Die do­mi­no­ef­fek be­gin

Beeld - - Voorblad -

“Ek dink ons is be­sig om ’n soort do­mi­no­ef­fek hier te sien,” sê T­heo Ven­ter, po­li­tie­ke ont­le­der aan die Noord­wes­U­ni­ver­si­teit se sa­ke­skool.

“Hier­die meul maal dalk wel baie sta­dig, maar daar is geen ge­brek aan op­tre­de en be­we­ging uit Suid­A­fri­kaan­se ge­le­de­re nie en daar is ge­volg­lik al hoe meer druk op die Gup­tas uit die in­ter­na­si­o­na­le ge­meen­skap.”

Vol­gens Ven­ter is daar ver­al kwaai druk uit die VSA op die Gup­tas se be­dry­wig­he­de, ’n land waar­heen baie van die Suid­A­fri­kaan­se geld ge­vloei het.

“Ek dink al­mal, in­slui­tend die groot vier Suid­A­fri­kaan­se ban­ke, be­skou dit as te veel van ’n ri­si­ko om met ’n on­der­ne­ming of fa­mi­lie wat on­der so ’n klad is, sa­ke te doen. As jy son­der ’n bank sit, is dit ver­skrik­lik be­per­kend. Dit, te­sa­me met die ver­wik­ke­lin­ge oor E­s­kom en die SA Ont­wik­ke­lings­bank, is van­dag vir my die groot­ste nuus­pun­te.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.