Hys­te­ad koop nóg ’n bui­te­land­se ba­te

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

Bal­kan Re­tail, ’n fi­li­aal van Hys­te­ad, wat ge­sa­ment­lik deur die win­kel­sen­trum groep Hy prop en PDI In­ves­t­ments be­sit word, het ál die aan­de­le in die Bul­gaar­se maat­skap­py AP Re­tail vir €156 mil­joen ver­kry.

Dié maat­skap­py be­sit The Mall, ’n win­kel­sen­trum in So­fia, die hoof­stad van Bul­ga­rye.

Di tis Hys­te­ad se vier­de ei­en­doms ver­kry­ging in Suid­oos-Eu­ro- pa, wat sy por­te­feul­je se ba­te­waar­de tot on­ge­veer €460 mil­joen op­stoot.

Dié win­kel­sen­trum is die oor­heer­sen­de klein­han­del ei­en­dom in So­fia en het ’n bru­to ver­hu­rings­ruim­te van so­wat 52 000 m² met 200 huur­ders, in­slui­ten­de Za­ra, H&M, Man­go en Dei­ch­mann.

Die sen­trum is stra­te­gies ge­leë in die oos­te­li­ke deel van So­fia aan T­sa­ri­grad­sko S­ho­se, die be­sig­ste bou­le­vard in die stad.

Die om­lig­gen­de om­ge­wing het ver­skeie to­ring kan­toor­ge­bou een re­si­den­si­ë­le kom­plek­se.

“Hier­die ver­kry­ging strook met ons oog­merk om’ n win­kel­sen­trum por­te­feul­je van goeie ge­hal­te in Suid­oos-Eu­ro­pa te be­sit.

“Dié win­kel­sen­trum vol­doen aan ál ons ver­eis­tes ten op­sig­te van die ge­hal­te daar­van, die huur­der­meng­sel, die lig­ging in ’n hoof­stad, as­ook die oor­heer­sing in die mark waar­in hy be­dry­wig is,” sê Pie­ter Prins­loo, uit­voe­ren­de hoof van Hy­prop.

Vir Hys­te­ad is een van die trek­pleis­ters van Bul­ga­rye die groei in die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP) wat 3,6% in 2015 was, 3,3% in 2016 en vir 2017 ’n ver­wag­te 2,8%.

Die ver­kry­ging is Hys­te­ad se eer­ste tree in ’n Eu­ro­pe­se land wat die oor­hoof­se ge­hal­te van die fonds ’n po­si­tie­we hup­stoot gaan gee.

“Ons doel­wit is om Hys­te­ad la­ter te dub­bel­no­teer en glo dat dié ver­kry­ging die por­te­feul­je van be­dui­den­de kri­tie­ke mas­sa sal voor­sien,” sê Prins­loo.

Hy­prop se Suid­oos-Eu­ro­pa-stra­te­gie is om oor­heer­sen­de sen­trums deur Hys­te­ad te ver­kry. Hy­prop het ’n be­lang van 60% in Hys­te­ad, en PDI, ’n maat­skap­py wat deur Lou­is Nor­val ver­teen­woor­dig word, het 40%.

Hys­te­ad be­sit nou vier eien­dom­me in Suid­oos-Eu­ro­pa, naam­lik Del­ta Ci­ty Pod­go­ri­ca in Mon­te­ne­gro, Del­ta Ci­ty Bel­gra­do in Ser­wië, S­kop­je Ci­ty Mall in Ma­ce­do­nië en The Mall in So­fia in Bul­ga­rye.

In­las: The Mall in So­fia in Bul­ga­rye, die oor­heer­sen­de sen­trum in die stad. Bo kan die tref­fen­de bin­ne­kant van die sen­trum ge­sien word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.