‘Ge­va­re vir Kaap­stad neem toe oor wa­ter’

Beeld - - Nuus -

Die toe­koms­kun­di­ge C­lem Sun­ter het drie sce­na­rio’s vir Kaap­stad vir die vol­gen­de 12 maan­de uit­ge­stip­pel in die lig van die voort­sle­pen­de droog­te.

■ Na­tuur se ge­skenk

Hier­die sce­na­rio ver­on­der­stel ab­nor­maal hoë re­ën­val vir die res van Ju­lie, Au­gus­tus en Sep­tem­ber wat die heel­wat on­der­ge­mid­del­de re­ën­val tot nog toe dié win­ter ver­goed.

Met so­veel re­ën sal die dam­me vol ge­noeg wees om die so­mer son­der e­ni­ge ab­nor­ma­le nood­maat­re­ëls te oor­leef.

Sun­ter sê na­dat hy met ver­skeie des­kun­di­ges ge­sels het, meen hy die moont­lik­heid dat dié sce­na­rio sal ont­wik­kel, 20% is, wat be­te­ken dit is on­waar­skyn­lik.

■ Vloei­ba­re goud

Vol­gens dié sce­na­rio sal die mees­te van die in­wo­ners van Kaap­stad hul hou­ding teen­oor wa­ter dras­ties ver­an­der.

Die hui­di­ge tei­ken van die Kaap­se me­tro­raad van ge­sa­ment­li­ke wa­ter­ge­bruik van net 500 mil­joen li­ter per dag word dan be­reik.

Ver­der sal die Kaap­se me­tro­raad suk­ses­vol­le kort­ter­myn­maat­re­ëls in­stel deur die wa­ter­voor­raad aan te vul met die ge­bruik van wa­ter­dra­ers, die veel­vul­di­ge ge­bruik van wa­ter­tenks deur in­wo­ners, die her­win­ning van wa­ter, waar moont­lik ’n oor­ska­ke­ling na die ge­bruik van grys wa­ter, as­ook die ge­bruik van mo­bie­le ont­sou­tings­aan­leg­te.

’n Doel­tref­fen­de ven­noot­skap moet aan­ge­gaan word met al­le an­der groot rol­spe­lers in en om Kaap­stad, in­slui­tend die wyn- en toe­ris­me­be­dryf, groot ver­se­ke­rings­maat­skap­pye, o­lie- en fi­nan­si­ë­le­diens­te­maat­skap­pye, am­bas­sa­des, a­ka­de­mi­ci en nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies.

Sun­ter sê die waar­skyn­lik­heid van dié sce­na­rio is 40% om­dat daar nog nie ’n gro­ter Kaap­stad-span by­een­ge­kom het om men­se deur die drei­gen­de kri­sis te kry nie.

■ In die nood

In dié ge­val ont­staan ’n al­ge­he­le nood­toe­stand weens ’n ge­brek aan ’n toe­koms­vi­sie, ’n ge­brek aan sa­me­wer­king en ’n ge­brek aan die no­di­ge op­tre­des om men­se deur die vol­gen­de 12 maan­de te dra.

Uit­ein­de­lik moet dras­tie­se stap­pe ge­doen word om te keer dat die kra­ne heel­te­mal droog word.

Sun­ter sê hy gee dié sce­na­rio ook ’n 40%-kans.

Dit is om­dat die tyd nou skraps raak en daar steeds ’n al­ge­me­ne on­be­wust­heid van die groei­en­de ge­va­re by men­se is wat met hul daag­lik­se le­we in die son­skyn voort­gaan.

– News 24

C­lem Sun­ter, sce­na­ri­o­be­plan­ner, toe­koms­kun­di­ge en skry­wer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.