Los die kits­fra­ses en bring se­ker­heid oor die e­ko­no­mie

Beeld - - Kommentaar -

As Ma­lu­si Gi­ga­ba werk­lik dink sy so­ge­naam­de 14-punt-plan gaan e­nig­sins hond haar­af maak om Suid-A­fri­ka se kwy­nen­de e­ko­no­mie en in­ter­na­si­o­na­le me­de­din­gend­heid te red, is dit maar net nóg ’n aan­dui­ding van sy ge­brek­ki­ge in­sig as mi­nis­ter van fi­nan­sies.

Eer­stens het die re­ge­ring nog nooit ’n te­kort aan plan­ne ge­had nie (som­mi­ge daar­van, soos die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­plan (NOP), is selfs goeie plan­ne), maar die knoop het nog al­tyd ge­lê by die in­wer­king­stel­ling daar­van.

T­wee­dens is hier­die plan, soos an­der “om­keer­plan­ne”, waar­van daar al ’n mag­dom was, in dié sta­di­um bloot ’n sa­me­flan­sing van vae ver­sug­tin­ge en doel­wit­te wat die re­ge­ring maar ie­der ge­val be­hoort na te streef.

Dit bring ons nê­rens om die groei­en­de vre­se oor die stand van die po­li­tie­ke e­ko­no­mie te be­sweer nie. Nes die goed­koop kits­fra­ses, soos: “Ons het ’n goeie sto­rie om te ver­tel”, of: “Suid-A­fri­ka is oop vir sa­ke”, gaan dit niks ver­mag nie.

Die werk­lik­heid is dat Suid-A­fri­ka ag­ter raak by an­der A­fri­ka­lan­de weens die groei­en­de op­vat­ting dat hy nie ’n be­leg­gers­vrien­de­li­ke be­stem­ming is nie. Van da­de om dié op­vat­ting om te keer, eer­der as praat­jies, is daar bit­ter min spra­ke.

Om dan van die een drie­punt­kri­sis­plan na die vol­gen­de vyf­punt- of ne­ge­punt­plan te strom­pel, gaan ons ne­ga­tie­we beeld nie ver­an­der nie. (Dit help na­tuur­lik ook nie dat die pre­si­dent in ’n par­le­men­tê­re vra­e­ses­sie net twee van die so­ge­naam­de ne­ge­punt­plan se pun­te kon ont­hou nie.)

Bo­wen­dien is daar nog geen te­ken dat die kna­en­de on­se­ker­heid oor die re­ge­ring se e­ko­no­mie­se be­leid uit die weg ge­ruim gaan word nie.

Die tou­trek­ke­ry oor e­ko­no­mie­se i­de­o­lo­gieë was nou weer te sien toe Gi­ga­ba in­ter­na­si­o­na­le be­leg­gers in die bui­te­land ge­paai het ter­wyl sy kol­le­ga Mo­se­ben­zi Z­wa­ne, die lig­ge­wig-mi­nis­ter van mi­ne­ra­le bron­ne, tuis skie­lik ’n nu­we en ver­spot­te weer­ga­we van ’n be­mag­ti­gings­hand­ves vir die myn­bou­be­dryf in die S­taats­koe­rant laat pu­bli­seer het. Wat wel sal help, is om weg te kom van kits­fra­ses en eer­der be­sten­di­ge be­stuur aan die dag te lê. Wys die bui­te­wê­reld ook dat die re­ge­ring erns­tig is oor die in­wer­king­stel­ling van die NOP. Dis nou na­tuur­lik as die ANC weet daar ís ’n wê­reld bui­te Lut­hu­li-huis.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.