Ras­sis­me: ANC kap JZ se seun Hy noem Ha­ne­kom ‘walg­li­ke hond’

Beeld - - Nuus - P­hil­da Es­sop

Pres. Ja­cob Zu­ma se seun Ed­ward het vyf dae om die skok­kend ras­sis­tie­se op­mer­kings wat hy in ’n ope brief teen­oor De­rek Ha­ne­kom, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van toe­ris­me, ge­maak het, te­rug te trek of hy sal voor ’n tug­ko­mi­tee ge­daag word.

M­du­mi­se­ni N­tu­li, woord­voer­der van die ANC in K­waZu­luNa­tal, waar Ed­ward ’n ANC-lid is, het by na­vraag ge­sê die pro­vin­si­a­le uit­voe­ren­de ko­mi­tee was baie be­kom­merd toe hul­le die ope brief ge­sien het.

Hy het Ha­ne­kom be­skryf as ’n “wit ras­sis­tie­se A­fri­ka­ner” en ’n “walg­li­ke hond”.

N­tu­li sê ’n lid van die ANC kan nie op ’n ras­sis­tie­se ma­nier na ’n an­der ANC-lid ver­wys nie. “Ons het ka­me­raad Ed­ward ge­bel en hom in­ge­lig dat ons nie ’n pro­bleem daar­mee het dat hy deel­neem aan die de­bat oor wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal nie, maar ons is ge­kant daar­teen dat hy ras­se­kon­no­ta­sies ge­bruik het in sy op­mer­kings oor ka­me­raad Ha­ne­kom toe hy na hom ver­wys het as ’n wit A­fri­ka­ner. Dit on­der­myn die kern van die de­bat om­dat dit ir­re­le­vant is of ka­me­raad Ha­ne­kom wit, groen of rooi is.”

Hul­le het Ed­ward in­ge­lig dat die ANC aan­stoot neem oor sy ver­wy­sings na ras. Hy is vyf dae ge­gee om dié spe­si­fie­ke ver­wy­sing in sy brief te­rug te trek.

“As hy dit teen die vyf­de dag nog nie ge­doen het nie, het ons geen an­der keu­se as om tug­stap­pe teen hom te doen nie, an­ders gaan men­se ons daar­van be­skul­dig dat ons nie kon­se­kwent is nie.”

Die ANC het ook ’n pro­bleem met Ed­ward se ver­wy­sing na Ha­ne­kom as ’n “walg­li­ke hond”.

“Ook dié taal is aan­stoot­lik en moet reg­ge­stel word,” sê N­tu­li.

Die Men­se­reg­te­kom­mis­sie het gis­ter ge­sê hy gaan Ed­ward se stel­lings on­der­soek. Die MRK sê stel­lings in die brief, “ver­al dié wat haat op grond van ras be­vor­der, is aan­stoot­lik en ont­stel­lend en ’n dui­de­li­ke sken­ding van die reg op vry­heid van uit­druk­king soos ver­vat in art. 16 van die Grond­wet”.

Ed­ward het in sy ope brief Ha­ne­kom en Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, uit­ge­kryt as “uit­ver­ko­pers”, “fron­te van wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal” en as “an­ti­meer­der­heids­be­heer”.

Oor Ha­ne­kom het Ed­ward ge­sê: “Dit was op die ANC se on­lang­se vyf­de na­si­o­na­le be­leids­kon­fe­ren­sie dat De­rek Ha­ne­kom, ’n af­stam­me­ling van wit­mo­no­po­lie­ka­pi­taal, nie be­ter as ’n walg­li­ke hond wat op­ge­lei is om ’n swart vel te ver­skeur nie, aan ons sy wa­re kleu­re ge­wys het en hoe die stryd van ons men­se bin­ne­ge­dring is deur vy­an­de, die ras­sis­tie­se, pa­ter­na­lis­tie­se min­der­heid.”

Ha­ne­kom het nie gis­ter op sel­foon­op­roe­pe vir kom­men­taar ge­re­a­geer nie.

De­rek Ha­ne­kom

Pra­vin Gord­han

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.