AECI ver­klaar ste­wi­ge di­vi­dend vir half­jaar

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Aan­deel­hou­ers in die chemiese groep AECI kan juig oor ’n ste­wi­ge di­vi­dend van R1,38 per aan­deel wat die groep vir die half­jaar tot ein­de Ju­nie ver­klaar het.

AECI sê te mid­de van ’n moei­li­ke han­dels­om­ge­wing kon hy sy wins uit be­dry­wig­he­de met 19% op­stoot, en die we­sens­ver­dien­ste per aan­deel is met 32% op tot R3,86.

Die ska­du van ’n boe­te van R13,9 mil­joen hang eg­ter oor AECI weens sy af­de­ling A­ku­lu Mar­chon wat deur die Me­de­din­gings­kom­mis­sie van sa­me­span­ning met ’n me­de­din­ger be­skul­dig is. Die twee par­tye het af­son­der­lik skik­kings­oor­een­koms­te met die kom­mis­sie be­reik, en A­ku­lu sal teen 14 Au­gus­tus ’n boe­te van R13,9 mil­joen aan die kom­mis­sie be­taal. A­ku­lu het ook in­ge­stem om reg­stel­lings in wer­king te stel. A­ku­lu le­wer chemiese grond­stow­we en diens­te aan die kos­me­tie­se, toi­let­wa­re- en skoon­maak­mid­del­be­dryf in Sui­der-A­fri­ka.

Hy le­wer by­voor­beeld pe­tro­le­um­jel­lie en mi­ne­raal­o­lies vir die maak van vel- en haar­sorg­pro­duk­te.

AECI be­skryf sy han­dels­om­ge­wing in Suid-A­fri­ka as ui­ters moei­lik om­dat be­dry­wig­he­de in die ver­vaar­di­ging­sek­tor ver­der ver­lang­saam het, as­ook die rand se ver­ster­king teen­oor an­der geld­een­he­de wat ma­ti­ge sty­gings in chemiese pry­se teen­ge­werk het.

AECI, wat be­mes­ting­pro­duk­te aan boe­re le­wer, word ook ge­raak deur die wel en wee van die land­bou­sek­tor.

Hoe­wel be­ter re­ën­val in die so­mer­re­ën­val­stre­ke land­bou­voor­uit­sig­te vir dié ge­bie­de ver­be­ter het, is die uit­wer­king van die vol­ge­houe droog­te in die Wes-Kaap steeds ’n bron van kom­mer waar sy af­de­ling Nu­lan­dis min­der land­bou­che­mi­ka­lieë ver­koop het.

Toe­stan­de in die myn­bou­be­dryf, waar AECI pro­duk­te soos plof­stof le­wer, het wel ver­be­ter.

AECI plaas sy hoop op groei in die in­ter­na­si­o­na­le myn­be­dryf, wat po­si­tief sal wees vir sy plof­stofaf­de­ling, AEL Mi­ning Ser­vi­ces.

Hy ver­wag geen noe­mens­waar­di­ge groei in die plaas­li­ke ver­vaar­di­ging­sek­tor nie, en die groei in die ver­ko­pe van be­mes­ting­pro­duk­te sal van re­ën­val­pa­tro­ne af­hang.

AEL se be­dryfs­wins het met 19% tot R262 mil­joen ge­groei on­danks la­er am­mo­ni­ak­pry­se en ’n ster­ker rand­dol­lar­wis­sel­koers.

In Suid-A­fri­ka het AEL se ver­ko­pe van plof­stof met 1% ge­styg dank­sy mark­aan­deel wat hy in die ys­ter­erts- en u­raan­myn­sek­tor kon uit­brei, as­ook ver­be­ter­de ak­ti­wi­teit in die steen­kool­be­dryf.

In die res van A­fri­ka is vo­lu­mes 2,4% la­er weens ’n kon­trak in

E­gip­te wat ein­de 2016 ver­loor is. Goud­myn­be­dry­wig­he­de in WesA­fri­ka is ge­raak deur swaar re­ën­val en on­doel­tref­fend­heid, en dit het ook ’n im­pak op AEL se sa­ke ge­had. Goeie sa­ke is wel in Sen­traal-A­fri­ka en in Botswa­na be­haal, en vyf nu­we kon­trak­te is in Oos- en Wes-A­fri­ka ge­sluit.

In A­sië en die S­til­le O­se­aan-ge­bied het AECI een nu­we kon­trak elk in In­do­ne­sië en Aus­tra­lië ge­kry wat aan die ein­de van die jaar be­gin.

Vo­lu­mes in dié ge­bied was in die oor­sig­tyd­perk 1,5% la­er weens ui­ter­ste weers­toe­stan­de in Aus­tra­lië vroeg in die jaar.

Fo­to: AECI

Die AECI­fi­li­aal C­he­mSys­tems se per­seel by C­he­mPark in Chloor­kop by Kemp­ton Park in Gau­teng.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.