Ry eer­ste­klas in swie­ri­ge S­klas

Beeld - - Nuwe Model - Braam Peens

Moe­nie dink jy gaan Sa­ter­dag­aand met die Lot­to weg­stap net om­dat jy weet die Duit­sers is pi­o­niers in teg­no­lo­gie en in­ge­ni­eurs­ver­nuf en spog met die sterk­ste e­ko­no­mie in Eu­ro­pa nie.

Net so be­faamd, hoe­wel heel moont­lik min­der in­druk­wek­kend, is hul o­ën­skyn­lik ge­brek­ki­ge hu­mor­sin. Ver­le­de jaar het die Ber­lyn­se bu­ro­hoof van The E­co­no­mist in ’n ar­ti­kel dit be­kla dat “Duit­sers so on­dub­bel­sin­nig as moont­lik met me­kaar kom­mu­ni­keer”, en ge­volg­lik só mo­no­toon oor­kom dat dit klink as­of hul­le be­ve­le aan Si­ri – die iP­ho­ne se stem­ge­ak­ti­veer­de per­soon­li­ke as­sis­tent – gee. Die bou­ste­ne van En­gels­ta­li­ge hu­mor – i­ro­nie, oor­dry­wing en sub­ti­li­teit – be­staan dood­een­vou­dig nie vir die Ger­ma­ne nie.

Tot jy die nu­we Mer­ce­des S-klas ry. On­danks 6 500 nu­we kom­po­nen­te en ’n duo van en­jin­de­bu­tan­te, is die S-klas in der waar­heid nie splin­ter­nuut nie, maar wel ’n ge­mo­der­ni­seer­de weer­ga­we van die W222-ge­ne­ra­sie­mo­del wat in 2014 be­kend ge­stel is. Be­ne­wens ’n nu­we sier­roos­ter wat ’n ag­gres­sie­wer voor­buf­fer kroon en die in­span van wat soos kris­tal­le in LED-rem­lig­te lyk, is die om­vat­tend­ste trans­for­ma­sie on­der die en­jin­kap te sien.

Al­bei die die­sel­mo­del­le (S350d, S400d) be­skik oor pas­ge­maak­te reg­uit­ses­se, waar­van die 400d s’n amp­te­lik Mer­ce­des se krag­tig­ste in sy soort tot nog toe en ter­self­der­tyd 7% doel­tref­fen­der as van­te­vo­re is.

Ver­der maak die 560-naam weer ’n bui­ging. Hy word aan­ge­vuur deur ’n flou­er (345 kW, 700 Nm) weer­ga­we van S­tutt­gart se wit­warm vier­li­ter-bi­tur­boV8 (wat reeds in die C63, E63 en AMGGT diens doen, as­ook ver­vol­gens in die S63 AMG, waar hy die ou 5.5-li­ter-bi­tur­bo-V8 ver­vang). Eers­ge­noem­de is eers vet ge­voer met ’n dieet van wit­blits en leeu­tan­de; toe Kamp S­taal­draad toe ge­jaag, want hoe­wel hy ’n sa­ta­nie­se

450 kW en 900 Nm – 20 kW meer as sy voor­gan­ger – ont­wik­kel, le­wer hy hier­die sy­fer met am­per ’n der­de min­der sui­er­ka­pa­si­teit – én drink net 8,9 li­ter.

Hoe op dees aar­de? Wan­neer ’n be­perk­te hoe­veel­heid krag ver­eis word, kan tot die helf­te van die ok­taaf si­lin­ders op ’n slag ty­de­lik ge­de­ak­ti­veer word om brand­stof te be­spaar.

Net voor jy jou k­le­re be­gin skeur: Ja, die S65 met sy bi­tur­bo-sesli­ter-V12 (463 kW, 1 000 Nm) bly vir eers, maar die slim­mer en jon­ger vier­li­ter­en­jin se sy­fers dreig so on­ge­mak­lik soos die na­de­ren­de uit­rei­king van ’n staat­skapings­ver­slag.

Al­le mo­del­le be­hal­we die S65 is met nu­we ou­to­ma­tie­se ne­ge­spoed-rat­kas­te toe­ge­rus.

Soos wat ’n luuk­se mo­tor van rond­om R2 mil­joen plus be­taam, is die S-Klas bin­ne so ge­mak­lik soos die duur­ste leer­bank in jou plaas­li­ke Wey­landts. Op­merk­lik nuut is die on­langs be­kend ge­stel­de E-klas se di­gi­ta­le skerms wat die in­stru­men­te in ’n pseu­do-a­na­loog-for­maat aan die be­stuur­der ver­toon.

Die S-klas het oor­nag slim­mer ge­word en kan nou ’n vol­le 450 stem­be­ve­le uit­voer. Daar is meer as 100 e­lek­trie­se mo­tors om e­nig­iets van sit­plek­ke tot die ven­ti­la­sie­stel­sel te ver­an­der. En hoe­wel daar steeds en­ke­le fi­sie­ke knop­pies op die stuur­wiel is, is daar ook klein raak­op­per­vlak­ke waar­mee jy met jou dui­me van sta­sie kan ver­wis­sel. En mits jou sel­foon dit toe­laat, kan jy hom koord­loos her­laai en e-pos­bood­skap­pe aan hom dik­teer, waar­na die mo­tor dit self sal tik en stuur, of bood­skap­pe vir jou lees.

