Bou brûe, maar be­hou tog mu­re

Beeld - - Kommentaar - Wil­lie S­pies

Max du P­reez het be­sluit om hom by die ATKV aan te sluit. Op sig­self is dit goeie nuus vir ’n taal- en kul­tuur­ge­meen­skap as e­nig­ie­mand hom by die ge­le­de­re van een van sy kul­tuur­or­ga­ni­sa­sies voeg.

Die mo­ti­ve­ring vir Max se be­sluit in sy ru­briek het my eg­ter laat kop­krap. Dit lyk of hy by die ATKV aan­sluit om­dat hy kwaad is vir A­friForum en So­li­da­ri­teit. Dis ’n vreem­de be­weeg­re­de.

Hy meen A­friForum en So­li­da­ri­teit bou mu­re ter­wyl die ATKV brûe bou. ’n Mens se woe­de vir een per­soon kan tog nooit die be­weeg­re­de vir jou lief­de vir ’n an­der wees nie. Ie­wers gaan jy tog vir die nu­we lief­de ook kwaad raak.

Die ATKV is 87 jaar oud. Die or­ga­ni­sa­sie is ge­stig om as kul­tuur­tuis­te te dien vir ver­arm­de A­fri­ka­ners wat vir die S­poor­weë gaan werk het.

In die­self­de tyd is ’n soort­ge­ly­ke kul­tuur­tuis­te, die ATKB, vir pos­kan­toor­wer­kers op­ge­rig.

Die ATKV en ATKB het la­ter saam­ge­smelt on­der die vaan­del van die ATKV. Lid­maat­skap is oop­ge­stel vir al­mal wat graag be­trok­ke wil wees, en die ATKV het van krag tot krag ge­gaan. Die kul­tuur­tuis­te het in­der­daad ’n groot huis, met sterk mu­re, ’n ste­wi­ge dak en ’n kag­gel­vuur met lief­li­ke koor­mu­siek, A­fri­kaan­se mu­siek of po­ë­sie wat in die ag­ter­grond speel.

So­li­da­ri­teit het ont­staan uit die Myn­wer­kers­u­nie wat meer as 100 jaar ge­le­de e­wen­eens ’n ar­beid­stuis­te moes bied vir hoof­saak­lik arm A­fri­ka­ners wat hul pla­se moes ver­laat en op die my­ne in die s­te­de ’n nu­we le­we moes vind.

Net soos die ATKV het die vak­bond hom­self om­vorm tot ’n le­wens­krag­ti­ge be­we­ging met lid­maat­skap wat van­dag van­oor die he­le be­roep­spek­trum strek en selfs uit­reik tot pro­fes­sies deur be­roeps­gil­des wat o­ral tot stand ge­bring word.

So­li­da­ri­teit se le­de, al­mal wer­ken­de men­se, word eg­ter ge­kon­fron­teer met die on­ge­naak­ba­re kant van trans­for­ma­sie en reg­stel­len­de ak­sie.

In werks­plek­ke word af­leg­gings dik­wels ge­bruik om van wit ge­sig­te ont­slae te raak. Tug­op­tre­de word dik­wels se­lek­tief toe­ge­pas en die op­tre­de van ver­skil­len­de wer­kers word dik­wels nie met die­self­de maat ge­meet nie.

Ter­wyl kor­rup­sie op die hoog­ste vlak ge­duld en selfs be­loon word, mag an­der nie ’n hal­we voet ver­keerd sit nie of hul­le word sum­mier af­ge­dank. So­li­da­ri­teit en sy le­de word daag­liks hier­mee ge­kon­fron­teer. Daar­om bou So­li­da­ri­teit steeds aan ’n ar­beid­stuis­te en an­der in­stel­lings. Die mu­re van die in­stel­lings moet in­der­daad sterk wees, want die aan­slag is he­wig.

A­friForum is net meer as ’n de­ka­de oud. Sy le­de on­der­steun hom om­dat hy op­staan teen die mis­bruik van staats­ge­sag. Waar min­der­he­de se stem stil ge­maak is en bur­ger­reg­te be­dreig word, pro­beer A­friForum daar­die stem weer laat hoor. Toe u­ni­ver­si­tei­te ver­le­de jaar dood­lui­ters A­fri­kaans as a­ka­de­mie­se taal tot niet ge­maak het, het A­friForum teen groot kos­te met regs­ak­sie pro­beer her­stel wat u­ni­ver­si­teits­be­stu­re ver­woes het.

A­friForum se tak­ke oor die he­le land heen kry daag­liks te doen met diens­le­we­rings­mis­luk­kings, mis­daad en kor­rup­sie. Dit is die re­a­li­teit. Daar­om bou A­friForum struk­tu­re. Die mu­re van daar­die struk­tu­re moet e­wen­eens sterk wees, want dit is wat die on­ge­naak­ba­re re­a­li­teit ver­eis. Die vraag is dan of ’n or­ga­ni­sa­sie hom moet be­sig hou met die bou van mu­re of die bou van brûe.

Die ant­woord is eint­lik een­vou­dig: al­bei is nood­saak­lik. Die ATKV moet dus brûe bou, maar nie die mu­re in die pro­ses af­breek nie, ter­wyl So­li­da­ri­teit en A­friForum die mu­re van sy struk­tu­re ster­ker maak, maar voort­gaan om uit te reik. So nie, het ons in die toe­koms slegs bou­val­le en brûe.

■ S­pies is pro­ku­reur van A­friForum en be­trok­ke by P­re­to­ria FM.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.