Tal­le moet nou la­ter skryf ná uit­lek van kol­le­ges se vra­e­stel­le

Beeld - - Nuus -

Die ek­sa­men van dui­sen­de stu­den­te aan teg­nie­se en be­roeps­ge­rig­te op­lei­dings­kol­le­ges oor die land heen is met tien dae uit­ge­stel na­dat som­mi­ge vra­e­stel­le uit­ge­lek het.

Die stu­den­te moet nou wag ter­wyl nu­we vra­e­stel­le ge­druk en na ek­sa­men­sen­trums ver­sprei word.

Die de­par­te­ment van ho­ër on­der­wys het gis­ter be­ves­tig dat agt vra­e­stel­le wat van­dees­week ge­skryf moes word, uit­ge­lek het.

Die vak­ke wat ge­raak word, is wis­kun­de N2, N3, N4, N5 en N6, in­ge­ni­eurs­we­ten­skap N2 en N3 en e­lek­tro­teg­ni­ka N4.

Stu­den­te in die be­trok­ke vak­ke sal die nu­we vra­e­stel­le vol­gen­de week en die week daar­na moet skryf.

Vol­gens Na­di­ne Po­te, hoof­di­rek­teur van na­si­o­na­le ek­sa­mens en as­ses­se­ring, word re­ser­we­vra­e­stel­le al­tyd saam met die oor­spronk­li­ke vra­e­stel op­ge­stel as moont­li­ke plaas­ver­van­ger.

“Die nu­we vra­e­stel­le moet nou ge­druk en oor die land heen ver­sprei word. Dit be­hoort tien dae te neem. Die nu­we ek­sa­men­da­tums is reeds aan kol­le­ges en stu­den­te ge­stuur.

“Die druk- en ver­sprei­dings­kos­te van nu­we vra­e­stel­le is be­dui­dend, om nie eens van die on­ge­rief vir stu­den­te te praat nie.

“Hul­le moet die ek­sa­men nou skryf op da­tums waar­voor hul­le nie be­plan het nie.

“Dit is ge­woon­lik die wis­kun­de- en in­ge­ni­eurs­vra­e­stel­le wat uit­lek. Ons het wel meer se­ku­ri­teits­pro­se­du­res in­ge­stel. Die ver­sprei­ding en af­le­we­ring van vra­e­stel­le word fyn dop­ge­hou.

“Die uit­slae sal be­tyds be­kend ge­maak word so­dat stu­den­te wat hul vak­ke slaag met die vol­gen­de mo­du­le kan voort­gaan.

“Die ek­sa­men­roos­ter vir ander vak­ke bly die­self­de.

“Die Val­ke on­der­soek die oor­sprong en oor­saak van die lek­ka­sie reeds.”

Vol­gens ’n do­sent word stu­den­te wat ver van die ek­sa­men­lo­ka­le woon erg be­na­deel om­dat hul­le weer ver­voer en ver­blyf moet re­ël.

“Die kos­te vir al­mal is e­norm. Ons is tog be­kom­merd dat die uit­slae nie be­tyds gaan wees voor­dat die vol­gen­de tri­mes­ter be­gin nie.

“Stu­den­te in vak­ke soos wis­kun­de moet eers een mo­du­le slaag voor­dat hul­le na die vol­gen­de vlak kan be­weeg,” sê hy.

– C­har­né Kemp

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.