A­friForum krab­bel te­rug oor ANC­raads­lid

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

A­friForum en die or­ga­ni­sa­sie Fo­ren­si­cs for Jus­ti­ce het ver­kla­rings oor die Al­ber­ton­se ANCraads­lid Neil Di­a­mond van hul web­tuis­tes ver­wy­der na­dat Di­a­mond se pro­ku­reurs ’n brief daar­oor ge­skryf het.

A­friForum het ver­le­de week op sy web­tuis­te be­weer hy het kor­rup­sie van meer as R60 mil­joen in Al­ber­ton bloot­ge­lê waar­by die E­kur­hu­le­ni-me­tro­raad en Di­a­mond be­trok­ke is.

Fo­ren­si­cs for Jus­ti­ce het op sy web­tuis­te ge­vra of “Neil” ’n “bloed­di­a­mant” is en aan sy le­sers ge­sê: “Jy be­sluit.”

Die or­ga­ni­sa­sie het ge­sê hy het met A­friForum se Al­bert­on­tak

‘‘

A­friForum steun eg­ter nog die kor­rup­sie­klag­te wat aan­han­gig ge­maak is.

saam­ge­werk aan die on­der­soek.

A­friForum het eer­gis­ter ge­sê hy het sy ver­kla­ring wat han­del oor die straf­reg­te­li­ke klag­te wat die fo­ren­sie­se on­der­soe­ker Paul O’Sul­li­van teen Di­a­mond in­ge­dien het, van sy web­werf ver­wy­der na­dat dit on­der sy aan­dag ge­bring is dat O’Sul­li­van en Di­a­mond in ’n hof­ge­ding be­trok­ke is.

“A­friForum on­der­steun eg­ter nog die klag­te oor be­weer­de kor­rup­sie wat teen Di­a­mond aan­han­gig ge­maak is en gaan voort met sy eie on­der­soek in dié ver­band.”

A­friForum wou nie die in­houd van die pro­ku­reurs­brief wat aan hom ge­rig is, be­kend maak nie.

Hy het in Ok­to­ber ver­le­de jaar sy teen­kor­rup­sie-een­heid be­kend ge­stel wat in sa­me­wer­king met Sul­li­van be­gin is.

Di­a­mond het op 30 No­vem­ber 2012 ’n drin­gen­de hof­aan­soek teen O’Sul­li­van in die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg ge­bring.

Di­a­mond is in Fe­bru­a­rie 2012 aan­ge­stel as die ek­se­ku­teur van­die boe­del van Jan­nie van der Walt, wat ’n na­bye vriend van hom was.

Lui­dens die hof se uit­spraak het O’Sul­li­van aan­ge­voer hy het ’n deeg­li­ke on­der­soek na Di­a­mond ge­doen en dat daar deeg­li­ke gron­de is vir ver­moe­dens dat Di­a­mond van die boe­del ge­steel het.

Die hof het ’n fi­na­le be­vel ver­leen in Di­a­mond se guns, wat O’Sul­li­van be­let het om Di­a­mond “ver­der” te dreig, te teis­ter, te in­ti­mi­deer of te mis­bruik.

O’Sul­li­van is toe ook ver­bied om by Di­a­mond se sa­ke­per­seel in te gaan. Die hof het daar­na be­vind O’Sul­li­van het Di­a­mond on­wet­tig ge­teis­ter en O’Sul­li­van het eie reg ge­bruik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.