S­haik ‘Steeds ter­mi­naal’

Beeld - - Voorblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce

S­cha­bir S­haik, die ver­oor­deel­de be­drie­ër en pres. Ja­cob Zu­ma se ge­we­se fi­nan­si­ë­le raad­ge­wer, is “steeds ter­mi­naal”.

En die de­par­te­ment van kor­rek­tie­we diens­te (DKD) is glad nie van plan om ooit sy me­die­se pa­rool te her­sien nie.

Dít het gis­ter aan die lig ge­kom toe Mi­cha­el Ma­su­tha, mi­nis­ter van kor­rek­tie­we diens­te en jus­ti­sie, ’n par­le­men­tê­re vraag van Ja­mes Sel­fe, DA-woord­voer­der oor kor­rek­tie­we diens­te, oor S­haik se pa­rool­om­stan­dig­he­de be­ant­woord het.

Ma­su­tha se skrif­te­li­ke ant­woor­de op Sel­fe se vrae is gis­ter deur die parlement be­kend ge­stel.

Sel­fe wou eers by Ma­su­tha weet wat die da­tum was van

S­haik se laas­te me­die­se as­ses­se­ring deur die de­par­te­ment.

Vol­gens Ma­su­tha het die DKD nog laas ’n me­die­se as­ses­se­ring van S­haik ge­doen kort voor­dat hy op me­die­se pa­rool in 3 Maart 2009 vry­ge­laat is.

Op ’n vraag of sy me­die­se toe­stand nog ter­mi­naal is, en in­dien nie of die de­par­te­ment e­ni­ge stap­pe sal doen om sy pa­rool­sta­tus te her­sien, het Ma­su­tha ge­ant­woord: “Die siek­testoe­stand van (S­haik) word steeds as ter­mi­naal be­skou”.

“Sy me­die­se pa­rool is toe­ge­staan in­ge­vol­ge die be­pa­lings van wet­ge­wing oor kor­rek­tie­we diens­te voor­dat dit ge­wy­sig is.

“S­haik is vol­gens die ou wet­ge­wing (oor me­die­se pa­rool) oor­weeg. Die pa­rool­wet­ge­wing is her­sien en die nu­we wet­ge­wing oor me­die­se pa­rool het op 1 Maart 2012 in wer­king ge­tree.

“Teen daar­die tyd is die laas­te ter­mi­na­le fa­se van (S­haik) se siek­te al by hom ge­di­ag­no­seer.”

Sel­fe wou ook weet of S­haik se pa­rool­voor­waar­des se­dert­dien her­sien is en wat dit tans is. Vol­gens Ma­su­tha is S­haik se pa­rool­voor­waar­des ook laas op 24 A­pril her­sien.

“S­cha­bir S­haik is tans in huis­ar­res met ver­slap­te toe­stan­de naam­lik dat hy skool­ge­leent­he­de vir sy seun van 17:00 tot 19:00 kan by­woon; dat hy van Maan­dag tot Vry­dag kan werk van 08:00 tot 18:30; en dat hy sport­ak­ti­wi­tei­te een keer per week van 12:00 tot 19:00 kan by­woon.

“As hy bui­te K­waZu­lu-Na­tal moet reis, moet hy aan­soek doen om ver­lof soos e­ni­ge ander oor­tre­der,” het Ma­su­tha ge­ant­woord.

Sel­fe wou ook by Ma­su­tha weet of S­haik sy pa­rool­voor­waar­des streng na­ge­kom het, of hy dit al oor­tree het, en in­dien wel of die DKD stap­pe daar­om­trent ge­doen het.

Ma­su­tha het hier­op ge­ant­woord dat S­haik nog nooit sy pa­rool­voor­waar­des ver­breek het nie.

S­haik was ’n voor­ma­li­ge fi­nan­si­ë­le raad­ge­wer van pres. Ja­cob Zu­ma wat des­tyds op aan­klag­te van kor­rup­sie en be­drog tot 15 jaar tronk­straf ge­von­nis is voor­dat hy weens die laas­te ter­mi­na­le fa­se op me­die­se pa­rool vry­ge­laat is.

Hy het tóé slegs twee jaar en vier maan­de van sy von­nis uit­ge­dien, waarvan hy die mees­te van die tyd in pri­va­te of tronk­hos­pi­ta­le deur­ge­bring het.

S­haik is ná sy vry­la­ting in Fe­bru­a­rie 2011 daar­van be­skul­dig dat hy ’n ver­slag­ge­wer by ’n gholf­baan in Dur­ban aan­ge­rand het. Dié ver­slag­ge­wer het be­weer dat S­haik haar ge­wurg en ge­klap het. S­haik het die vol­gen­de maand na be­we­ring ook ’n man bui­te ’n mos­kee ge­slaan.

Hy het glo in Sep­tem­ber 2014 ook ’n gholf­jog­gie by die­self­de gholf­baan aan­ge­val.

S­cha­bir S­haik

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.