Praat jy van ou­to­ma­ti­se­ring in die S-klas, dan is laas­ge­noem­de maar net die ka­vi­aar wat voor die Ko­be-bief­stuk kom. Dié Mer­ce­des se uit­staan­ken­merk is dat hy deur die ge­bruik van sy ra­dar en sat­na­v­stel­sel on­der se­ke­re om­stan­dig­he­de hom­self kan be­stuur, óf die be­stuur­der help om sui­ni­ger te ry deur bul­te te an­ti­si­peer en voor­af self die reg­te rat te se­lek­teer.

Die snel­heid word self ver­min­der of ver­meer­der soos ’n draai of reg­uit pad voor­kom; al wat jy hoef te doen is om soms aan die stuur­wiel te vat om die re­ke­naar te her­in­ner jy slaap (nog) nie.

Dit werk re­de­lik goed, hoe­wel die re­ke­naar neig om te kon­ser­wa­tief by draaie te wees. Jou kris­tal­glas Dom Pe­rig­non is dus vei­lig.

G’n won­der hul­le noem dit In­tel­li­gent D­ri­ve nie.

Maar slaap sal jy met­ter­tyd wil, want die an­der nu­we toe­voeg­sel tot die S-klas is ’n ge­moeds­ver­stel­ler. Dit ver­stel die lug­ver­sor­ging en -ver­fris­ser, die mas­seeren ver­hit­tings­funk­sie in die sit­plek­ke, die klank­stel­sel en die be­lig­ting (daar’s ’n keu­se van 64 k­leu­re) als om jou so ge­mak­lik as moont­lik te hou.

Ter­loops, el­ke sit­plek het 14 pneu­ma­tie­se lug­sel­le wat voort­du­rend soos ’n hy­gen­de K­hu­lu­bu­se Zu­ma se bors­kas op- en af­blaas. Kom­bi­neer hier­die kal­me­ringskel­kie met die ag­ter­oor kan­tel van die ag­ter­sit­plek­ke, en jy’s vin­ni­ger in droom­land as wat jy kan sê “steen­kool­staats­kon­trak”.

Hoe ry hy? Hoe dink jy? Al­le S-klas­se is toe­ge­rus met lug­ve­ring en daar is ’n op­sie om die bak­rol te neu­tra­li­seer deur die mo­tor teen 2,65 ° in die teen­oor­ge­stel­de rig­ting van ’n draai se hel­ling te laat leun. Ja, die Duit­sers dink aan al­les.

Ook dat dit be­lang­rik is om al­mal op die Au­to­bahn so dan en wan te wys wie’s baas. Ty­dens die S-klas se on­lang­se be­kend­stel­ling in S­wit­ser­land, met ’n spe­si­aal ge­re­ël­de stout kui­er­tjie in die na­bu­ri­ge Duits­land, het die brul­len­de AMG se naald mak-mak tot ver­by die 250 km/h-merk ge­glip.

Sy ver­moë as snel­weg­stra­ler bly on­wrik­baar, maar uit­ein­de­lik bly ’n 2,2-ton-S-klas-AMG ’n mo­tor met ’n ek­sis­ten­si­ë­le kri­sis, want op die spek­trum van mo­tor­di­na­mi­ka gluur Sa­vi­le Row en Ni­ke me­kaar aan van die twee op­po­ne­rend­ste po­le denk­baar. Koop liefs die 560 en wees ver­los van die ver­wag­ting en ba­ga­sie van ’n AMG-ken­te­ken.

Op­po­nen­te? Neem in ag dat so­wel die BMW 7-reeks as die Au­di A8 lig­ter op hul voe­te is, maar ook teg­no­lo­gies min­der skiet­goed het, die mees­te Bent­leys dub­beld so duur soos ’n S-klas is en ’n Roll­sRoy­ce se prys vra jy nie eens nie. Dan be­gin dit al moei­li­ker te raak om teen die Mer­ce­des as die voor­keur-plu­to­kra­tie­se ple­sier­pot te stry.

Die S-klas is ’n be­leg­ging. Wat­ter an­der mo­tor teen daar­die prys ver­per­soon­lik waar­de­toe­voe­ging só deur ter­self­der­tyd jou chauf­feur, fi­nan­si­ë­le ad­vi­seur, ho­tel­ka­mer, mas­seu­se en per­soon­li­ke as­sis­tent te wees?

Mer­ce­des het nie die S om do­we neu­te ge­kies as pre­fiks vir sy sta­tig­ste mo­del­reeks nie. Want S kan net staan vir su­per. En spog­ge­rig, self­be­haag, skerp­sin­nig, sleu­tel­spe­ler en son­der­ling. Maar bo­wen­al: sor­ge­loos.

S-klas? Eer­ste­klas.

■ Die Mer­ce­des­Benz S­klas word in die eer­ste kwar­taal van 2018 in Suid­A­fri­ka be­kend ge­stel.

Mer­ce­des het sy S­klas ’n deeg­li­ke op­knap­ping ge­gee. Soos Koos Kom­buis sing: “Ons tra­vel in sty­le.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.