He­mel vir die ver­sa­me­laar

Vic­to­ri­aan­se mu­siek­kis­sie en i­ko­nie­se brons­beeld

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

Old Jo­han­nes­burg Wa­re­hou­se-af­sla­ers se vei­ling die ko­men­de na­week sal men­se nie twee keer laat dink om hul­self te be­derf met al die prag­ti­ge ar­ti­kels wat hier te kry is nie.

Op Sa­ter­dag 29 Ju­lie om 09:30 be­gin die vei­ling met ’n e­klek­tie­se meng­sel – sil­wer­stuk­ke, ke­ra­miek, meu­bels van Hol­land en Frank­ryk en ’n Vic­to­ri­aan­se mu­siek­kis­sie van roos­hout.

’n Fo­kus­ar­ti­kel is die boek So­me E­vi­den­ce of T­hings Seen: C­hild­ren of South A­fri­ca deur Paul Al­berts. Dié af­skrif is baie s­kaars, aan­ge­sien dit on­der­te­ken is deur Nel­son Man­de­la, Des­mond Tu­tu, Al­bie Sa­chs en die skry­wer.

In die­self­de ses­sie kan mo­tor ver­sa­me­laars dalk net be­lang­stel in die sil­wer­groen 1980-Mer­ce­desBenz 280 SE of die s­kaars rooi 1970-Mer­ce­des-Benz 250CE, ’n twee­deur­koe­pee.

Om 13:00 op die­self­de dag be­gin die kuns­ses­sie met net min­der as 100 lot­te tra­di­si­o­ne­le en kon­tem­po­rê­re Suid-A­fri­kaan­se en in­ter­na­si­o­na­le kuns.

Van spe­si­a­le ver­mel­ding is die brons­beeld Non-Vi­o­len­ce deur Carl F­re­drik Reu­tersw­ärd. Die beeld is op aan­vraag van Yo­ko Ono ge­maak ná die sin­ne­lo­se dood van John Len­non, ’n vriend van die kuns­te­naar. Die oor­spronk­li­ke beeld staan voor die Ver­e­nig­de Na­sies­ge­bou in New York. Daar is 150 ko­pieë van die beeld en dit staan 110 cm hoog.

Op die twee­de dag van die vei­ling, Son­dag 30 Ju­lie, be­gin die ver­rig­tin­ge weer om 09:30. ’n S­kat­kis van meu­bels, ke­ra­miek, glas, sil­wer­wa­re en al­ge­me­ne kuns sal vei­ling­gan­gers vir ure be­sig hou.

Soos ge­woon­lik be­gin die al­leen­staan­de ju­we­liers­wa­re-, e­del­ge­steen­te­sen hor­lo­sie­ses­sie om 12:00 met 274 glin­ster­lot­te wat wag om voor­ne­men­de ko­pers te ver­sier.

Be­sig­ti­ging vir die vei­ling is oop op Don­der­dag 27 en Vry­dag 28 Ju­lie van­af 08:30 tot 16:00. Op vei­lings­dae is dit oop van­af 08:30 tot die vei­ling om 09:30 be­gin.

Al­le ka­ta­lo­gus­se kan aan­lyn op die web­werf old­j­waucti­o­neers. com be­sig­tig word.

Vir meer in­lig­ting ska­kel 011 836 1650 of s­tuur e-pos na in­fo@old­j­waucti­o­neers.com.

‘‘ Die beeld is op aan­vraag van Yo­ko Ono ge­maak ná die sin­ne­lo­se dood van John Len­non, ’n vriend van die kuns­te­naar.

Dié s­kaars 1970­Mer­ce­des­Benz 250CE, ’n twee­deur­koe­pee, word die ko­men­de na­week deur Old Jo­han­nes­burg Wa­re­hou­se­af­sla­ers op­ge­veil.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.