to: SU­SAN CIL­LIERS

Die Pot­chef­stroom­se pro­vin­si­a­le hos­pi­taal is een van die staats­hos­pi­ta­le in Noord­wes waar op­knap­werk ge­doen sal word. Die per­so­neel het al oor ge­brek­ki­ge in­stand­hou­ding ge­kla.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.