Roc­co kyk in kon­sert na ver­le­de se ta­boes

Beeld - - Middelblad - AJ Op­per­man

Die pi­a­nis Roc­co de Vil­liers se kon­sert A­ma­zing Gra­ce 2 kyk te­rug na die ta­boes van die ver­le­de – “som­mi­ge van­dag eint­lik be­lag­lik” – en praat ook oor hoe ons i­dee van MIV ver­an­der het.

“Ek praat daar­oor en speel dan ’n stuk­kie wat ek ge­skryf het,” sê De Vil­liers. “Ek het ver­al in­spi­ra­sie ge­put uit A­me­ri­kaan­se Ne­gro spi­ri­tu­als en dan is daar ook van my eie kom­po­si­sies.”

Be­ne­wens die mu­siek sit die kon­sert ook ’n groot hu­ma­ni­tê­re por­sie voor.

Dié op­volg­kon­sert wat hy nooit be­plan het nie, “want dít is ge­vaar­lik”, word van 2 tot 13 Au­gus­tus in die Pie­ter Toe­rien-te­a­ter by Mon­te­ca­si­no in Four­ways, Sand­ton, aan­ge­bied.

“Die hu­ma­ni­tê­re as­pek gaan daar­oor dat men­se toe­ge­laat moet word om te bid vir wie hul­le wil, lief te wees vir wie hul­le wil en om te leef soos hul­le wil. Daar is ’n baie sterk ge­sprek daar.”

Soos dit ’n Roc­co-kon­sert be­taam, is daar baie kos­tuums, en be­lig­ting (deur Ko­sie S­mit) speel ’n groot rol.

Die groot­ste on­der­toon van die kon­sert is hoe die wê­reld ver­an­der het.

“My shows gaan al­tyd oor my ver­le­de, oor die plat­te­land, waar ek groot­ge­word het. In A­ma­zing Gra­ce 2 steek ek on­der meer die draak met die ver­le­de, maar ek pro­beer ook sin maak van daar­die des­tyd­se ta­boes. Spe­si­fiek die 1960’s en 1970’s van die plat­te­land toe ek daar groot­ge­word het. En hoe be­lag­lik dit nou is. By­voor­beeld om nie op ’n Son­dag te mag wyn drink nie. En hoe s­naaks dit eint­lik 40 jaar la­ter is.”

Die kon­sert is ge­grond op sy al­bum Beau­ti­ful Beau­ti­ful Hymns 2, wat be­ter ver­koop as sy voor­gan­ger, maar dit sal sy laas­te kon­sert wees wat ge­grond is op an­der men­se se mu­siek. Hy wil sy eie werk uit­voer.

“Ek wil al hoe meer in­stru­men­ta­le pop­mu­siek maak.”

De Vil­liers is ui­ter­aard ag­ter die kla­wers, ter­wyl hy die ver­hoog deel met die vi­o­lis Li­zel­le Roux en Ro­bert Mit­ch­ley op ki­taar. Die gospel­san­ger Noxo­lol Hlatshwa­yo tree ook op, ter­wyl Cyn­thia en Cla­ra Man­zi­ni be­we­gings in die pro­duk­sie uit­voer.

Sy vo­ri­ge A­ma­zing Gra­ce­kon­sert het ’n 19de-eeu­se ge­voel ge­had, maar hier­die keer is dit mo­dern. Mit­ch­ley le­wer aan die be­gin van die kon­sert ’n so­lo­ver­to­ning, dan Roux op vi­ool en dan stap De Vil­liers die ver­hoog op. Die mu­siek be­staan uit tref­fers soos “Do­wn by the Ri­ver­si­de”, “A­men” en “S­wing Low, Sweet C­ha­ri­ot”.

De Vil­liers wil nie klas­sie­ke mu­siek speel nie.

“Ek hou wel baie van klas­sie­ke mu­siek, ek het dit ook ge­stu­deer, maar ek wil dit nie speel nie. Eer­stens dink ek nie ek is goed ge­noeg nie. My ta­lent lê eer­der in die in­ter­pre­ta­sie en my ma­nier van mo­der­ne mu­siek uit­voer en my eie kom­po­si­sies. As ek gaan sit en ’n so­na­te speel, weet die men­se pre­sies wat hul­le gaan hoor. Vir my lê die ver­ras­sing in die teg­niek en wat jy daar­mee doen.”

Dit is van 2 tot 13 Au­gus­tus by Mon­te­ca­si­no. Kaar­tjies kos R100 tot R180. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Roc­co de Vil­liers

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.