Vuur­wa­pen­wet straf wets­ge­hoor­sa­me bur­gers

Beeld - - Kommentaar - Gi­de­on Jou­bert, Wa­pe­n­ei­e­naars van Suid­A­fri­ka

Die Wet op Vuur­wa­pen­be­heer van 2000 is se­dert Ju­lie 2004 in wer­king. Dus is die wet nou net mooi lan­ger as 13 jaar in wer­king, as­ook die na­ge­vol­ge wat daar­mee ge­paard­gaan.

Daar is al ver­skeie dra­ma­tie­se be­we­rings ge­maak oor die doel­tref­fend­heid van die Vuur­wa­pen­wet, ver­al dié dat der­dui­sen­de le­wens blyk­baar deur die wet se im­ple­men­te­ring ge­spaar is. Be­hal­we dat so ’n be­we­ring kor­re­la­sie met ver­oor­sa­king ver­war, is dit een­vou­dig net on­waar.

Die Suid-A­fri­kaan­se moord­koers het met ’n af­waart­se ten­dens ge­val van­af sy hoog­te­punt in die laat 1980’s van by­na 80 moor­de per 100 000 bur­gers, tot ’n laag­te­punt van net on­der 30 moor­de per 100 000 bur­gers in 2010.

Daar­na het dit weer be­gin styg. Die e­nig­ste waar­neem­ba­re ef­fek wat die nu­we vuur­wa­pen­wet­ge­wing moont­lik op die moord­koers ge­had het, was om die da­ling in 2005 te on­der­breek toe dit weer ’n bie­tjie ge­styg het.

Merk­waar­di­ger is die na­ge­vol­ge van 2010 se vuur­wa­pe­nam­nes­tie, waar­ty­dens dui­sen­de vuur­wa­pens deur bur­gers aan die po­li­sie­diens in­ge­han­dig is, met die oog daar­op dat die wa­pens ver­nie­tig sou word.

As ge­volg van kor­rup­sie in die po­li­sie is dui­sen­de van hier­die wa­pens, wat voor­heen vei­lig in bur­ger­li­ke be­sit was, aan mis­da­di­gers oor­han­dig.

Die mees om­stre­de en be­kend­ste voor­beeld is Chris­ti­aan Prins­loo, ’n voor­ma­li­ge po­li­sie­ko­lo­nel, wat tans 18 jaar tronk­straf uit­dien weens sy mis­da­di­ge oor­tre­dings. Hy en sy me­de­plig­ti­ges het dui­sen­de ver­beurd ver­klaar­de wa­pens aan Kaap­se ben­des ver­koop.

Die SAPD “ver­loor” ook jaar­liks dui­sen­de van hul eie wa­pens, in­slui­tend tal­le ou­to­ma­tie­se ge­we­re. Al waar­in die Wet op Vuur­wa­pen­be­heer ge­slaag het, is om die pro­ses vir wets­ge­hoor­sa­me lands­bur­gers wat hul wet­ti­ge vuur­wa­pens wil li­sen­si­eer, dras­ties te be­moei­lik.

Die on­doel­tref­fend­heid van die bu­ro­kra­tie­se stel­sel is sig­baar in die tal­le hof­sa­ke wat jaar­liks teen die SAPD in­ge­dien word, die nuut­ste een wat han­del oor die her­nu­wings­pro­ses en ver­val­le vuur­wa­pen­li­sen­sies.

Die re­ge­ring het vol­ko­me daar­in mis­luk om Suid-A­fri­ka ’n vei­li­ger land te maak met stren­ger vuur­wa­pen­wet­te. Hy het dit wel by­na reg­ge­kry om on­ge­veer 200 000 Suid-A­fri­ka­ners met ver­val­le vuur­wa­pen­li­sen­sies te kri­mi­na­li­seer.

Dit is ’n per­ver­sie van ge­reg­tig­heid. Daar sal erns­tig ge­kyk moet word na hoe om die wet­ge­wing te ver­an­der so­dat dit prak­ties werk­baar kan wees.

Chris­ti­aan Prins­loo

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.