Gup­ta­man raak ont­slae van sy be­lang in T­ril­li­an

Beeld - - Middelblad - Niel Jou­bert

T­ril­li­an Ca­pi­tal Part­ners en sy groot­ste aan­deel­hou­er, ’n man met ban­de met die Gup­tas, se paaie het ge­skei.

T­ril­li­an sê hy het ’n oor­een­koms be­reik met T­ril­li­an Hol­dings, wat deur Sa­lim Es­sa be­sit word, om sy 60%-be­lang in hom te ver­koop.

E­ric Wood, uit­voe­ren­de hoof van T­ril­li­an Ca­pi­tal Part­ners, het die be­lang ge­koop. Hy be­sit nou 85% van die maat­skap­py en be­stuurs­le­de en werk­ne­mers die res.

Die tran­sak­sie het ef­fek­tie­we­lik op 24 Ju­lie plaas­ge­vind.

Die “mee­do­ën­lo­se” be­we­rings in die me­dia “wat voort­spruit uit Es­sa se aan­deel­hou­ding, het ’n ne­ga­tie­we uit­wer­king op die ver­moë van T­ril­li­an Ca­pi­tal Part­ners en sy werk­ne­mers om hul vol­le po­ten­si­aal te be­reik,” sê die maat­skap­py in ’n ver­kla­ring. “Dit is daar­om met spyt dat Es­sa die be­sluit ge­neem het om te dis­in­ves­teer.”

T­ril­li­an hou vol hy is on­skul­dig en hoop dat sy werk­ne­mers in die toe­koms ’n reg­ver­di­ge kans ge­gun sal word om hul “hoë stan­daar­de te hand­haaf”.

T­ril­li­an het Es­sa be­dank vir sy po­ging om ’n “lei­den­de swart ad­vi­se­ren­de on­der­ne­ming” te skep.

Tokyo Sex­wa­le, wat in­tus­sen as voor­sit­ter van T­ril­li­an be­dank het, het ein­de No­vem­ber ver­le­de jaar adv. Ge­off Bud­len­der aan­ge­stel om ’n on­der­soek te lei na die be­we­rings dat T­ril­li­an met die Gup­tas ver­bind is.

In Ju­nie het Sex­wa­le Es­sa as die oor­saak van tal­le van T­ril­li­an se kor­rup­sie­pro­ble­me uit­ge­son­der.

Bud­len­der sê in sy ver­slag daar is aan­dui­dings van kor­rup­sie en dat T­ril­li­an se be­stuur­le­de nie hul sa­me­wer­king in die on­der­soek ge­gee nie, het Fin24 be­rig.

T­ril­li­an gaan ook by E­s­kom on­der die ver­groot­glas kom.

Zet­hem­be K­ho­za, waar­ne­men­de voor­sit­ter van E­s­kom, het ver­le­de week be­ves­tig R495 mil­joen is aan T­ril­li­an be­taal, as­ook R900 mil­joen aan die kon­sul­tan­te­groep M­cKin­sey vir kon­sul­ta­sie­werk.

E­s­kom het nog in Mei ont­ken dat hy geld aan T­ril­li­an be­taal het en Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, het dit ook in die par­le­ment ont­ken.

Ver­le­de week het T­ril­li­an ge­sê hy kan be­wys dat die werk wat hy saam met M­cKin­sey vir E­s­kom ge­doen het, gel­dig is en dat daar niks on­der­duims daar­aan was nie.

Die on­der­soek na T­ril­li­an hou ver­band met Te­ge­ta Ex­plo­ra­ti­on & Re­sour­ces, wat ge­deel­te­lik be­sit word deur maat­skap­pye wat aan die Gup­tas en pres. Ja­cob Zu­ma se seun Du­du­za­ne be­hoort, se vekry­ging van die Op­ti­mum-steen­kool­myn van G­len­co­re.

Die kwes­sie kan ver­der on­der die loep kom wan­neer die par­le­ment in Au­gus­tus sy on­der­soek na E­s­kom doen. Daar sal vas­ge­stel word of die be­ta­ling aan T­ril­li­an ge­doen is om die Gup­tas ek­stra kon­tant te gee om Op­ti­mum te koop.

Adv. T­hu­li Ma­don­se­la, die voor­ma­li­ge o­pen­ba­re be­sker­mer, het in haar ver­slag oor staat­skaping ge­sê T­ril­li­an het R235 mil­joen by­ge­dra tot die koop­som. T­ril­li­an ont­ken dit.

Sa­lim Es­sa T­ril­li­an het ’n oor­een­koms be­reik met T­ril­li­an Hol­dings, wat deur Sa­lim Es­sa be­sit word, om sy 60%­be­lang in hom te ver­koop.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.