Tal­le sport­lui sê hul­le word deur knoei­ers ge­na­der

Beeld - - Sport -

Meer as ’n der­de van die deel­ne­mers aan 13 ver­skil­len­de sport­soor­te glo wed­stryd­knoei­e­ry het al plaas­ge­vind. Som­mi­ge sport­lui het er­ken hul­le is die af­ge­lo­pe jaar deur knoei­ers ge­na­der.

Dié be­vin­din­ge is ver­vat in ’n na­vor­sings­pro­jek “FIX the FIXING”, ge­sa­ment­lik ge­fi­nan­sier deur die Eu­ro­pe­se U­nie se pro­jek Eras­mus+ en die A­ri­stot­le U­ni­ver­si­ty of T­hes­sa­lo­ni­ki in G­rie­ke­land.

Meer as 600 sport­lui is ge­vra of hul­le al die ma­ni­pu­la­sie van re­sul­ta­te in hul sport­soort er­vaar het.

Die uit­slag het ge­wys so­wat 35 per­sent van die re­spon­den­te glo wed­stry­de is be­knoei, ter­wyl 20 per­sent be­wus was van knoei­e­ry in die af­ge­lo­pe 12 maan­de.

Sok­ker- en rug­by­spe­lers is on­der­vra en deel­ne­mers aan bas­ket­bal, hand­bal, vlug­bal, wa­ter­po­lo, ge­vegs­kuns, pluim­bal, ten­nis, at­le­tiek, swem, gim­nas­tiek en ge­wig­op­tel was ook on­der die re­spon­den­te.

Al­te­saam 15% van dié sport­lui sê hul­le is ge­na­der om ’n uit­slag te be­ïn­vloed.

Geld­sor­ge en ’n “mak­li­ke ek­stra in­kom­ste” is ge­noem as moont­li­ke re­des om dalk in dié ver­soe­king te ver­val.

se Sok­ker­ver­e­ni­ging het vroe­ër van­dees­maand be­kend ge­maak hy het twee s­pe­lers van die Eer­ste­li­ga-span Athlo­ne To­wn aan­ge­kla oor wed­stryd­knoei­e­ry, en ’n der­de spe­ler in ver­band met wed­den­skap­pe.

Ten­nis se In­te­gri­teits­een­heid het ver­le­de week ge­sê hy on­der­soek “on­ge­wo­ne” wed­den­skaps­pa­tro­ne in ’n wed­stryd in die Fran­se Ope en in drie wed­stry­de by Wim­ble­don.

Een van die Wim­ble­don-wed­stry­de was in die hoof­lo­ting.

“Die be­vin­din­ge dui op die reik­wyd­te van die fe­no­meen van die ma­ni­pu­le­ring van wed­stry­de en dit be­klem­toon die nood­saak vir on­mid­del­li­ke op­tre­de deur mid­del van we­ten­skap­lik ge­do­ku­men­teer­de in­terIer­land ven­sie met op­voe­ding,” het Vas­si­lis Bar­kou­kis, ko­ör­di­neer­der van FIX the FIXING, ge­sê.

E­ze­chiel A­ba­tan van die In­ter­na­si­o­na­le Sen­trum vir S­port­se­ker­heid, wat ook deel is van die pro­jek, is dit eens dat sport­lui op­voe­ding no­dig het om moont­li­ke wed­stryd­knoei­e­ry te her­ken en te han­teer.

“Die da­ta wys wed­stryd­knoei­e­ry is steeds ’n groot kwes­sie in Eu­ro­pe­se s­port.

“Dit wys meer kan ge­doen word om sport­lui daar­van be­wus te maak en toe te sien dat dit by die be­trok­ke o­wer­he­de aan­ge­meld word,” sê A­ba­tan.

– Reu­ters

Fo­to: AP

’n Eu­ro­pe­se na­vor­sings­ver­slag wys wed­stryd­knoei­e­ry vind ook in wa­ter­po­lo plaas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.