Wis­kun­de steeds ter­si­êr ver­eis vir sa­ke­stu­die

Beeld - - Nuus - Mal­her­be Nie­na­be

Selfs al word wis­kun­de nie meer ver­plig­tend vir ma­triek­leer­lin­ge om re­ke­ning­kun­de te neem nie, word dit steeds ver­eis vir sa­ke­stu­die en e­ko­no­mie­kur­sus­se op u­ni­ver­si­teit.

Die de­par­te­ment van ba­sie­se on­der­wys het van­dees­maand ’n ver­soek om kom­men­taar aan die pu­bliek ge­rig oor die voor­ge­stel­de wy­si­ging aan die S­ko­le­wet om wis­kun­de nie meer ver­plig­tend vir re­ke­ning­kun­de in ma­triek te maak nie.

In 2015 het die de­par­te­ment dit ver­plig­tend ge­maak, maar hy sê nou dit het ’n “ne­ga­tie­we in­vloed” ge­had en min­der leer­lin­ge neem re­ke­ning­kun­de in hul ma­triek­jaar.

Leer­lin­ge wat ’n kur­sus wil stu­deer waar­voor re­ke­ning­kun­de voor­de­lig is, maar wis­kun­de nie ’n ver­eis­te is nie, word “te na ge­kom en hul op­sies ná skool word be­perk”, sê die de­par­te­ment.

Die de­par­te­ment sê hy moe­dig leer­lin­ge wel steeds aan om wis­kun­de te neem in­dien hul­le dalk ’n kur­sus wil stu­deer waar dit ’n ver­eis­te is.

Toe­gangs­ver­eis­tes by u­ni­ver­si­tei­te be­hoort nie deur die af­skaf­fing van ver­plig­te wis­kun­de ge­raak te word nie om­dat wis­kun­de steeds ’n ver­eis­te vir die mees­te BCom-kur­sus­se is.

E­li­jah Mhlan­ga, kom­mu­ni­ka­sie­hoof van die de­par­te­ment, het gis­ter ge­sê leer­lin­ge en hul ou­ers moet saam be­sluit wat­ter kom­bi­na­sie van vak­ke vir hul loop­baan­keu­se no­dig is en aan die ver­eis­tes van ter­si­ê­re in­stel­lings vol­doen.

An­gie Mots­hek­ga, mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys, het die voor­ge­stel­de wy­si­ging van die Suid-A­fri­kaan­se S­ko­le­wet op 21 Ju­lie in die S­taats­koe­rant af­ge­kon­dig. Le­de van die pu­bliek het tot 4 Au­gus­tus om kom­men­taar en in­set­te oor die wy­si­ging te le­wer.

Na­dat die de­par­te­ment wis­kun­de in 2015 ver­plig­tend ge­maak het vir re­ke­ning­kun­de, is die de­par­te­ment on­der meer ge­kri­ti­seer om­dat dit leer­lin­ge wat wis­kun­di­ge ge­let­terd­heid wil neem, uit­ge­sluit het.

“Dié on­be­doel­de na­ge­volg van die wet­ge­wing is oor­weeg en die de­par­te­ment het die mi­nis­ter ver­soek om dit af te skaf.”

Die de­par­te­ment oor­weeg ook om wis­kun­de weg te laat as slaag­ver­eis­te vir die se­ni­or fa­se (gr. 7, gr. 8 en gr. 9).

Die de­par­te­ment raad­pleeg ken­ners, ter­si­ê­re in­stel­lings en die pu­bliek oor die voor­ge­stel­de wysigings.

Dit be­hels on­der meer dat die slaag­ver­eis­tes ver­an­der word na 40% vir min­stens vier vak­ke (waarvan een die huis­taal is) en 30% vir e­ni­ge ander vier vak­ke, ter­wyl wis­kun­de as ver­eis­te weg­ge­laat word.

Vol­gens die de­par­te­ment het die hui­di­ge ver­eis­tes van 40% vir wis­kun­de en 50% vir die huis­taal ’n na­de­li­ge uit­wer­king ge­had.

An­gie Mots­hek­ga

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.