Hoe­kom nou by ATKV aan­sluit?

Beeld - - Kommentaar - Ben van der Walt

Graag reageer ek op Fran­cois Bek­ker se skry­we oor die ATKV (Beeld, 25.07).

Ge­trou aan die sim­plis­tie­se sie­nings en ei­land­men­ta­li­teit van li­be­ra­le is A­fri­kaans se oor­le­wing van­weë die “nu­we bries” by die ATKV nou skie­lik ge­waar­borg.

Baie lank was daar ’n groot stil­te en ge­brek aan stand­punt­in­na­me in die li­be­ra­le se la­er oor die be­drei­ging van A­fri­kaans as on­der­rig­taal by sko­le en die to­ta­le uit­slui­ting daar­van by u­ni­ver­si­tei­te. Baie li­be­ra­le het ook ver­kies om hul kin­ders in En­gel­se sko­le te plaas.

Die vraag ont­staan nou: Van waar die be­geer­te om nou by die ATKV aan te sluit?

My lid­maat­skap van die ATKV het nog nooit be­te­ken dat ek ver­kramp of ver­lig is nie. Vir my gaan dit oor om eer­der saam aan ’n be­ter toe­koms vir die A­fri­kaan­se taal te bou. Na­tuur­lik sal ek die ha­se­pad kies as die kri­te­ria van Chris­ten­skap nie meer deel van die ATKV is nie. Ek sal dit nie op die al­taar van li­be­ra­le druk of­fer nie.

Dei­d­re Le Ha­nie, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ATKV.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.