99%

Beeld - - Sport -

Die per­sen­ta­sie van brei­ne van voor­ma­li­ge A­me­ri­kaan­se voet­bal­spe­lers wat vol­gens na­vor­sing te­kens van chro­nie­se trau­ma­tie­se en­se­fa­lo­pa­tie (CTE) ge­toon het, ’n siek­te wat ver­bind word met her­haal­de houe teen die kop en wat tot ag­gres­sie en de­men­sie aan­lei­ding kan gee. Na­vor­sers het die brei­ne van 202 voor­ma­li­ge voet­bal­spe­lers uit die Na­ti­o­nal Foot­ball Le­a­gue (NFL), die Ka­na­de­se li­ga, u­ni­ver­si­tei­te en sko­le be­stu­deer. Die be­vin­ding, ge­pu­bli­seer in die Jour­nal of the A­me­ri­can Me­di­cal As­so­ci­a­ti­on, is die mees om­vat­ten­de na­vor­sing nóg oor brein­siek­tes on­der oud­spe­lers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.